دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

1 ـ 7   تعریف عملیاتی واژه ها

تصمیم گیری مدیران:

 تصمیم گیری به زبان ساده انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف است. فرآیند       تصمیم گیری مشتمل بر سه فاکتور اطلاعات وارده، روش تصمیم گیری و تصمیم اتخاذ شده است که مدیران می توانند از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری خود استفاده نمایند. مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است.

سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS):

مجموعه ای از اجزای دارای تأمل با هم است که هدف آن ارائه اطلاعات مالی مناسب برای تصمیم گیری افراد ذینفع اعم از مدیران، صاحبان سهام، بستانکاران، سرمایه گذاران بالقوه و ….. است. وظیفه AIS فراهم کردن اطلاعات در عرصه مالی جهت سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) است.

عوامل فنی:

این عوامل به سنجش کیفیت اطلاعات به دست آمده از سیستم حسابداری مدیریت       می پردازد. حفظ دانش فنی و دارایی های غیر ملموس به عنوان یکی از پراهمیت ترین حوزه ها در بحث سازمان در دو دهه اخیر مطرح است و به نظر می رسد این مباحث به گونه ای پرشتاب در دهه های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل فنی مربوط به مدیران در عدم استفاده اطلاعات حسابداری کافی شامل ناآگاهی مدیران از نقش و قابلیت های سیستم حسابداری مدیریت، عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم های موفق و تغییرات و جابجائی زود هنگام مدیران بوده است.

عوامل فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری کافی شامل عدم آشنائی و آگاهی کافی حسابداران با روش های حسابداری ، عدم ارتباط متقابل کافی مدیران و کارکنان بخش حسابداری و عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای تصمیم گیری بوده است.

عوامل رفتاری:

رفتار سازمانی مطالعه عملیات، رفتارها و نگرش های مدیران و کارکنان به صورت منظم است. ویژگی های رفتاری بیان کننده این مطلب هستند که اندازه گیری ها و معیارهای حسابداری مدیریت به گونه ای مختلف، رفتار سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. موانع رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران شامل عدم صمیمیت کارکنان ، عدم توجه به ایجاد سیستم های انگیزشی و رفتاری ، نبود روحیه همبستگی گروهی و عدم کار تیمی بمنظور پیشبرد اهداف سازمانی ، نبود سیستم تشویق و ترغیب کارکنان و نبود سیستم تنبیه و بازخواست بوده است.

عوامل فرهنگی:

ویژگی های فرهنگی به باورها، ارزش ها و طرز تفکر اعمال شده در یک معیار اشاره دارد. عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران شامل عدم آموزش در سطح جامعه و آموزش دانشگاهی ، نداشتن روحیه نوآوری فردی و خلاقیت ، نداشتن روحیه تحمل مخاطره و تعارض (تغییر پذیری) و نداشتن روحیه مسئولیت پاسخگوئی بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید