دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 دلایل جاودانگی راستی و درستی در مثنوی (دفتر ۱، ۲ و ۳) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت انسان با سایر موجودات نیز به سبب همین عطیّه الهی است. انسان موجودی پیچیده و خم اندر خمی است که حقیقت وی را تنها به واسطه‌ی باطن او می‌توان شناخت.

طریقه‌ی عرفان همواره دربر‌دارنده‌ی یک جنبه‌ی سلبی و یک جنبه‌ی ایجابی است. جنبه‌ی سلبی همان تجرید از «صفات نفسانی» و یک جنبه‌ی ایجابی نیز همان «اتّصاف به صفات الهی» است.

از حاتم اصمّ (متوفی 237 ق.) نقل است: «هر که در این مذهب [طریق تصوّف] آید سه مرگش بباید چشید: موت‌الأبیض و آن گرسنگی است؛ و موت‌الأسود و آن احتمال است؛ و موت‌الأحمر و آن مُرقَّع داشتن است. (عطّار، 1373: ص 359).

عده کثیری از انسان‌ها از وقوع مرگ هراسان‌اند. زیرا مرگ را پایان حیات خود می‌پندارند. از نظر اسلام و عرفان و تصوّف، مرگ نه تنها پایان راه حیات بشری نیست بلگه گذرگاهی به سوی حیات جاودانه و ابدی است. عرفا و حکمای متألّه بر این عقیده‌اند که کسانی که در این دنیا روح خود را ازآلودگی‌های مادّی و نفسانی پالوده‌اند، پس از مرگ از زندگی جاودانه برخوردار خواهند شد.

مولانا همین موضوع را در ماجرای پادشاه جهود و نصرانیان با تمثیلی لطیف و ملموس بیان می‌کند.

کشتن و مـردن که بـر نقـش تـن است        چون انـار و سیـب را بشکستـن است

آن چه شیـرین است آن شـد ناردانـگ        وآنکه پوسیـده سـت نبـود غیـرِ بانـگ

آن چه با معنــی است، خود پیـدا شود        وآنچــه پوسیـده ست آن رسـوا شـود

رو به معنی کوش ا ی صـورت پرست        زآن که معنی بر تـن صـورت  پَر است

هـم نشیـن اصــــل معنــی بــاش تا         هـم عطـــا یابــیّ و هـم باشــی فتـا

(مولانا، 1371: 1/ 711 – 707)

مولانا می‌گوید با مرگ و در هم شکسته شدن قفس تن نیز، احوال درونی و اسرار باطنی انسان آشکار می‌گردد. از نظر وی معنویّت چون پر و بالی است که آدمی را قادر به پرواز خواهد کرد. وی انسان را به این دعوت می‌کند که  برای رسیدن به معنویت لازم است که با پاکان و وارستگان هم‌نشینی کند.

گر تـو سنـگ صخـره و مرمر شـوی        چون به صاحب دل رسی گوهر شوی

مهــر پاکـــان را میــان جـان نشـان        دل مــده الّا به مِهـــرِ دل خوشـــان

(همان: 1/723 – 722)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • از دیدگاه مولانا حرکت در مسیر راستی و درستی چگونه و طی چه مراحل و مراتبی به جاودانگی و ابدیّت می‌انجامد؟

پایان نامه دلایل جاودانگی راستی و درستی در مثنوی(دفتر 1، 2 و 3) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون92

پایان نامه دلایل جاودانگی راستی و درستی در مثنوی(دفتر 1، 2 و 3) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  دلایل جاودانگی راستی و درستی در مثنوی (دفتر ۱، ۲ و ۳) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید