دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیشینه تحقیق

اَسکین و فیتزپاتریک در سال 2005، یک مدل ریاضی برای شکل­گیری تیم­های انسانی اثربخش ارائه دادند. در این مدل اعضای تیم به نحوی انتخاب می­شوند که مهارت­های فنی موردنیاز را پوشش دهند. علاوه بر آن برای تشکیل تیم­هایی با کارایی بیشینه، از شاخص کنش( یا تمایلات طبیعی )[1] کالب ( KCI )[2] استفاده می­کند ( شاخص کالب روش­های عملکرد غریزی انسان را اندازه­گیری می­کند. به گفته کالب، کنش­ها در فرایند یادگیری فرد نقشی اساسی دارند. ). در نهایت مدل را با روشی ابتکاری حل کردند. ]19[

محقر و مصطفوی در سال 2007، الگو و مدلی برای انتخاب نظام­مند گروه ( تیم ) یک پروژه و یا مراحلی از آن ارائه کردند. این مدل براساس الگوی سازگاری فازی پایه­گذاری شده است. مفهوم سازگاری فازی برای سنجش میزان تناسب بین دو مجموعه فازی استفاده می­شود که در این تحقیق، تناسب بین دو مجموعه فازی مهارت­های هدف پروژه و مهارت­های گروه­های بالقوه مورد نظر است. درپایان، با استفاده از روش مجموع ساده وزین (SAW )[3] ، گروه­ها رتبه­بندی شده، گروه بهینه انتخاب و به پروژه تخصیص داده می­شود.] 1[

در سال 2008، مدرس و همکاران ضمن بررسی عواملی که در بستر سازمانی تیم توسعه محصول، موفقیت آن را تضمین می­نمایند، با تشریح دو عامل مهم در سازماندهی تیم توسعه محصول یعنی استراتژی توسعه محصول و ویژگی­های سازمانی، مقدمات و پیش­نیازهای لازم جهت سازماندهی تیم توسعه محصول را بیان کردند.]2[

مویانگ و همکاران در سال 2009، مدلی مفهومی برای انتخاب از میان کاندیداهای رهبران و اعضای تیم ارائه دادند. به این منظور، اطلاعات به­دست­آمده از آن که شامل امتیاز دانشی هر فرد و امتیاز آشنایی بین افراد می­باشد را وارد مدل ریاضی می­کنند. در نهایت با ارائه یک الگوریتم ژنتیک و معیارهای ارتباطات اجتماعی، به انتخاب اعضای تیم و مدیر تیم می­پردازد.]11[

 

پایان نامه ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

پایان نامه ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی