دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مسئله جریان‌کارگاهی

در مسائل برنامه‌ریزی جریان‌کارگاهی، یک مجموعه  تایی از کارها    و یک مجموعه  تایی از ماشین‌ها  وجود دارد. هر کار   ) (بایستی عملیات ،   ، ….،  و را به ترتیب بر روی ماشین‌های  ،  و … و .  انجام دهد. عملیات  نیاز به زمان اجرایی  روی ماشین   دارد. توابع هدف گوناگونی برای مسائل جریان‌کارگاهی از جمله زمان جریان کل[1] ، زمان اتمام میانگین[2] ، تأخیر کل[3]، بیشینه های زودکرد و دیرکرد[4] مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین تابع هدفی که در مقاله‌ها از آن استفاده می‌شود تابع هدف طولانی‌ترین زمان تکمیل یا  می‌باشد. همچنین محدودیت‌های زیادی از جمله انسداد، بدون انتظار، جایگشت، زمان آماده به کار و … در مقالات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بیکر [5] در 1976 در کتاب خود فرضیه‌های متعددی که برای مسائل جریان‌کارگاهی متداول بود را مطرح کرد که در این رساله نیز در نظر گرفته شده است. این فرضیه‌ها به شرح زیر است:

  1. هر ماشین تنها یک کار را در هر زمانی انجام می‌دهد.
  2. عملیات یک کار نمی‌تواند به طور همزمان روی چند ماشین انجام شود.
  3. توقف کار مجاز نیست. به عنوان مثال فرایند کار روی ماشین  نمی‌تواند دچار وقفه شود.
  4. همه کارها مستقل هستند و در زمان صفر جهت عملیات در دسترس هستند.
  5. زمان آماده سازی کارها روی ماشین‌ها جزئی بوده و قابل اغماض هستند.

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری