دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روش های ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

 • طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.
 • طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

 • طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:

بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .

 • کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
 • روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
 • اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.
 • مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.
 • کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.
 • طرح تفضیلی (شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی)
 • پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.
 • مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.
 • قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.

10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.

11- نقشه ‌های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.

12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.

13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.

14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.

15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:

الف- موافقت اصولی:

مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی می‌‌تواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:

 • نام مجری طرح.
 • محل اجرا (استان- شهرستان)
 • نوع محصول تولیدی.
 • ظرفیت اسمی.
 • وسعت زمین محل اجرای طرح.
 • زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.
 • میزان برق مصرفی.
 • میزان آب مورد نیاز.
 • تعداد کل کارکنان.
 • کل سرمایه گذاری ثابت.
 • میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)

ب- جواز تأسیس :

مجوزی است که به موجب آن متقاضی می‌تواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.

ج- اجرای بهره برداری:

مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می‌ شود.

د- کالاهای تولیدی:

1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.

الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …

ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.

 • کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.

ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.

هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.

و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.

ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.

ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.

ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً‌ بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.

مبحث دوم- بررسی اقتصادی

بررسی اقتصادی و تحلیل جنبه‌های مختلف و اجتماعی طرحها و نیز تهیه گزارشات بمنظور تصمیم‌گیری در مرود تهیه و ارزیابی و چگونگی نحوه اجرای هر مطرح همواره قسمت مهمی از گزارشهای کلی و توجیهی مربوط به یک طرح را تشکیل می‌دهد. با اجرای هر طرح توسعه‌ای وعمرانی، مقادیر مختلفی از منابع وامکانات کشور، نظیر مواد اولیه، نیروی انسانی و سرمایه برای تولید انواع کالاها و ایجاد خدمات مختلف اقتصادی در جامعه به کار گرفته می شود. اگر شرایط و امکانات تولیدی کشورها و نیروهای مولد اقتصادی در جوامع بشری بمیزان فراوانی یافت می شود و محدودیتی در مقادیر و میزان دسترسی به آنها در کشورهای مختلف وجود نداشت و می‌توانستیم از هر کالای مشخص و معین بمقدار فراوان و نامحدود تولید نمائیم، دراینصورت مسئه‌ای در جهان بنام کمیابی وجود نداشت. لیکن این فقط یک تصور خیالی بیش نیست، در جهان واقعی، میزان برخورداری کشورهای مختلف از شرایط امکانات تولیدی، محدود می‌باشد و بیشتر جوامع بشری قادر به تولید کلیه کالاها و ایجاد تمامی خدمات اقتصادی مورد نیاز خود نمی‌باشند. بنابراین در رابطه تعادلی، جوامع بشری بجای وجود یک رابطه برابری، در مقابل یک نامعادله و یک رابطه نابرابری قرار می‌گیرند که در طرف بزرگتر آن نیازهای نامحدود بشر و در طرف کوچکتر آن نیز مجموعه‌ای از امکانات و مقدورات محدود جامعه برای تولید و تأمین نیاز آن جامعه قرار دارد. از اینرو مسئله‌ای که مطرح می‌گردد. اینست که چگونه با این امکانات محدود قسمتی از نیازهای نامحدود را که ضروری تر بوده و دارای اولویت بیشتری در جامعه می‌باشد تولید و تأمین نمائیم. برای این منظور لازم است که با توجه به امکانات موجود جامعه، پاسخهای لازم را برای پنج سؤال اساسی که در این زمینه مطرح میشود پیدا نمود.

این پنج سؤال عمده و اساسی بترتیب بشرح ذیل می شود پیدا نمود.

الف- کدام یک ازنیازهای نامحدود جامعه باید بترتیب تقدم تأمین شوند (چه کالاهائی تولید شوند)

ب- این نیازهای انتخاب شده تا چه میزان و به چه مقدار تأمین شوند (چه مقدار از این کالاها تولید شوند)

ج- با توجه به شرایط و امکانات جامعه این نیازها چگونه تأمین شوند (این کالاها چگونه تولید شوند)

د- تأمین این نیازها برای کدام قشر و طبقه و منطقه باشد. (این کالاها برای چه منظور و برای چه کسانی تولید شوند)

هـ- برای چه زمانی تولید شوند؟

مجموعه اقدامات و روشها و بطور کلی تلاشی که بشر از بدو حیات خود برای پاسخ دادن به این سؤال‌ها و حل نامعادله‌ امکانات محدود در برابر نیازهای نامحدود انجام داده است، علم اقتصاد می‌نامند.

بمنظور تسهیل در بررسی اقتصادی طرح ذکر نکات ذیل درباره عرضه وتقاضا مفید می‌باشد.

الف- عرضه: عبارتست از مقدار کالائی که در زمان معین با قیمت مشخص برای فروش ارائه گردیده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه روش های ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

دسته‌ها: متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید