دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

 پروژه دوره کارشناسی مدارک پزشکی

 موضوع :

بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت

اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان 

 

مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌):

سوء استفاده از دارو یک پدیده جهانی است. این پدیده تقریبا برهمه کشورها تاثیردارد با این تفاوت که وسعت و ویژگی های آن ازیک ناحیه به ناحیه دیگر فرق می کند .این خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درمیان جوانان و در چندین دهه گذشته مشکل بزرگی بوده است .بیشترین دارویی که به طور وسیع در سراسر جهان استفاده می شود حشیش بوده است که سه- چهارم گزارش کشورها راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئین و دو-سوم آنها در مورد کوکائین بوده است(2) .

در سالهای اخیر،در ایران اعتیاد به هروئین بیشترین استفاده را نسبت به داروهای دیگر داشته است .در ایران 000/60 نفر سوءاستفاده کننده از دارو یعنی تقریبا10 % از جمعیت کل کشور وجود دارد (3).

هروئین یک داروی اعتیاد آور است و استفاده از آن یک مشکل جدی درآمریکا به شمار می رود ،مطالعه ای که اخیرا انجام شده بیانگر این مطلب است که مشکل به سطح اپیدمیک رسیده و برطبق بررسی ملی سال 2002 در مورد سوءاستفاده از دارو و سلامتی :گزارش شده است که تقریبا 7/3 میلیون نفر آمریکایی12ساله و مسن تر حداقل یک با ر در طول زندگیشان مصرف هروئین داشته اند که 6 /1% جمعیت در سن 12سالگی و بیشتر بوده اند ، در سال گذشته تقریبا 000/404 نفر(2/0%) مصرف کننده هروئین و در طول ماه گذشته 000 /166نفر(1/0%) گزارش شده است (4). سیستم مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین (HAIMS ) سیستمی است که اطلاعات معتادین به هروئین را ثبت ،جمع آوری ،ذخیره ،بازیابی ،تحلیل ،توزیع و به منظور پیشگیری و درمان استفاده می کند .

دلایل انتخاب موضوع اعتیاد :

چرا اعتیاد به هروئین انتخاب شده است ؟

1-وسعت استفاده :

پاکستان و ایران در حال حاضر بالاترین میزان اعتیاد به هروئین را در جهان دارند و برآورد می شودکه تقریبا 10% جمعیت ایران دارو مصرف می کنند (5) .

2-دسترسی آسان :

در سال 2001 تعداد تخمینی استفاده کنندگان داروی تزریقی در ایران وسعتی بین 000/200 تا 000/300 داشته است و این افزایش ناشی از تغییر روشهای دادوستد و افزایش دسترسی به هروئین است (6).

3- ارزانی :

علت تزریق کردن هروئین این است که این دارو نسبت به داروهای دیگر ارزانتر است و به راحتی می توان حتی در خیابان به آن دسترسی یافت اما برای مثال تریاک گرانتر بوده و دسترسی به آن مشکل است (7).

4- خطرات هروئین برای سلامتی :

استفاده هروئین با بروز بیماریهای جدی و تهدید سلامتی همراه است این بیماریها شامل :سقط خودبه خودی ،رو هم افتادن دیواره وریدها،عفونت لایه هاو دریچه های قلب و حتی مرگ در نتیجه دوز مصرف بالا .گاهی ممکن است پدیده هایی(مانند عوارض کاهش دهنده تنفسی ) درنتیجه فقر،وضعیت سلامتی فرد مصرف کننده را بخطر بیاندازد .معتادان تزریقی ممکن است به بیماریهای عفونی مثل ایدز و هپاتیت مبتلا شوند.در پایان سال 2002 تقریبا 000/000/42 نفر در سراسر جهان به ایدز مبتلا بوده اند در طول همان سال 000/000/5 عفونت جدید گزارش شده است .

یک سوم افراد مبتلا به ایدز بین 15تا 24سال سن دارند به تدریج تزریق مواد مخدر حالت اپیدمیک به خودمی گیر ند و 5% موارد انتقال ایدز در اثر تزریق همین مواد است (8).

5- جنایت (بزهکاری):

استفاده از هروئین با ارتکاب جنایت در ارتباط است به این علت که واردات و توزیع آن غیر قانونی است و بسیاری از معتادان جهت به دست آوردن پول برای خرید دارو به دزدی و فحشا گرایش دارند علاوه براین رقابت شدید بین دلالان داروها باعث مرگ افراد تماشاچی بیگناه می شود (9) .

برای کاهش و حذف استفاده از هروئین نیاز به آمارهای جدید در موردعلت شناسی مصرف هروئین داریم یعنی اینکه چه کسانی هروئین مصرف می کنند و به چه دلیل ؟AHIMS سیستمی است که می تواند چنین خدماتی را فراهم کند اما ایجاد این سیستم نیاز به راههای ارتباطی و مشارکتی دارد. سپس باید راههای عملی و فرمولهاو وسایل و روشهای مناسب رابرای برنامه ریزی شناسایی کرد .

لذا مانیاز به مشارکت بین سازمانها و افراد ذیل را داریم :

 

1- سازمانهای دولتی

2- سازمانهای غیر دولتی

3- والدین

4- معلمین

5- متخصصین بهداشتی

6- سازمانهای جامعه و جوانان

7- سازمانهای کارگران و کارمندان

8- بخش خصوصی

ضرورت‌ اجرای‌ طرح‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ شرح‌ دهید:

در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسائل و مشکلات ، نیاز به اطلاعات و آمار و ارقام در تصمیم گیری مدیریت بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.هنگام تصمیم گیری پیرامون یک مساله نه تنها باید اطلاعات آماری و تحلیلی وسیعی فراهم کرد ، بلکه باید تدابیری اتخاذ شود که اطلاعات مورد نیاز فورا و به سرعت در دسترس تصمیم گیرندگان قرار گیرد. اطلاعات صحیح ، کامل و به روز هستند که مدیران را در رسیدن به اهدافشان یاری میکنند . چون اعتیاد به خصوص اعتیاد به هروئین به همراه خود بیماریهای خطرناکی مثل ایدز ،هپاتیت ،کنسرها، بیماریهای ریوی و… را به همراه دارد و از آنجایی که فراوانی مصرف این ماده نسبت به مواد مخدر دیگر بیشتر می باشد و صدمات جبران ناپذیری از نظر اقتصادی و نیروی فکری بر پیکر جامعه وارد می کند و با درمان و پیشگیری ازآن می توان سلامت ، اقتصاد و نیروی کار جوان را به جامعه برگرداند.            

بنابراین برای برنامه ریزیهای پیشگیری و درمان اعتیاد دسترسی به اطلاعات ، مشارکت و کار گروهی وسیع جهت حل این مسئله ضروری است.همچنین بمنظور کاهش و حذف استفاده از هروئین در جامعه   نیاز به آمارهای جدید در مورد علت شناسی مصرف هروئین یعنی اینکه چه کسانی هروئین مصرف می کنند و به چه دلیل داریم.

رئیس دادگاههای انقلاب استان اصفهان در بازدیدی که از زندان استان اصفهان به عمل آورد چنین اذعان داشت که : بیش از نیمی زندانیان در ارتباط با اعتیاد در زندانهای استان اصفهان دوران محکومیت خود را میگذرانند، بنابراین بایستی علل گرایش سایر خصوصیات آنها به منظور مبارزه بهتر با این وضعیت کاملا مشخص گردد(1).

HAIMS (نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین): سیستمی است که می تواند چنین خدماتی را فراهم کند اما ایجاد این سیستم نیاز به راههای ارتباطی و مشارکتی دارد. سپس باید راههای عملی و فرمولهاو وسایل و روشهای مناسب رابرای برنامه ریزی شناسایی کرد .

لذا مانیاز به مشارکت بین سازمانها و افراد ذیل را داریم :

1- سازمانهای دولتی2-سازمانهای غیر دولتی3-والدین4-معلمین 5-متخصصین بهداشتی

6-سازمانهای جامعه و جوانان7-سازمانهای کارگران و کارمندان 8-بخش خصوصی

ضرورت ایجاد نظام مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین:

1- ثبت دقیق اطلاعات معتادین به هروئین

2- نظاممند نمودن اطلاعات معتادین به هروئین    

3- دسترسی آسان و سریع به اطلاعات معتادین به هروئین

4- تعیین سازمانهای متولی ، تقسیم کار و تعیین وظایف هر سازمان در فرآیند نظام مدیریت اطلاعات

5- ارزیابی داده ها و اطلاعات مربوط به معتادین به هروئین و تعیین علل وقوع آنها و تدوین استراتژیهای اثربخش و کارا بمنظور ریشه کنی و کاهش وقوع آن در جامعه

6- هدایت پژوهشهای مربوط به استراتژیهای پیشگیری و درمان مربوط به اعتیاد به هروئین

7- اطلاع رسانی به موقع و صحیح در ارتباط با نتایج تحلیل اطلاعات به سازمانهای ذی ربط و آحاد جامعه

8- اثرات اجتماعی ، قانونی و اخلاقی منتج از انتشار داده ها و اطلاعات دموگرافیک و علی معتادین به هروئین

9- تدارک و برنامه ریزی در ارتباط با بیماریهای خطرناک ناشی از مصرف هروئین در جامعه.

ضرورت ایجاد نظام مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین:

  • ثبت دقیق اطلاعات معتادین به هروئین

نظام مند نمودن اطلاعات معتادین به هروئین  

  • دسترسی آسان و سریع به اطلاعات معتادین به هروئین
  • تعیین سازمانهای متولی ، تقسیم کار و تعیین وظایف هر سازمان در فرآیند نظام مدیریت اطلاعات
  • ارزیابی داده ها و اطلاعات مربوط به معتادین به هروئین و تعیین علل وقوع آنها و تدوین استراتژیهای اثربخش و کارا بمنظور ریشه کنی و کاهش وقوع آن در جامعه
  • هدایت پژوهشهای مربوط به استراتژیهای پیشگیری و درمان مربوط به اعتیاد به هروئین
  • اطلاع رسانی به موقع و صحیح در ارتباط با نتایج تحلیل اطلاعات به سازمانهای ذی ربط و آحاد جامعه
  • اثرات اجتماعی ، قانونی و اخلاقی منتج از انتشار داده ها و اطلاعات دموگرافیک و علی معتادین به هروئین
  • تدارک و برنامه ریزی در ارتباط با بیماریهای خطرناک ناشی از مصرف هروئین در جامعه.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان

دسته‌ها: متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید