دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 تاریخچه پوستر

اگر ریشه واژه پوستر را بررسی کنیم می بینیم پوستر به معنای چاپار یعنی ارسال سریع آگهی و اعلان لغت پوستر که معنی آگهی، اعلان و دیوارکوب است. سرچشمه پوستر را به زمانی نسبت می دهند که در یکی از ضیافتهای بزرگ بالتازار، آرشیتکت برزگ جهان، اندیشه و خواسته خود را با نوشتن صحبتهای مربوط به پیامبر بر روی آشکار کرد در دایره المعارف (کولیزر) آمده است که یکی از قدیمی ترین پوسترهای شناخته شده مجموع قوانین حمورابی است. د ردایره المعارف آمریکا از پوستری صحبت می شود که ا جنس پاپیروس و مربوط به 146 سا لقبل از میلاد است. در این پوستر مشخصات دو برده فراری از چنگ الکسلندر بزرگ و قول پرداخت پاداش در صورت پیدا کردن آنها وجود دارد هنرهای مدرن و بردزلی که خیلی معتمولی بود در خدمت (Poplowet children, Beautiful people) و مواد مخدر قرار گرفت. این مساله باهث شد که فرهنگ سنتی کنار گذاشته شو وهنر جدید و استیل گرافیکی جای آن را بگیرد. آفیش های بردزلی در اکثر فوشگاهها به فروش می رسید. در سال 1964 این مساله باعث شد مردم پوستر را یکاثر هنری خیلی ارزان و پیش پا افتاده به حساب بیاورند. مهمترین آفیش های این استیل مدرن به وسیله (مایکل انگلیش) و (مایکل ویموت) که شریک یکدیگر بودند در اینتر نشنال تایمز) منتشر شد.

همچنین پتانسیل رو به رشد تولیدات صنعتی وضرورت مبادله کالا میان کشوهای مختلف جهان سبب پیدایش و شکل گیری تبلیغات تجاری شد. گرچه در تبلیغ کالا و سرویسهای خدماتی که در (کلام) و (تصویر) نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند، لیکن درآغتز از آرم و رنگهای خیره کننده درتبلیغات اثری نبود. رفته رفته دراواسط قرن نوزدهم ویژگی های طرح های گرافیک و کلاسیک دچار تغییراتی شد. دراینزمان هدف عمد تبلیغات جلب افکار و توجه همگان برای خرید کالا و سبقت از رقبای ارائه کننده همان کالا بود، رقابت بین تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالاها و خدمات به رقابت میان آگهی هایی که عرصه می کردند تبدیل شد. درواقع باید گفت آنچه که در این رقابت برنده یا بازنده می شود خود محصول نبود بلکه نحوه ارائه محصول بود این تلاشهای سبقت جویانه میان دست اندر کاران تبلبغات باعث شد اولاً تبلیغات ارائه شده از طرف تولید کنندگان به مکانیسم مؤثرتر ومفید تر منجر شد و ثانیاً نگرش به آن به شکل یک مسئله فرعی و کم اهمیت از بین رفته و به عنوان یک موضوع روانشناسانه مطرح می شود. هم چنین دراین زمان سعی می شد تا تأثیر بصری رسانه های تبلیغاتی را به شکل هدفدار افزایش دهند د راواخر پایان قرن نوزدهم طرحهای تبلیغاتی با روحی واقعاً زنده پا به عرصه وجود گذاشتند، طراحان ، زیادی با توجه به تحولات ایجاد شده در دهه بپنجاه به تقدیر و ستایش از ویژگیهای پوستر پرداختند. در این دوره علی رغم محدودیتهای آکار، پوستر که ابزاری حساس و با ارزش بود دیدگاههای هنرمند را در مورد واقعیات بیان می نمود. درنتیجه پوستر بدونه آنکه خطری متوجه هدایت اصلی اش بشود ویژگیهایی را کسب کرد که تا قبل از آن تنها مشخصات یکی از اشکال سنتی هنر را دارا بود. به این ترتیب پوستر از قید و بندها رها و محرک اندیشه وفکر شد ومحتوای آن نوع وسیعی از تعابیر و تفاسیر رابه وجود آورد. پوستر ، وسیله پیوند حرف و تصویر وتأثیر متقابل آنها شد. ارتباط متقابل این دو، ترکیبی بی همتا وابزاری پرکشش از ویژگیهای هنری با جذابیت اجتماعی وسیع بوجود آورد واختصار گریز ناپذیر همراه با امکان تعبیر وتفسیر، باعث تشویق بسیاری از هنرمندان د رانتخاب پوستر به عنوان تنها وسیله مهم اعتقادات هنری آنها شد. چنین دیدگاهی نسبت به چوستر دو جانبه بوده و کیفیت آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

تاریخ پوستر ار ابتدا تا کنون را می توان مانند یک منحنی صعودی تصور کرد که در دهه هفتاد به نقطه اوج می رسد. پوستر علیرغم ستیز و پافشاری برای خودمختاری د رمقایسه با دیگر شاخه های هنری همواره متکی بر پیشفتها، فعالیتهای کارگاههای هنری بوده است.

چاپ اعلانات نیز در کنار چاپ کتاب و رساله و جزوات از جمله فعالیتهای چاپی بود. این اعلانات در اوراق کوچک یا بزرگ یکطرفه بود که غالباً چاپ آنها د رابعاد بزرگ به سبب خوانایی بیشتر وهم به منظور درمعرض دید عموم قرار دادن تا درمیادین شهر، بیشتر رواج داشت. بعضی از این اعلانات احکامی بودند که مقامات محلی صادر می گردند نظیر اعلانات، اعلامیه هایی بود که د رمورد بازی ها و نمایش ها و بازیگران نمایشها چاپ می شد.

اگر چه چنین به نظ می رسد که اولین بار واژه پوستر ازسال 1838 معمول شده است،اما واژه اعلانات طی قرون متمادی پیش از آن استفاده می شد. در آن روزها پیام صامت و مستتر این اعلانات غالباً با یک پیام آشکار و بلند یعنی فریاد منادی پیام «در حالی که از کوچه های ده یا شهر می گذشت وبا سطل آشکار یا شیپور وبا تمام قوا خود را بگوش مردم می رسانید» چاپ اعلانات علیه دولت، کشیشها و ارتش رواج یافته بود که این امر ضربه مهلکی بریا دولت و کلیسا بود.مقامات دولتی به فکر چاره جویی برای جلوگیری و کنترل اقدامات افتادند وبه همین منظور، فرانسیس اول پادشاه فرانسه در سال 1539 حکمی را صادر نمود که به موجب آن چنانچه کسی اقدام به چاپ اعلامیه ای بدون مجوز رسمی می کرد به مرگ محکوم می شد.

نخستین پوستر ها، بعنوان ابزاری تبلیغاتی، از موفقیت چندانی برخوردار نبودند. عمده ترین نقش این پوسترها، اعلان رسمی و خب رسانی در مورد نمایشها بود. افرادی که درامر چاپ نشر کتاب فعالیت داشتند. تنها کسانی بودند که بطور مستمر از این پوسترها برای ارائه فهرست کتابهای منتشره خود و توانایی هایی خویش درامر چاپ استفاده می کردند.

دراواخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصور سازی و پیوند نزدیکی که بین نقاش و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه ای موسوم به پوستر یا آفیش یا پلاکات به وجود آمد. امروزه پوسترها مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی ، نقاشی وعکاسی به منزله نمونه های کاملاً پیشرفته ای از هنر گرافیک نوشناخته می شوند.

سرچشمه های پوستر را همچون مصور سازی در گذشته های دور می توان جستجو کرد. نقوش برجسته آشوری وایرانی و رومی همگی به نوعی پوستر بوده اند، زیرا رویدادهایی را بروایت تصویر می کردند که درواقع تبلیغی برای دستگاه حاکمه بود. همچنین در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است. آگاهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد.

پوسترهای نمایش اولیتن نمونه از آگهی های دیواری بودند که ضمن تحول، اصول و قواعد پوسترسازی را پی ریزی کردند. این آگهی ها مربوط به تماشاخانه های متعددی بود که دراروپاوجود داشت. پوسترهای مصور آن دوره علاوه برتبلیغ در مورد تماشاخانه ها، مغازه ها و حراجیها و وسایل حمل ونقل و در عرصه تبلیغ نیز رواج داشت. این پوسترها در آن زمان فقط برنگ سیاه چاپ می شد. درحوزه هنر پوستر دهه آخر قرن نوزدهم آثار تولوزلوترک بیش از دیگران می درخشید. پوستر مصور رنگی با نام هنرمند فرانسوی و ژول شره آغاز می شد.

پوستر اعلانی است که مخاطب ویا بیننده درکمترین زمان بتواند موضوع آن را درک کند و در واقع پیام را به طور کامل به شخص انتقال دهد. مواردی از قلیل تکنیک نوآوری، صفحه آرایی، رنگ آمیزی و کمپوزسیون همگی د رموفقیت یک پوستر نقش به سزایی دارند.

درروند تکامل تاریخی پوستر به عنوان یک هنر، سه مرحله متفاوت می توان تشخیص داد مرحله آغازین که دردهه اول قرن بیستم ادامه داشت شامل استفاده از پوستر تبلیغ کالاها ودستگاهها بود. مرحله بع کاربرد آن در اعلانهای سیاسی و آگاهی یافتن سیاستمداران بر اثر چنین وسایلی برای انتقال نظریاتشان بود، که با آغاز جنگ جهانی اول بیشتر شده و آخرین و مهمترین مرحله مربوط به آگاهی های فرهنگی و توریستی بود. پوستر ها در ابتدا درکشورهای اروپایی برای اعلان امکانات نمایش چون تئاتر، کاباره ها و کافه ها ویا اقلام تجمل مانند نوشابه های الکلی و سیگارها بود. بعدها برای کارهای بانکی و موسسات صنعتی مورد استفاده قرار گرفت.

سومین مرحله شیوع پوسترهای تبلیغاتی درباره جهانگردی و پیشرفتهای فرهنگی است. درمورد جهانگردی باید گفته شود که هرچه دامنه این پدیده گسترش می یابد،نیاز به شناساندن جاذبه های گوناگون ان اعم از مناظر زیبای طبیعت، آثار باستانی و شهرهای دیدنی و نظایر آن محسوب تر می شود این نقش را پوستر به مهمترین وجهی بر عهده دارد.

در اوایل قرن نوزده در برخی از کشورهایی اروپایی از نمایش استقبال کردند که به مشتریان قبضهایی داده می شد که به عنوان بلیط بود. بعدها این قبضها ابعادش بزرگتر شد به طوریکه آنها را روی دیوار نصب می کردند. بدین ترتیب نخستین آگهی های نمایش ظاهر شدند به مرور تصویر هم در آن ظاهر شد و ارتباط بین حروف و تصاویر مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب بود که پوستر به صورت مصور ظاهر شد . اگر چه پوسترهای اولیه برای نمایش به کار می رفت و درجات دیگر از قبیل کتاب پوستر سازی توسعه پیداکرد.

درقرن 20 شاخه ای از پوستر سازی به تبلیغات تجاری واقتصادی یافت و موضوع اصلی آن را سیگار ، اتومبیل، نوشابه ،لوازم الکتریکی تشکیل میداد که بیشتر جنبه مصرفی داشتند. در قرن 20 پوستر سازان حرفه ای ازنقاشان حرفه ای جدا شدند. این زمان بود که هنر گرافیک نوین استقلال خود را بدست آورد.

از دهه دوم قرن 20 پوستر آمریکا واروپای غربی رواج پیدا کرد و بعداً به بقیه کشورها افزوده می شد هنر گرافیک بخصوص پوستر از مرزها می گذشت و وسعت پیدا می کرد.

عناصر تصویری

عناصر تصویری اعلان، بعد از قطع و جنس اعلان مورد توجه قرار می گیرند.

تصویر ونوشته،عنصر اصلی اعلان هستند و شخصیت وجودی آن رامطرح می کنند. عنصر تصویر نقش اول و اساسی راداراست وزبان اصلی اعلان است.

به طور کلی به اعلان با تصویر ساخته وشناخته می شود و موفقیت اعلان بستگر به چگونگی و طرز بیان تصویری آن دارد و طرز بیان تصویری به توانایی هنرمندانه طراح بستگی پیدا می کند و نقش سایر همکاران طراح مانند، عکاس، نقاش ، مجری ، وسام و چاپچی و … فقط در جد رساتر کردن خلاقیت طرح است.

نقش نوشته دراعلان درنهایت، دقیق تر کردن هدف تصویر و پیام آن است ونوشته باید به عنوان یکی از عناصر تصویری مطرح شود و در ترکیب بندی کلی به گونه ای چیده شود که نوشته اشاره به تصویر و تصویر اشاره به نوشته داشته باشد.

ترکیب دو عنصر نوشته وتصویرباید طوری باشد که تصویر حرف بزند و نوشته تصویر می باشد و ایجاد چنین موقعیتی بستگی کامل به کارآیی فنی و تجربی و خلاقیت طراح دارد و درواقع این توانائی تکنیکی طراح استکه موفقیت یک پوستر را تضمین می کند.

هر چه پوستر درآگاه کردن مخاطب وتشویق او نسبت به انجام مورد نظر موفق تر و دارای سرعت عمل بیشتری باشد، نشان از برگ برنده ای است که در دستان طراح است. همان برگ برنده ای که شرافت هنرمند، اعتبار آن را صد چندان می کند.

اعلان های دیواری بر اساس موضوعاتشان می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد که به توضیح مختصری ازآنها می پردازیم.

  • پوسترهای تجاری
  • پوستر های اجتماعی
  • پوستر های فرهنگی

پوسترهای تجاری:

این ها اغلب برای معرفی کالاها وتشویق مردم به خریدار آنهاساخته می شوند. دراین نوع پوسترها، نه تنها تماشاچی مهم است بلکه پیروزی بر رقیبان نیز جزء شروطی است که پوستر را پوستر موفقی معرفی می کند. چه در بازار تجارت باید از رقیبان پیش گرفت و فروش بیشتر برابر است . با موفقیت و این سرعت عمل از خصوصیات بارز پوستر تجاری است.

پوسترهای اجتماعی:

این برنامه ها معمولاًاغلب نه در خدمت گروه خاصی ازمردم بلکه د رخدمت عموم آنهاست و سعی درایجاد یک آگاهی عمومی دعوت به همکاری و موضوعاتی ازاین قبیل که عمون مردم را در بر می گیرد دارد. اینگونه پوسترها کمتر دارای تاریخ مصرف هستد و دست طراح در اینگونه پوسترها برای ایجاد خلاقیت های متفاوت باز است.

پوستر های فرهنگی:

این پوسترها برای معرفی نمایشگاه ها فرهنگی هنری، موزه ها،مسابقات، فروش فیلم، کتب و نشریات و بازدید از انبیه تاریخی و طراح دراین گونه پوسترها امکان بیشتری برای ارائه طرحهای خویش را دارا است، زیرا محتوی موضوع به او این اجازه را می دهد. تا تعبیرات زیبای هنرمندانه خود را از مئوضوع مطرح کند وبا ذهن و تصویر زیبای هنرمندانه خود را از موضوع مطرح کند و با ذهن و تصویر تماشاچی رابطه معنوی تر را برقرار نماید. تماشاچی نیز به دلیل فراغت و علاقه معنوی وقت زیادی را برای دیدن آن مصرف می کند.

اعلانهای فرهنگی را از نظر محتوا و داشتن اهداف مالی می توان به دودسته تقسیم کرد:

اعلانهایی که مسئله فروش و جلب خریدار در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، مانند اعلان فیلم، تاتر،مسابقات ورزشی، کتب و نشریات و … که طرز کار آنها به هر حال باید مفید تر از دسته دیگر باشد که چشمداشت عمده ای به منافع مالی از مصرف کننده موضوع ندارد.

آن دسته از اعلان ها که به طور کلی و دقیق تر به آنها خواهیم پرداخت جزء همان اعلان های فرهنگی است، اما نوعی که اهداف مالی هم در آن مطرح است.

اعلان سینمائی اگر چه مخاطب را از یک رویداد فرهنگی اگر ضد فرهنگی نباشد آگاه می کند، برخورداری از هزینه پرداختی مخاطبان را نیز مد نظر دارد که خوب می دانیم این هنر (سینما) با صنعت گره خورده است و صنعت با اقتصاد و این هنر بدون صنعت و پول دوامی نخواهد داشت، همچنان که صنعت و پول درمقام هنر بدون هنرمند و ذهن خلاق بی ارزش خواهد بود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته هنر درباره تاریخچه پوستر


دیدگاهتان را بنویسید