دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پایان نامه  مبحث نگهداری و تعمیراترا  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده

آنچه که به عنوان یک شمای کلی می توان از هدف پایان نامه حاضر به خوانندگان و علاقمندان به مبحث نگهداری و تعمیرات ارائه کرد، گامی هر چند کوچک در راستای توسعه و بسط نظریات و تئوریها و همچنین متدهای موجود در مبحث مدیریت نت می باشد که به شکلی تخصصی و از مجرای متدهای ریاضی در شاخه مدیریت نت پیشگیرانه به تحقیق و تفحص می پردازد.

اگر چه اهمیت و رشد روزافزون این شاخه از علم صنایع و ضرورت پرداختن به آن، چنان برای صاحبان صنایع و صاحبنظران علم صنایع آشکار می باشد و در واقع بیان فواید و اهمیت تحقیق در این شاخه به مانند توضیح واضحات خواهد بود، با این حال مفید خواهد بود که با ذکر تاریخچه ای به نسبت گویا و فراگیر در این پایان نامه مطلب را بیش از پیش توضیح داده تا خوانندگان در حد امکان به مطلب اشراف یابند.

هدف اصلی که مؤلف امیدوار است تا پایان این تحقیق به آن برسد، ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره است که با در نظر گرفتن سه معیار هزینه، قابلیت اطمینان و زمان توقف و با توجه به ناسازگاری موجود بین معیارها و همچنین با در نظر گرفتن اولویتهای تصمیم گیرنده در مسئله تعویض و نیز کمبود داده های خرابی که به شکل ذاتی، جزئی جدایی ناپذیر از مسائل نت می باشد، زمان بهینه تعویض در مدیریت نت پیشگیرانه را به کمک ابزاری قدرتمند در مسائل تصمیم گیری چند معیاره به شکلی تعیین کند که در آن سه معیار هزینه، قابلیت اطمینان و زمان توقف در بهترین ترکیب وزنی با یکدیگر قرار بگیرند.در نهایت تصمیم گیرنده قادر خواهد بود فواصل زمانی تعویض را با در نظر گرفتن سه معیار به جای در نظر گرفتن تنها یک معیار ایجاد کند.همچنین این مدل احتمالات پیشین مرتبط به پارامترهای تابع خرابی را نیز در نظر گرفته و از مجرای رویکرد بیزی به محاسبه مقادیر هر سه معیار در گزینه های زمانی مورد نظر می پردازد.به منظور تصمیم گیری در رابطه با انتخاب بهترین گزینه زمانی جهت تعویض به شکلی که هر سه معیار قابلیت اطمینان، هزینه و زمان توقف را بطور همزمان در نظر بگیرد از ابزاری بسیار مفید و کارا به نامPROMETHEE II که به عنوان پشتیبان تصمیم به تصمیم گیرنده در فرایند انتخاب و تصمیم گیری کمک می کند، استفاده می شود.به منظور تشریح گویاتر و همچنین به تصویر کشیدن شرایط مسئله، گزینه های زمانی مورد نظر و نتایج بدست آمده توسط مدل ارائه شده، از یکی دیگر از اعضای خانواده متد PROMETHEE با نام PROMETHEE GAIA استفاده شده است.علاوه بر آن تحلیل حساسیت نتایج که به تصمیم گیرنده در فرایند پیش روی او کمک شایانی می کند بوسیله این متد به تصویر کشیده می شود.به منظور استفاده از متدهای خانواده PROMETHEE از نرم افزار Decision Lab استفاده خواهد شد.ذکر یک کاربرد عددی نزدیک به شرایط واقعی، مدل ارائه شده را تشریح کرده و اثربخشی مدل را با توجه به اولویتهای تصمیم گیرنده نشان می دهد.

ذکر این نکته قابل توجه است که مزیت تحقیق حاضر ناشی از وسعت دید آن و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و درگیر در مسئله زمانبندی نگهداری و تعمیرات است.لذا چشمگیرترین نتیجه تحقیق را می توان در لزوم برخورد با مسئله تصمیم گیری زمانبندی نت به صورت چند معیاره دانست.

