دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق 2

1-3- بیان مسأله 3

1-4- فرض­های مسأله 3

1-5- ساختار تحقیق 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5

2-1- مقدمه 6

2-2- پیشینه تحقیق 6

2-3- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9

2-3-1- اهداف فرایند توسعه محصول جدید 10

2-3-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید 11

2-3-2-1- اید‌ه‌یابی و ایده­زایی 11

2-3-2-2- پالایش ایده‌ها و انتخاب یک ایده 11

2-3-2-3- توسعه مفهوم 12

2-3-2-4- توسعه استراتژی بازاریابی 12

2-3-2-5- بررسی تجاری 12

2-3-2-6- توسعه محصول 14

2-3-2-7- آزمایش بازار 15

2-3-2-8- تجاری­کردن 15

2-4- منطق فازی 15

2-5- آزمون شخصیتی MBTI 17

2-6- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم 24

2-6-1- تفاوت گروه با تیم ( گروه کاری) 25

2-6-2- انواع تیم 26

2-6-3- خلق تیم­هایی با عملکرد عالی 27

2-7- بهینه­سازی چندهدفه 28

2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه 29

2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب 31

2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه 32

2-7-3-1- روش مجموع وزنی 32

2-7-3-2- روش برنامه­ریزی آرمانی 33

2-7-3-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی 33

2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت 35

2-8- الگوریتم ژنتیک GA 35

2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک 36

2-8-2- عملگرهای الگوریتم  ژنتیک 37

2-8-2-1- عملگر انتخاب 37

2-8-2-2- عملگر تقاطع 39

2-8-2-3- عملگر جهش 41

فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق 42

3-1- مقدمه 43

3-2- تعریف مسأله 43

3-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی 44

3-3-1- اندیس­ها 44

3-3-2- پارامترهای ورودی 44

3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری 44

3-3-4- مدل ریاضی 45

3-3-5- تحلیل مدل 46

3-4- روش حل 46

3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa 47

3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49

3-4-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی 51

3-4-3- ساختار کلی الگوریتم‏های ژنتیکی 51

3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق 55

4-1- مقدمه 56

4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو 56

4-3- نحوه نمایش جواب 59

4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 63

5-1- نتیجه­گیری 64

5-2- پیشنهادات آتی 65

منابع و مآخذ 66

فهرست جدول­ها

جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی 17

جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18

جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی 18

جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری 18

جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19

جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25

جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی 50

جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50

جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی 56

جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد 56

جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت 56

جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت 57

جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57

جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب 62

 

فهرست شکل­ها

شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید 11

شکل (2-2). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف 14

شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی 16

شکل ( 2-4 ) نمونه­ای از توابع عضویت فازی 16

شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25

شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص 27

شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف 30

شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف 31

شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو 36

شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت 39

شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع 40

شکل ( 2-12 ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای 40

شکل ( 2-13 ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت 41

شکل ( 2-14 )  یک کروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش 41

شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک 53

شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک 54

شکل ( 4-1 ). تخصیص 5 کارمند به 2 پروژه و 2 مهارت 59

شکل ( 4-2 ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال 60

شکل ( 4-3 ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع 61

پایان نامه ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

پایان نامه ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی