دانلود پایان نامه

در این گفتار به دنبال بررسی مبنای اخلاقی تعهد به دادن اطلاعات در اصل حسن نیت و قواعد انصاف و پاسخ به این پرسش که آیا ایندو در نظام حقوقی داخلی توجیه کننده تعهد به دادن اطلاعات میباشند یا خیر؟

 

بند اول :‌ مفهوم حسن نیت

اصل لزوم رعایت حسن نیت[1] و رفتار منصفانه[2] دارای آثار گسترده‌ای در نظام‌های حقوقی دنیا به ویژه نظام‌های گروه حقوق نوشته است. این قاعده که قاعده‌ای ذاتاً اخلاقی و وجدانی است در بسیار از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3]، اصول حقوق قراردادهای اروپایی[4] و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند.[5].

در فرهنگ حقوقی Black تعریف حسن نیت چنین آمده است :‌

«یک حالت ذهنی  مبتنی بر : 1-صداقت در عقیده یا هدف، 2-پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3-رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4- فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز بر خلاف وجدان[6]

فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره میکند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد.

دکتر جعفری لنگرودی در معنی «حسن نیت» می‌نویسد : «وضع فکری کسی که به عمل حقوقی یا مادی (که منشأ‌ اثر حقوقی است) از روی اشتباه اقدام می‌کند و تصور دارد که عمل او وفق قانون است و حال این که موافق قانون نیست»[8].

حسن نیت را بر اساس تعریف ارائه شده این طور می‌توان تعریف کرد :‌«حسن نیت عبارت است از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد یا اجرای قرارداد و ناآگاهی از موضوعاتی که شخص را در مظان اتهام قرار می‌دهد. به بیان دیگر، اعتقاد درونی فرد به صحت عمل حقوقی خویش[9]

برخی از نویسندگان دو معنی متفاوت برای حسن نیت استنباط کرده‌اند. به گفته ایشان در معنی اول داشتن حسن نیت به معنی جاهل بودن از موضوعاتی که فرد را در مظان اتهام قرار خواهد داد؛ و در معنی دوم عبارت است از وجود صداقت در مراحل قرار داد وگفته‌اند که آنچه در فرانسه و آلمان مطرح است معنی دوم است تعریف ماده (1/6) 103-2، (UCC) که مقرر داشته :‌ «حسن نیت در مسائل تجاری عبارت است از داشتن صداقت واقعی و رعایت موازین تجاری که در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعایت می‌شود.» نیز مبتنی بر معنای دوم است. در عمل نیز معنای دوم بیشتر مدنظر واقع شده است[10].

در عقد بیمه ‌به طور مصداقی حسن نیت اینگونه تعریف شده است که «حسن نیت یعنی فرد اطلاعاتی که در انعقاد قرارداد یا نحوه آن تأثیر دارد در اختیار طرف دیگر قرار دهد[11]»

در واقع سوء‌ نیت در بیمه شامل ندادن اطلاعات موثر و بیان خلاف واقع می‌شود.

نویسندگان بر اساس دو معنای ارائه شده:

-صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی و؛

-باور نادرست و بدون تقصیر به وجود یا عدم یک واقعه، یک حق یا یک قاعده حقوقی[12].

دو کارکرد مستقل برای حسن نیت ذکر کرده اند:‌ در کارکرد نخست، حسن نیت به عنوان یک قاعده لازم الاجرا و به عبارت بهتر به عنوان یک اصل کلی در کلیه اعمال حقوقی و به ویژه در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد. در کارکرد دوم که در برخی دیگر از حوزه‌های حقوق همچون اموال و مالکیت، اسناد تجاری، نکاح و غیره حاکم است، حسن نیت به عنوان یک مبنای حقوقی توجیه کننده برای حمایت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می‌رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است[13]. این معنای حسن نیت در قانون مدنی ایران نیز ضمن مواد مختلفی مورد توجه واقع شده است.

 

 

بند دوم :‌ حسن نیت در نظام کامن لو

اصطلاح حسن نیت در جهان حقوقی طرفداران و مخالفانی داشته است. این اختلاف نظر در جریان تدوین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین، 1980) نیز می‌توان مشاهده کرد.

نمایندگان کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان اصرار داشتند که رعایت اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در کنوانسیون گنجانده شود. در مقابل، نمایندگان برخی از کشورها از جمله کشورهای گروه کامن‌لو با بیان این که حسن نیت، مفهومی مبهم و انتزاعی و اخلاقی است که نباید وارد قلمرو حقوق شود و تکلیف حقوقی برای اشخاص ایجاد کند، با آن مخالفت کردند[14].

دلیل دیگر مخالفت این بود که واژه حسن نیت یک مفهوم بسیار مبهم است که لاجرم منجر به تفاسیر مغایر و متفاوت در دادگاه‌های داخلی خواهد شد. زیرا دادگاه‌های ملی که این مقرره را اعمال می‌نمایند ضرورتاً تحت تأثیر سنتهای اجتماعی، حقوقی خود هستند[15]. بر اثر بروز این اختلافات، به موجب ماده 7 کنوانسیون، اصل حسن نیت تنها در خصوص تفسیر قرارداد پذیرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد.

محاکم ایالات متحده در مقام تبیین حسن نیت، غالباً این مفهوم را در نظر دارند که حسن نیت یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها و فاقد هر گونه مفهوم کلی است که اشکال مختلف سوءنیت را محدود می‌کند و از سوء استفاده طرفین قراردادی نسبت به فرصت‌ها و امتیازات مورد اغماض، ممانعت به عمل می آورد[16].

در حقوق انگلیس، تا به امروز هیچ قاعده کلی که در طرفین را به رعایت حسن نیت ملزم سازد، وجود ندارد و به عبارتی، در کامن‌لوی انگلیس، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی کلی به رسمیت شناخته نشده است[17].

به طور سنتی حقوقدانان انگلیس، بر پذیرش کلی از حسن نیت در قراردادها اظهار نظر نکرده‌اند. و هر گاه عقیده‌ای در این زمینه ابراز شده است، غالباً به در پیش گرفتن دیدگاه منفی تمایل داشته‌اند. و دلایلی را که برای این دیدگاه منفی ارائه‌ می‌نمایند بدین شرح است :‌

اول – حسن نیت یک مفهوم مبهم است که محدودیت‌های نامشخص و بی‌ضابطه را در حقوق قراردادها  تحمیل می‌کند[18].

دوم – پذیرش و اجرای حسن نیت مستلزم تحقیقات شاق از دلایل و انگیزه‌های خاص طرفین قرار داشت. انگیزه‌ها در برخی موارد به سختی قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای که کشف دلایل واقعی یک طرف ممکن است مشکلات و مسائل گوناگونی را ایجاد کند.

سوم – اصل کلی حسن نیت بدون توجه به نوع و مفاد قراردادها به طور یکسان بر آن‌ها حکومت می‌کند؛ به این معنا که حسن نیت در معاملات ذاتاً رقابتی و متضمن رفتار فرصت‌طلبانه بر طرفین قرارداد تحمیل می‌شود و این، خود، خلاف انصاف است[19].

مخالفان اصل حسن نیت معتقدند در حل مسائلی که در کشورهای دیگر توسط اصل یاد شده حل میشود، کامن لو دارای شماری از قواعد  عینی و ملموس است. بنابراین، در این سیستم حقوقی به قاعده نامأنوس حسن نیت نیازی نیست.[20]

برخی مؤلفین حقوق انگلیس که سردمدار آنها «رافائل پاول» است پذیرش اصل حسن نیت را مفید و موثر می‌دانند و معتقدند این امر محاکم انگلیسی را قادر می‌سازد تا از توسل به ترفندها و پیچ‌ و خم‌ها جهت اثر بخشیدن به معنای عادلانه در هر مورد خاص خودداری کنند. به نظر پاول، پذیرش حسن نیت در برخی مواقع بسیار دیدگاه قدرتمندتر و موثرتر از ابزارهای سنتی انگلیس در نیل به انصاف و عدالت قراردادی است[21].

با وجود نگرش مثبت برخی مؤلفین حقوقی برای پذیرش اصل حسن نیت، دیدگاه منفی همچنان بر گستره قراردادها حکومت داشته و مانع از ایجاد این اصل شده است.

البته از برخی مقررات استنباط می شود که اصل مزبور در موارد خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌نماییم.

– قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه مصوب 1977

این قانون در شمار قوانینی است که به دادگاه صلاحیت می‌دهد تا در قراردادهای دارای شروط غیرمنصفانه و مخالف با حسن نیت مداخله کنند. این قانون در صدد برخورد با شروط محدود کننده مسئولیت در قراردادهای مصرف کننده است.

– دستورالعمل جامعه اروپا که در پنجم آوریل 1993 درباره شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده تدوین شده از همه کشورهای عضو از جمله انگلستان تقاضا کرد تا قوانینی را در این زمینه تصویب کنند.

در این دستورالعمل اگر شرطی خلاف حسن نیت و به صورتی غیرمنصفانه در قرارداد درج شود،  دستورالعمل آن را غیرقابل اجرا اعلام می‌کند.

– مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده

در پی درخواست دستورالعمل شورای اتحادیه اروپا، انگلستان در سال 1994 مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده را به تصویب رساند (البته جهت مطابقت بیشتر با دستورالعمل، این مقررات در سال 1999 تجدیدنظر شد). این مقررات که با هدف تعدیل و تحدید شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده تنظیم شده است، شروطی را در بر می‌گیرد که باحسن نیت در معاملات منافات داشته باشد و باعث ایجاد عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات طرفین شود[22].

حسن نیت در آمریکا با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلیس روبروست در قانون متحدالشکل تجاری این کشور ملاک‌های متعددی برای حسن نیت ارائه شده است.

در ماده 102-1 قانون متحدالشکل آمریکا (U.C.C) یک تعریف عام از حسن نیت آ‌مده که عبارت است از: «صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله». به علاوه حسن نیت در این قانون به معنای رعایت استانداردهای معقول و متعارف معامله منصفانه در تجارت نیز می‌باشد.

بند 9 ماده 102 می‌گوید :‌ »شخص با حسن نیت شخصی است که جاهل به اینکه این بیع، مستلزم تجاوز به حق دیگری است، باشد.»

برخی از حقوقدانان معتقدند[23] حسن نیت در قانون اخیر به طور ایجابی وظایفی برای متعاملین ایجاد می‌کند، مثلاً آن‌ها را ملزم می‌کند که نواقص را اصلاح و ترمیم کنند و در صورت تغییر شرایط قرارداد را تعدیل نمایند.

 

بند سوم: مفهوم انصاف

الف: ‌تاریخچه انصاف

در قرن‌های 12 و 14 میلادی با استقرار دادگاه های کامن‌لو به تدریج قواعد آن غیر منعطف، سخت گردید. نارضایتی ها سبب شد که یک حقوق موازی با کامن‌‌ لو در قرن 15 میلادی شکل بگیرد که قواعد انصاف[24] نام گرفت. رقابت بین دو حقوق کامن‌لو انصاف منجر به صدور فرمانی از پادشاه انگلستان[25] شد، که در اثر آن سازش میان دو حقوق برقرار گیرد و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک از حوزه‌ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز به روز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا سال 1827 انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان‌ مدیریت می‌شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی به اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند[26]. پس از آن دو قانون در سال‌های 1873 و 1875 به تصویب رسید که به موجب آن دادگاه‌هایی با صلاحیت عام در انگلستان تأسیس شد، که از دل آن‌ها دادگاه عالی عدالت به وجود آمد که نماد اصلی حقوق انگلستان و صلاحیت عام و گسترده قضات انگلیسی است. قانون اول همچنین مقرر می‌داشت که در هر مورد که میان قواعد کامن‌لو و انصاف اختلاف و معارضه‌ای (conflict) پیش آید، قاعده انصاف اولویت پیدا می‌کند[27]. بدین ترتیب، انصاف توانست بخش مهمی از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن‌لو نیز از همین الگو تبعیت کردند[28].

 

ب:  تعریف انصاف

فرهنگ Black مفهوم Equity را عدالت مبتنی بر انصاف دانسته و Equity، به قسط عدل و انصاف ترجمه شده[29] است در اصطلاح حقوق انگلستان، انصاف‌، همچنین به معنی تفکر مبتنی بر رفتار یکسان با دو طرف دعوا بود. در این حقوق انصاف همچنین به معنی شاخه‌ای از حقوق است که توسط دادگاه‌های مهرداری (court of chancery) در انگلستان اجرا می شود.

 

ج: قواعد انصاف

انصاف در طی دوره اعمال و اجرا در حقوق انگلستان توانست قواعدی پیچیده را برای خود ایجاد نماید که مبنا و اساس رسیدگی‌های آن قرار گرفته است. این قواعد، اصولی نیستند که الزاماً باید در هر دعوی اعمال شوند، بلکه راهنمایی هستند در اعمال صلاحیت دادگاه انصاف و صدور رأی، از این قواعد به Maxims یاد می شود. و با هدف وصول به عدالت و انصاف تدوین گردیده‌اند.امروزه برخی از این قواعد متروک مانده و اجرا نمی گردند، ولی برخی دیگر همچنان باقی مانده و در دادگاه ها مجری بوده و در هر دعوایی که در این دادگاه ها مطرح می شود به عنوان راهنمای قضات در رسیدگی و تصمیم گیری عمل می نمایند. از میان این قواعد 12 قاعده از قواعد متداول است که بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرد. از جمله آنها اینکه: کسی که از انصاف کمک می‌‌خواهد باید خود منصفانه عمل کند. تأخیر انصاف را زایل می‌کند. انصاف دنباله رو حقوق است و….[30].

امروزه کامن‌لو و انصاف در هم ادغام شده و قضات در استناد به کامن‌لو یا آ‌راء‌ دادگاه مهرداری آزادند برخی از قضات نیز برای گسترش اصول جدید به انصاف تلاش نموده‌اند که با بی توجهی حقوقدانان مواجه شده چرا که امروزه این کار، به عهده پارلمان است[31].

بر اساس این قواعد، انصاف تمایل خود را به قانونمند شدن خویش از یک طرف و پیروی از اصولی که کمتر با قواعد کامن‌لو همخوانی داشت نشان داد. به علاوه، انصاف توانست با تکیه بر این اصول تمایل منصفانه خود را به طور صریح‌تر ابراز دارد.

 

بند چهارم :‌ جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

الف:  جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران

درحقوق ایران نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش مقنن و رویه قضایی قرار نگرفته. از اینرو نمی‌توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی کرد. چنین وضعیتی ناشی از سابقه نداشتن آن در فقه امامیه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ایران است. بنابراین باید گفت همان طور که در حقوق انگلیس با وجود مباحث فراوان تا کنون قاعده حسن نیت پذیرفته نشده است، در حقوق قراردادهای ایران نیز چنین اصلی نمی‌تواند به عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین (آن‌گونه در حقوق نوشته جریان دارد) به شمار رود. با این حال به پشتوانه وجود ریشه‌های فقهی و مبانی اخلاقی، عقلی و عرفی در این اصل و تأثیراتی که این منابع در روابط حقوقی و حقوق اشخاص دارند، به نظر می‌رسد قانونگذار به کلیت این موضوع بی‌اعتنا نبوده و آن را در روح قوانین و مقررات ملحوظ داشته است.[32]

تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، جز در یک مورد قانونگذار ایران در هیچ یک از قوانین موضوعه صراحتاً به حسن نیت را به رسمیت نشناخته بود که این مورد نیز در اصلاحات بعدی حذف  گردید. در این مورد که در آن صراحتاً به حسن نیت اشاره شده، ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1344 بود که به موجب قانون صدور چک سال 1355 نسخ گردید. این ماده اعلام می‌کرد : «در کلیه موارد مذکور در مواد فوق، هرگاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد».

قانونگذار در قانون تجارت  الکترونیک مصوب 1382 که قانون خاصی است به حسن نیت اشاره کرده به موجب ماده 3، در تفسیر مقررات قانون مزبور باید به رعایت لزوم حسن نیت توجه شود؛‌ چنان که ملاحظه‌ می‌شود ماده مزبور تنها به رعایت حسن نیت در تفسیر قانون اشاره کرده است، نه در معاملات اما در ماده 35 مقرر شده است: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود» گرچه ماده مزبور به طور صریح به لزوم رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد اشاره نکرده است، به نظر می‌رسد این امر با توجه به اطلاق ماده قابل استفاده است.

در عقد فضولی طرف اصیل در صورت جهل به فضولی بودن معامله به دلیل داشتن حسن نیت حق دارد که برای گرفتن ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای گرفتن ثمن را خواهد داشت (ماده 263)[33].

موارد مربوط به وطی به شبهه (مواد 1164 و 1165 ق.م) نیز از موارد رعایت حسن نیت می‌باشد زیرا وطی کننده باحسن نیت عمل کرده و اعتقاد به صحت عمل خود داشته است.

علاوه بر موارد ذکر شده کلیه مواد قانونی که در رابطه با رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری، عدالت و انصاف و عدم زیان ناروا و سوء استفاده از حق را می‌توان نشانه‌هایی از لحاظ شدن کلیت حسن نیت در قوانین و مقررات دانست.

 

ب : جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که به رعایت حسن نیت و انصاف در معاملات، پافشاری و مسلمانان را بدان تشویق می‌کند که به ذکر چند مورد آن بسنده می‌کنیم.

-آیات 8 و 9 سوره الرحمن می‌فرماید :‌ «لا تطغوا فی المیزان و اقیمو الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان».

«ای بندگان! هرگز در میزان عدل تعدی نکنید و هر چیزی را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید ودر میزان، کم‌فروشی و نادرستی نکنید.» در این آیات رعایت تعادل بین عوضین لازم دانسته شده به عبارتی بایع بایستی هنگام تسلیم از مقدار مورد معامله نکاهد، و در اجرای قرارداد حسن نیت را رعایت نماید.

-در سوره مطففین آمده است: «ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون»؛ «وای به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل، چیزی از مردم بستانند تمام ستانند و چون چیزی بدهند، در کیل و وزن به مردم کم دهند» آیات مذکور به حرام بودن عوض ناقص و کمتر در معامله دلالت دارند. این مضمون در آیه 85 سوره هود نیز آمده است.

-آیه 282 سوره بقره درباره دین موجل و تشریفات آن، رعایت حسن نیت و انصاف را لازم می‌شمارد؛ از جمله این که کاتب باید به عدل و داد بنویسد؛‌مدیون در موقع دیکته چیزی را از حق کم نکند و اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف است؛ ولی او باید به عدل املاء‌ کند[34].

آیات بسیار دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که همگی می‌تواند مبنایی برای استخراج قاعده حسن نیت و انصاف باشد.

در رابطه با حسن نیت روایات بسیاری نیز نقل شده است از جمله :

-حدیث «….إذا بعت فأحسنی و لاتخشی…»؛[35] هنگامی که خرید و فروش می‌کنی، نیک عمل کن و نیرنگ نزن.

صدر روایت بیانگر ضرورت رعایت رفتار صادقانه و عادلانه و قسمت آ‌خر آن، بیانگر ضرورت پرهیز از فریبکاری در قرارداد و همچنین مبنایی برای لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به شمار می آید.

-در روایت آمده است که «نهی النبی عن تلقی الرکبان و نهی عن النجش»[36] «تلقی رکبان» آن است که اشخاصی به استقبال کاروان مال التجار بروند و مال التجاره رابه کم تر از نرخ شهر بخرند. در این صورت، فروشنده پس از ورود به شهر و اطلاع از قیمت واقعی کالا می‌تواند معامله را فسخ کند.«نجش»‌آن است که کسی نزد خریداران، قیمتی بیش از قیمت واقعی کالا را پیشنهاد کند، اما خود قصد خرید نداشته باشد و با این عمل، خریداران را به خرید کالا ترغیب کند. این دو عمل با حسن نیت و رفتار منصفانه در قرارداد مغایرند و به همین دلیل پیامبر اسلام مسلمانان را از این اقدامات نهی کرده است.

روایاتی که می‌تواند به مسئله حسن نیت و انصاف ارتباط پیدا کند بیشمار است و در آثار فقها نیز بسیار می‌توان این دونهاد را استخراج کرد که ذکر این موارد از حوصله بحث خارج است. در قواعد فقه قاعده‌ای به نام «قاعده العدل و الانصاف» مطرح شده است که بیان می‌دارد اگر به طور اجمال بدانیم که مالی متعلق به دو نفر است و سهم هر یک مشخص نباشد آن مال بین آن‌ها نصف می‌شود[37].

در آخر باید افزود محور همه مقررات و قواعد اسلامی عدالت و اخلاق است و حقوق اسلامی بر پایه اخلاق و رعایت ضوابط و معیارهای آن پایه‌گذاری شده است. بحث اخلاق در دین اسلام به حدی اهمیت دارد که پیامبر بزرگ اسلام(ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده است. حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار ناشی از آن همواره یکی از مباحث اخلاقی بسیار مهم بود و مورد تأکید ائمه و علمای اسلام بوده است.لیکن در فقه امامیه  نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش فقها قرار نگرفته. از اینرو نمی‌توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی کرد.

 

بند پنجم :‌ اصل حداکثر حسن نیت[38]

یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، وجود اصل حداکثر حسن نیت است. این اصل در بیمه از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. بیمه گزار و بیمه‌گر باید با حسن نیت کامل و اعتماد متقابل با یکدیگر عمل کنند.

این اصل چنین ایجاب می‌کند بیمه گزار باید تمام اطلاعاتی را که جنبه اساسی و مهم دارند در اختیار بیمه گر قرار دهد تا بدین طریق، بیمه‌گر به تخمین و تعیین حق بیمه بپردازد. مثلاً در بیمه آ‌تش سوزی بیمه‌گزار باید کلیه مطالبی که با موضوع بیمه ارتباط پیدا می‌کند که از قبیل مشخصات و نوع مواد و اجناسی که بیمه می‌شود، نوع ساختمان و محل قرار گرفتن آن و این که دارای وسایل اطفای حریق می‌باشد و یا خیر و غیره را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

البته بیمه‌گزار تکلیفی به ابراز مواردی که بعداً ممکن است به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، این وظیفه به مواردی که بیمه‌گزار «باید می‌دانست» (و درحال حاضر نمی‌داند) تسری پیدا نمی‌کند، بلکه شامل مواردی است که شخص در هنگام بستن قرارداد بیمه از آن‌ها آگاه و مطلع است.

بنابراین وظیفه بیمه‌گزار بیان کامل «‌موارد مهم» است؛ یعنی مواردی که در تصمیم‌گیری بیمه گر در ارزیابی دامنه خطر یا تعیین حق بیمه موثر است.

نقض اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه معمولاً به دو صورت است :‌ مثبت و منفی. نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، در اظهار موارد مهم، همیشه عمدی و با سبق تصمیم است؛ در حالی که نقض منفی به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد. نقض این وظیفه در صورت عمدی بودن، قرارداد را باطل می‌کند و در صورت غیرعمدی بودن قرارداد را قابل فسخ می‌سازد و طرف دیگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام کند[39].

در مورد نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، ماده 12 قانون بیمه ایران مقرر می‌دارد :‌

«هرگاه بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت، نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته است قابل استرداد نیست، بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گزار مطالبه کند».

همچنین ماده 13 قانون بیمه ایران در خصوص نقض منفی وظیفه حسن نیت کامل اعلام می‌دارد :‌

«اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود. بیمه‌گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…»[40]. در صورتیکه مطالب اظهار نشده ،و یا اظهارات خلاف واقع بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم شود، قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود، به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی ،قبل از ایجاد حالت جدید ، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل ، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می کند.[41]

در حقوق امروز غرب، به ویژه حقوق آمریکا و حقوق انگلیس، مسئولیت پیش‌قراردادی مبتنی بر اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه که یک تعهد خشک مبنی بر ارائه کامل تمام اطلاعات اساسی را بر بیمه‌گزار تحمیل کرده و بر این اساس، حق یک طرفه ابطال قرارداد را از سوی بیمه‌گر ایجاد می‌کند، تحول یافته است. قاعده کلی این بوده که بیمه‌گزار باید تمام مسائل اساسی و اطلاعات موثر را نزد بیمه‌گر افشا کند و عدم افشای این اطلاعات اساسی منجر به بطلان یا ایجاد حق ابطال قرارداد برای بیمه‌گر است. دیدگاه جدید این است که در تمام موارد، عدم افشای اطلاعات اساسی منجر به بطلان قرارداد نمی‌شود، بلکه در این زمینه خود بیمه‌گر نیز باید تحقیق لازم را برای کسب اطلاعات اساسی و تحصیل حقایق را به عمل آورده و این وظیفه به تنهایی بر عهده بیمه‌گزار نیست. به عبارت دیگر، کوتاهی بیمه‌گر در تحصیل اطلاعات بیشتر و پی بردن به حقایق نباید منجر به بطلان قرارداد یا به بیان بهتر، ایجاد حق ابطال برای او گردد. نتیجه این که رعایت حسن نیت، وظیفه هر دو طرف است نه فقط بیمه‌گزار.[42]

مفهوم اصل حداکثر حسن نیت، اولین بار، توسط قاضی لرد منسفیلد[43] در دعوای معروف Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شد:

«بیمه، یک قرارداد مبتنی بر تعهدات طرفین است…بیمه‌گر به اظهارات بیمه‌گزار خویش اعتماد می‌کند… قرارداد بیمه بر مبنای اعتمادی جریان پیدا می‌کندکه در آن، بیمه‌گزار شرایط و اوضاع و احوال مورد بیمه را از بیمه گر مخفی نگه نمی‌دارد…اگر این مخفی نگه داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهی بیمه‌گر در تخمین ریسک و خطر شود، مخفی نگه داشتن چنین شرایطی تقلب محسوب می‌شود و در نتیجه، بیمه نامه باطل می‌شود. هرچند این کتمان ممکن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولی با این همه بیمه‌گر فریب خورده است؛…زیرا ریسک و خطری که در جریان است با خطری که در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه‌گر استنباط شده متفاوت است»[44].

بنابراین اساس دیدگاه سنتی، نقض این تکلیف، یعنی عدم افشای اطلاعات اساسی، موجب ایجاد حق ابطال برای بیمه‌گر است. به این قرارداد از ابتدای انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان یک عقد باطل نگریسته می‌شود و در نتیجه، بیمه‌گر حق بیمه را باز می‌گرداند، پرداخت‌هایی را که طبق قرارداد صورت گرفته پس می‌گیرد و از تمام مسئولیت‌ها مبرا می‌شود.

به نظر می‌رسد فسخ یا ابطال قرارداد به شرح فوق یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و این حق، بیمه‌گزاران را از حمایتی که آن‌ها خواستار آن هستند، محروم خواهد کرد؛ محرومیتی که اغلب بدون هر گونه خطای واقعی از جانب بیمه‌گزار است. طرق جبرانی برای عدم افشا یا قلب حقیقی مسائل اساسی از طرف بیمه گزار در سایر نظامهای حقوقی به طور کلی از سختی و شدت کم تری برخوردار است.

بسیاری از قضات ایالات متحده در جایی که قرارداد بیمه ممکن است بر مبنای دادن اطلاعات نادرست تنظیم شده باشد، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی[45] هستند یا ممکن است بالنسبه محدودیت‌هایی را در مسئولیت‌ بیمه‌گر ایجاد کنند. اقدامات مشابهی در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی وجود دارد و فسخ یا ابطال کامل[46] قرارداد بیمه یا بیمه اتکایی درمقایسه با رویه محاکم انگلستان، کمتر رخ می‌دهد. در طول دهه‌های متمادی، دادگاه‌های انگلستان رویکردی خشک نسبت به وظیفه حسن نیت اعمال می‌کردند. در سال‌های اخیر تعدادی از دعاوی وجود داشته‌اند که در آن‌ها قضات اقدام شدید و ناروای حق فسخ را تأیید نکرده و رویکرد خویش را تعدیل کرده‌اند[47].

در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهای بیمه، بیشترین مسئولیت را بر عهده بیمه‌گزار قرار می‌دهد تا بیمه‌گر و اعمال آن در اغلب موارد، ممکن است از منظر عقل سلیم، خلاف حسن نیت به نظر برسد[48].

1-Good faith

2-Fair dealing

[3] -Unidroit

[4] -Principles of European contract law (PECL)

[5] -ابراهیمی، یحیی، “مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین‌المللی، سال   بیست و  ششم، شماره 41، 1388، ص 62

[6] -Bryan A. Garner, Black’s law Dictionary, 8 thedition (2004), Thomas on  Publication , USA, P.713

[7]– Honesty in fact in the conduct or transaction concerned.

[8] -جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، (1377)، “ترمینولوژی حقوق”، چاپ نهم، تهران : کتابخانه گنج دانش، ص 14.

[9] – اصغری آقمشهدی، ابوئی، فخرالدین، محمدرضا، «حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»، مجله اندیشه‌های حقوقی، سال پنجم، شماره 12، بهار 1389، ص 32.

[10] – قشقایی، حسین، «شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر» تهران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378، ص 195

[11] – E.R.Hardy Ivamy, General Principles of Insurane law, P.136

به نقل از اسکینی، نیازی شهرکی، دکتر ربیعا، رضا، «مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه»، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 10، پاییز 86، ص 6

[12] -R. Guillien et J. Vincent, “lexiuede termes Jurdiques”, Paris, 1972

به نقل از صفایی، سید حسن، و دیگران، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 46.

 

[13] -انصاری، علی، «حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده شهید بهشتی، خرداد 1384، ص 26.

[14] -Honnold. John (1991) “ uniform Law for international sale the 1980 available at htpp://catalog. Swem.wm.edu/.

[15] -تفسیری به حقوق بین‌المللی (کنوانسیون 198 وین) همان، ج1، ص 133-134.

[16] -Farnsworth Allen, Good Faith performance and commercial Reasonableness under the U niform commercial code”, university of Chicago law Review no.30 P.55, available at htpp://www.jstor.org/pss/.

[17] -Zimmermann Reinhard (2003). “ Good Faith in Enropean contract law”, 3rd ed. Cambridge Press. P.39. available at : htpp://assets.cambridge.org/PDF.

[18] -Brown Sworth Roger & Howells Gaint (1999), “Good Faith in contract”, 5 th ed. ‘London. Ashgate Publishin Co.P.16

به نقل از آقمشهدی، ابوئی، همان، ص 34.

[19] -Brown Sworth, lbid, p.18

[20] – lbide

[21] -Powell Rafhael (1956). “ Good Faith in contracts”. 9 Current Legal Problems, p. 23.

به نقل از آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 34

[22] -آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 40

[23] -Paul.J.Powers, Defining the indefinable: Good faith and united Nations convention on contracts for the international sale of Goods, p8.

به نقل از اسکینی، شهرکی، همان، ص 12

[24] -Mamims of Equity

[25] -Charles II

[26] -Hanbury and Martin : Modern Equity 14th edition, sweet & Manxwell. London

به نقل از: عادل، مرتضی، «قواعد ا نصاف در نظام کامن‌لو» فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ماده 40، شماره 1، بهار 1389، ص 181

[27] -در ایالات متحده آمریکا نیز در اوایل قرن 20 دادگاه‌های کامن‌لو و انصاف ادغام شدند.

[28] -عادل، مرتضی، همان، ص 181

[29] -Black’s Law dictionary,op. Cit, 1990.P 540.

[30] – عادل مرتضی، همان، ص 183

[31] – رنه داوید، (1364)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی و همکاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص 344.

[32] – ابراهیمی، یحیی، (1388) ،«مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد،تفسیر و اجرای قراردادها»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41، ص 90

[33] – تیموری، مهدی‌، همان ص 65

[34] – آقمشهدی و ابوئی، همان، ص 42

[35] – عاملی، حر محمدبن حسن ، (1409 هـ. ق)، وسایل الشیعه، ج 17، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ص 281.

[36] -نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، ص 476.

[37] -سید محمدکاظم یزدی، القواعد، موسسه النشر الاسلامی، العاشر. 1412 ه.ق، ص 164

[38] -uberrimae fidie

[39] -ابراهیمی، یحیی، “مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها”، مجله حقوقی بین‌الملل،‌ سال بیست و ششم، شماره 41، ص 76.

[40] – در صورتیکه مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زیان بار معلوم می‌شود قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی، قبل از ایجاد حالت جدید، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل، حالت جدید، پرداخت می‌شد تقلیل پیدا می‌کند.

[41] – کوشا، ابوطالب ، (1384)،«اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، شماره سی و ششم و سی و هفتم، ص66.

[42] -عبدی مصباح، یونس (مترجم)، «تغییر دیدگاه درباره اصل حسن نیت در قراردادهای بیمه»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 97، تیر 1385، ص 19.

[43] -Lord Mansfield

[44] -Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), ch. 3 in Charles Mitchel and Paul Mitchel, Landmark cases in law of contract, Hart Publishing, 2008, pp. 57.95

به نقل از ابراهیمی، یحیی، همان، صفحه 78

[45] -Partial rescission

[46] -complete rescission

[47] -عبدی مصباح، پیشین، ص 21

[48] -ابراهیمی، یحیی، همان، ص 79