 مقدمه

در طی سالهای اخیر، اهمیت عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها رشد بسزایی را به همراه داشته است.می توان علت این امر را در گسترش ماشینی شدن فرایندها و اتوماسیون در سازمانها و بنابراین کاهش تعداد نیروی انسانی و افزایش تجهیزات تولیدی و خدماتی در سازمانها دانست.(گرگ و دشماخ،2006)

می توان گفت که امروزه لزوم استقرار سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات جهت تسهیلات تولیدی و خدماتی به صورت یک امر حیاتی برای سازمانها درآمده است. (لوکساج، رایس و تورشنسن، 1997؛استفن، 2000؛کلاسوک، باردوا و آنتونی، 2004؛ مولن، پترتیس و پنس، 2008).علت این امر را می توان در افزایش الزامات قابلیت اطمینان و ایمنی سیستمها، افزایش پیچیدگی و هزینه های رو به افزایش مواد خام و نیروی کار دانست.(شریف و اسمیت ،1981)

مدیریت نگهداری و تعمیرات را می توان مشتمل بر فعالیتهای پیشگیرانه ای دانست که یا به نوعی از پیش برنامه ریزی شده هستند و یا بدون برنامه و بر حسب ضرورت پیش آمده واقع می شوند.این فعالیتها به منظور حفظ یک سیستم یا تجهیز در حالت جاری و یا بازگرداندن آن به حالت اول و یا به یک وضعیت عملیاتی قابل قبول انجام می گیرند.(فرهنگ لغت استاندارد بریتانیایی مورد استفاده در تروتکنولوژی،1993).

اهداف متعددی را می توان برای اجرای سیاستهای بهینه نت در سازمانها قائل شد.از آن جمله می توان به افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی در سیستم، کاهش هزینه، افزایش قابلیت دسترسی، کاهش زمانهای توقف سیستم، تضمین ایمنی و سلامت انسانی و کاهش تعداد خرابیها اشاره کرد.(بهرامی، 2000؛ دوفا، راف وکمپبل، 1999؛آون و جنسن، 1999؛دکر، 1996).                            

برای برخی سیستمها از قبیل سیستمهای هواپیمائی، زیردریائی و سیستمهای نظامی و فضائی، اجتناب از بروز خطا و خرابی در طول عملیات به شدت قابل اهمیت می باشد.چرا که خرابی در چنین سیستمهایی خطرناک و فاجعه آمیز خواهد بود(ونگ ، 2001).

یک حوزه تحقیقی بسیار با اهمیت در مدیریت نت و مهندسی قابلیت اطمینان، مطالعه سیستمهای مختلف نت به منظور بهبود قابلیت اطمینان، ممانعت از بروز خرابی و کاهش هزینه های نت در یک سیستم یا تجهیز می باشد(ونگ،2001).در چند دهه گذشته، مدیریت نت و مسائل تعویض و بازرسی به شکل وسیعی در مقالات مورد بحث قرار گرفته اند.محققانی چون مک کال (1965)، بارلو و پروشان (1965و1975)، پیرسکالا و ولکر (1976)، شریف و اسمیت (1981)، جاردین و بوزاکوت (1985)، والدز – فلورز و فلدمن (1989)، چو و پارلار (1991)، جنسن (1995) و وندردون شوتن (1996)، ازاکی (2002)، ناکاگاوا (1981و1979)، ونگ و فام(2006)، ناکاگاوا و میزوتانی (2009)، ونگ (2002)، کاوالکنته و دی آلمدیا(2008)، آلسیوف(2009) و بقیه محققانی که نام آنها در طول این تحقیق ذکر شده است، تحقیقات انجام گرفته در این حوزه را بررسی، خلاصه سازی و توسعه داده اند. با این وجود هنوز مسائل این حوزه بطور رضایتبخشی حل و فصل نگردیده و بسیاری از مدلهای نت ارائه شده اند که در دنیای واقعی کاربرد ندارند.

هدف این پایان نامه، تحقیقی در زمینه تئوریها و متدهای مدیریت نت پیشگیرانه و تعیین بهترین زمان تعویض با در نظرگیری سه معیار هزینه، قابلیت اطمینان و زمان توقف در سیستمهای تولیدی و خدماتی به شکلی سیستماتیک و قابل کاربرد در مسائل دنیای واقعی می باشد.سپس یک مسئله کاربردی که مثالی نزدیک به واقعیت می باشد، در مدل ارائه شده در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این فصل پس از نگاهی کلی به بیان و طرح مساله و ضرورت در نظرگیری این شاخه از علم صنایع به بیان اهداف و سوالات تحقیق پرداخته و در نهایت فصل اول با نگاهی کلی به ساختاربندی تحقیق به پایان می رسد.

 بیان مساله

رقابت روز افزون سازمانها، تقاضای بازار جهت محصولات با کیفیت بالاتر، پاسخگویی سریعتر به نیاز مشتری و قیمتهای رقابتی از جمله عواملی هستند که منجر به شکل گیری جهت گیری های جدید در سیاستهای سیستم های تولیدی و خدماتی شده اند (زنگ،1997).چرا که همراه با گسترش نیازها و ضرورتهای رقابتی، سازمانها نیازمند سطوح بالاتری از کارایی می باشند.یکی از عناصر ایجاد مزیت رقابتی در سیستمهای تولیدی و خدماتی، مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد.چرا که این مدیریت نه تنها برجنبه های عملکردی، بهره وری و سودآوری سیستم تاثیرگذار است بلکه اهمیت بسزایی در کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده دارد(السیوف،2007).

اهمیت در حال رشد مباحث نت، توجه بسیاری را در راستای توسعه و اجرای سیاستهای بهینه نت با هدف افزایش قابلیت اعتماد تجهیز و بنابراین جلوگیری از وقوع خرابیهای سیستم و کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات فرسوده به خود معطوف داشته است(ونگ،2002).خصوصا اهمیت فعالیتهای نت در سیستمهایی که خرابی یا قطعی آنها منجر به فجایعی به مراتب غیر قابل جبران می شود، بسیار مشهود است(کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).از طرف دیگر به علت حجم بالای سرمایه گذاری در احداث و راه اندازی مراکز صنعتی و خرید تجهیزات، استقرار سیستمهای علمی و مناسب نت در راستای افزایش طول عمر مفید سیستم و استفاده بهینه از آن امری اجتناب ناپذیر می باشد.

به طور عمده می توان سیاستهای نت را در دو دسته نت اصلاحی Corrective Maintenance به اختصار CM و نت پیشگیرانه Preventive Maintenance به اختصار PM مورد مطالعه قرار داد(ونگ،1997).  

نت اصلاحی یاCM زمانی انجام می گیرد که سیستم در اثر بروز عیب، دچار خرابی شده و در نهایت متوقف گردد.در واقع CM تمام فعالیتهایی را شامل می شود که بر اثر بروز خرابی در سیستم و به منظور بازگرداندن آن به شرایطی مشخص و قابل قبول انجام می گیرند(ونگ،2001).

نت پیشگیرانه یا PM سیاست خود را بر مبنای برنامه ریزی های مدون تعمیرات و سرویس تجهیز قبل از خرابی معطوف داشته و نگهداری از تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص صورت می گیرد.هدف از اجرایPM ممانعت از خرابی تجهیز قبل از توقف کامل آن در اثر خرابی می باشد (ونگ،2001).

جالب توجه خواهد بود که به برتری اجرای سیاستPM در برابر CM اشاره ای شود:همانطور که ناکاگاوا(2005) اشاره می کند، اغلب اوقات تعمیرات تجهیز پس از خرابی بسیار هزینه بر بوده و همچنین CM در اکثر موارد زمان زیادی را برای اعمال موثر بر قطعه خراب تلف می کند.از طرف دیگر همانطور که قبلا نیز اشاره شد حساسیت بعضی از تجهیزات به حدی در سیستم بالا بوده که خرابی آنها می تواند تلفات سنگین مالی و حتی جانی به بار بیاورد، لذا در اینگونه موارد امکان تعمیر تجهیز پس از خرابی موجود نبوده و می بایست از اجرای سیاست PM به جای CM سود جست.از جمله اینگونه سیستمها می توان به تجهیزات بیمارستانی و صنایع نظامی اشاره کرد (کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).ذکر دلایلی از این دست اهمیت تحقیق در زمینه PM را بیش از پیش آشکار می سازد.

در سیستمهای نت کلاسیک، مهمترین معیار و یا حتی تنها معیار تصمیم گیرنده در انتخاب و اجرای سیاستهای نت، معیار هزینه می باشد.این مورد به خصوص در سیستمهای تولیدی مشهودتر است.از طرف دیگر عواملی از قبیل کاهش کیفیت سیستم در اثر قطعی های مکرر و نیز زیانهای به بار آمده در اثر مدت زمانهای توقف سیستم هر چند کوتاه به خصوص در سیستمهای خدماتی باعث ایجاد تاثیرات منفی بر مشتریان گردیده که در نهایت منجر به تاثیراتی می گردد که به شکل عکس العملهایی از قبیل نارضایتی مشتری و در نهایت قطع ادامه ارتباط با سیستم آشکار می شود (کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).این مطلب نشان دهنده این است که تمامی نتایج حاصل از خرابی تجهیزات را نمی توان به وسیله معیارهای مالی اندازه گیری کرد.بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا این گونه نتایج با ابزارهای مناسبی ارزیابی شوند.همچنین نادیده گرفتن جنبه های دیگری از سیستم که از چگونگی برنامه ریزی نت تاثیر پذیر می باشند منجر به ارزیابی ناصحیحی از سیستم خواهد شد.در تجارت امروز به علت تغییرات سریع و مداوم، بازارها با چالشهای عظیمی در رابطه با نیازهای مشتری از قبیل کیفیت بالاتر، تحویل سریعتر، سطوح بالاتر خدمت و قیمتهای پایینتر مواجه شده اند(کریستفر،1998) بنابراین موفقیت در هر فضای رقابتی نه تنها به جنبه های مالی بلکه به توجه به نیاز مشتری نیز بستگی دارد(السیوف،2007).از سوی دیگر در نظر گرفتن مسائل دنیای واقعی تنها با یک معیار باعث نگرشی تک بعدی به مساله شده و در نهایت مانع از نگاهی جامع به ابعاد مسئله مورد نظر و بررسی فراگیر آن می گردد.این امر را می توان در مقالات مرتبط به موضوع حاضر که یا به تنهایی معیار قابلیت اطمینان و یا در اکثر موارد به تنهایی معیار هزینه و به ندرت معیارهایی دیگر را در نظر گرفته اند، مشاهده کرد.

بنابراین به منظور انتخاب صحیح سیاست نت جهت یک سیستم تلاش بر این است که هدف کاهش هزینه به صورت ترکیبی با دیگر اهداف از جمله دسترس پذیری، قابلیت اعتماد، کیفیت سیستم، زمان توقف و … محقق شود(چرئونساک، ناگارور و تابوکانون، 1996).

در این تحقیق به بررسی سه معیار قابلیت اطمینان، هزینه و زمان توقف در ایجاد مدل بهینه سیاست PM که همانا تعیین بهینه بازه های زمانی تکرار تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در یک سیستم اعم از تولیدی یا خدماتی می باشد، به طور همزمان پرداخته می شود.

یکی دیگر از مشکلات مدل کردن سیاستهای نت، مرتبط به داده های خرابی می باشد(کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).به عقیده اسکارف و دکر (1998) داده های موجود درسیستم مدیریت نگهداری، در بسیاری از موارد جهت مدل کردن شرایط واقعی یک سیستم، ناکافی و نامطمئن هستند.حتی در مواردی که داده هایی موجود باشند، قابل اطمینان نبوده و قابلیت استفاده را دارا نیستند.چرا که اینگونه داده ها به شکل مناسبی به دست نیامده اند.در واقع از زمان ظهور و پیدایش اولین مدلهایPM ، فقدان و یا کمبود اطلاعات در رابطه با خرابی تجهیزات به عنوان یکی از موانع اصلی در حوزه نت شناخته شده است (کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).در راستای رفع این مشکل، مدلهای آمار بیزی در این حوزه به عنوان ابزاری مفید برای غلبه بر فقدان داده های خرابی تجهیزات به کار برده می شوند.

از آنجا که در این مساله انتخاب گزینه بهینه فواصل انجام نت با توجه به سه معیار هزینه، قابلیت اطمینان و زمان توقف انجام می گیرد، بنابراین موضوع تحقیق حاضر در رده مسایل چند هدفه بوده و در واقع یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره می باشد.این تحقیق به دنبال رفع نیاز تصمیم گیرنده در ارزیابی گزینه های زمانی و تعیین بهترین گزینه زمانی (تعیین زمان بهینه وقوع PM )، با توجه به بیش از یک معیار و با توجه به عدم قطعیت داده های نگهداری است بطوریکه به بهترین نحو با اولویتها و نظریات تصمیم گیرنده منطبق باشد.

روش مورد استفاده برای تحلیلهای چند معیاره در این تحقیق روش PROMETHEE بوده که در واقع خانواده ای از روشهای چند معیاره و نیز یکی از متدهای پشتیبان تصمیم گیری می باشد که همچنین به دلیل خصوصیات ریاضی خود موجب ایجاد تحول در روشهای رتبه بندی شده است(برنز و مارشال،1992).یکی از مهمترین خصوصیات استفاده از این روش در تصمیم گیریها این است که تصمیم گیرنده را قادر می کند تا بدون نیاز به اطلاعات بیش از حد گیج کننده، به نتایجی پایدار و قابل فهم دسترسی پیدا کند(برنز و مارشال،1992).

در این تحقیق از دو عضو خانواده PROMETHEE یعنی روش PROMETHEE II جهت رتبه بندی نتایج و روش PROMETHEE GAIA جهت تحلیل گرافیکی مساله و تحلیل حساسیت نتایج استفاده خواهد شد.قابل ذکر است که به منظور کاربرد این دو روش نرم افزار Decision Lab مورد استفاده قرار می گیرد.

نهایتا در پایان تحقیق به منظور آگاهی از حساسیت نتایج به تغییر اوزان منتخب توسط تصمیم گیرنده به تحلیل حساسیت مبادرت ورزیده می شود.

 1-2 اهداف تحقیق

همانطور که در چکیده و همچنین در خلال مطالب قبلی نیز اشاره شد، اولین هدفی که این تحقیق دنبال می کند “ارائه یک الگوی بهینه تعمیرات پیشگیرانه” می باشد که بتواند پاسخگوی نیاز تصمیم گیرندگان در مسائل تصمیم گیری مربوط به تعیین زمان بهینه تعویض در مدیریت نت پیشگیرانه باشد.

به منظور نیل به این هدف، هدف دوم تحقیق با عنوان “تعیین معیارهای مناسب تصمیم گیری در مدل ارائه شده تعمیرات پیشگیرانه” به شکلی که به بهترین وجه ابعاد مختلف مسئله را در بر گرفته و در فرایند تصمیم گیری در ایجاد نتیجه ای واقعی و فراگیر به تصمیم گیرنده کمک کنند، مطرح می شود.

در نهایت هدف سوم تحقیق حاضر که هدف نهایی محقق بوده با عنوان “بدست آوردن نتایج پایدار با استفاده از نمایش گرافیکی نتایج و تحلیل حساسیت نتایج” می باشد که تصمیم گیرندگان را در راستای بدست آوردن نتایج پایدار و قابل اطمینان یاری می بخشد.

1-3 پرسشهای تحقیق

 سوالاتی که این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنها می باشد شامل 3 پرسش ذیل است:

1.مدل بهینه تصمیم گیری چند معیاره نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش PROMETHEE II و با رویکرد بیزی دارای چه ویژگیهایی می باشد؟

2.معیارهای مناسب مدل پیشنهادی چیست؟

3.چگونه می توان با استفاده از تحلیل حساسیت نتایج و تحلیل گرافیکی آنها توسط PROMETHEE GAIA نتایج پایدار بدست آورد؟

 1-4 ساختار تحقیق

 این تحقیق در پنج فصل به نگارش درآمده است:

فصل اول به ارائه مقدمه ای از موضوع تحقیق و مولفه های درگیر در موضوع تحقیق می پردازد.

فصل دوم به ارائه ادبیات و پیشینه ای از موضوع تحقیق می پردازد.

فصل سوم به ارائه مدل تحقیق و فرایند شکل گیری آن می پردازد.

فصل چهارم به ارائه یک مثال عددی و بحث و بررسی و تحلیل آن می پردازد.

فصل پنجم به ارائه نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی می پردازد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پایان نامه مبحث نگهداری و تعمیرات

دسته‌ها: متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید