دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی ویژگیهای اقتصادی

وضعیت اشتغال و بیکاری یکی از فاکتورهای مهم اقتصادی است که عوامل زیادی در افزایش و کاهش آن نقش دارند با توجه به این توضیح ویژگیهای اقتصادی شهرستان بندرانزلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-8-1: جمعیت فعال و غیرفعال

در سال 65 از مجموع 81815 نفر جمعیت ده ساله و بالاتر حدود 9/42 درصد فعال و 1/57 درصد  غیر فعال از لحاظ اقتصادی بوده اند این ارقام در سال 1375، 97250 نفر و 5/36 درصد جمعیت فعال و 5/63 درصد جمعیت غیر فعال اقتصادی رسیده است از مجموع افراد فعال و غیر فعال اقتصادی در سال 65 حدود 5/32 درصد شاغل، 6/10 درصد بیکار ، 4/30 درصد خانه دار 6/21 درصد محصل و 5/2 درصد دارای درآمد بدون کار بوده اند. در سال 1375 نیز از مجموع جمعیت ده ساله و بالاتر حدود 5/30 درصد شاغل، 6/6 درصد بیکار ، 1/28 درصد خانه دار، 4/26 درصد محصل و 2/5 درصد دارای درآمد بدون کار بوده اند. همچنانکه ملاحظه می شود طی فاصله سالهای 65 و 75 حدود 2 درصد از جمعیت شاغل و 4 درصد نیز از جمعیت بیکار کاسته شده است. براساس آخرین آمار سرشماری در سال 1385 از مجموع 118364 نفر جمعیت ده ساله و بالاتر تعداد 84/40 درصد فعال و تعداد 65/58 درصد جمعیت غیر فعال می باشند( سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 1365، 1375 و 1385).

3-8-2: جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت

در سال 65 در شهرستان بندرانزلی از مجموع شاغلان 4/14 درصد در بخش کشاورزی، 5/19 درصد در بخش صنعت و معدن و 1/66 درصد در بخش خدمات اشتغال داشته اند. این ارقام برای سال 1375 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب برابر 37/12، 21/26 و 53/59 درصد بوده است.

همچنانکه ملاحظه می شود از شاغلان بخش کشاورزی و خدمات کاسته شده و بر شاغلان بخش صنعت
و معدن افزوده شده است و در نهایت در سال 1385 براساس آخرین آمارها تعداد شاغلین در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب برابر 26/10 ، 24/25 و 73/62 درصد تغییر یافته و تعداد شاغلین در بخش کشاورزی کاهش و در بخش خدمات افزایش یافته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سرانه فضای سبز موجود در شهر بندر انزلی در حد مطلوب می باشد؟

 تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری در بندر انزلی  با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده