جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

مقاله

احزاب و انتخابات

– احزاب و انتخاباتانتخابات، امروزه، اصل بنیادین دموکراسی های نمایندگی و ضامن مشروعیت سیاسی دولت هاست. در واقع، انتخابات به عنوان تنها ابزار مشروع برای تعیین حاکمان در اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی بیشتر بخوانید...

مقاله

سازمان یادگیرنده‌ی انطباقی و سازمان یادگیرنده‌ی زایشی

سازمان یادگیرنده‌ی انطباقی و سازمان یادگیرنده‌ی زایشی یادگیری انطباقی و یادگیری زایشی درحقیقت همان است که آرجریس و شون[1] ازآنها به ترتیب با عنوان یادگیری تک حلقه‌ای و یادگیری دو حلقه‌ای نام می‌برند. یادگیری تک بیشتر بخوانید...

مقاله

آیین کلاسداری:

آیین کلاسداری:1-   یکی از مهمترین عوامل در نظام تدریس توانایی اداره کلاس از طرف مربی می باشد. مسئله مدریت کلاس همانند کنترل و یا مدیریت یک واحد اداری با صنعتی. با این تفاوت که شیوه بیشتر بخوانید...