دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع پایگاهای داده در Access را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل1: پایگاه داده چیست؟…………………….. 1

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات………………… 1

رکوردها و فیلدها……………………………….. 2

جداول و پایگاههای داده………………………….. 2

دونمای Datasheet و Forms ………………………….. 3

شروع Access…………………………………….. 4

بازکردن پایگاه داده نمونه Northwind………………… 5

پنجره Data base…………………………………… 6

نوارهای ابزار Access…………………………….. 7

پسوند نام فلیل های Access………………………… 8

فکر کردن در مورد فیلدها…………………………. 8

ویژگی Online Help…………………………………. 9

به کارگیری دستیار Office………………………….. 9

به کارگیری کادر Ask a Question برای دریافت کمک………… 10

استفاده از پنجره Help جهت دریافت کمک………………. 10

استفاده از Online Help در کاردهای محاوره…………….. 12

بستن یک پایگاه داده…………………………….. 12

بستن Access…………………………………….. 12

فصل 2: ایجاد پایگاهای داده در Access………….. 13

تولید یک پایگاه داده جدید و خالی…………………. 13

انتخاب جدول نمونه………………………………. 13

انتخاب فیلدها………………………………….. 14

تغییر دادن نام فیلدها…………………………… 15

تعیین کلید اولیه……………………………….. 16

وارد کردن داده ها در جدول……………………….. 17

تغییر پهنای ستونها……………………………… 19

سوئیچ کردن به نمای Design………………………… 20

تولید ایندکس…………………………………… 21

فصل 3 تصحیح پایگاههای داده Access…………….. 24

تغییر و حذف رکوردهای یک پایگاه داده………………. 24

نوع داده (Data Type)……………………………… 26

تغییر نوع داده ها………………………………. 28

اضافه کردن فیلدهای جدید به یک جدول……………….. 29

تغییر دادن ترتیب فیلدهای یک جدول…………………. 31

ذخیره کردن یک پایگاه داده روی فلاپی دیسک…………… 31

ذخیره کردن یک پایگاه داده Access روی دیسک………….. 32

فصل 4: کارآمد کردن پایگاههای داده……………. 33

مرتب کردن رکوردهای جدول…………………………. 33

ذخیره کردن قواعد مرتب سازی در قالب یک معیار……….. 35

فیلتر کردن رکوردهای یک جدول……………………… 37

ذخیره کردن قاعده یک فیلتر در قالب یک معیار………… 40

تولید یک معیار با استفاده از یک ویزارد……………. 41

اضافه و حذف کردن فیلدها در یک معیار………………. 44

یافتن داده ها………………………………….. 45

فصل 5: کار با فرمها………………………… 47

تولید فرم با استفاده از ویزارد Form………………. 47

گشت و گذار در نمای Form…………………………. 50

کارکترهای جانشین در فیلترها و معیارها……………. 53

تولید فرمی با فیلدهای کامل………………………. 54

به کارگیری یک فرم جهت تولید رکوردهای جدید…………. 55

تصحیح جانمایی و محتوای فرمها…………………….. 56

فصل 6: کار با گزارشها………………………. 63

اولین گزارش …………………………………… 63

ویژگی AutoReport…………………………………. 63

گزارش گروه بندی Grouped Report……………………… 65

تصحیح گزارش……………………………………. 69

نمای report Design …………………………………. 70

خواص گزارشها…………………………………… 70

قالب بندی فیلدهای یک گزارش………………………. 71

تولید زیر مجموع برای گروه ها…………………….. 75

محاسبه مقادیر مجموع در کل گزارش………………….. 76

 

چکیده

 منت خدای را که مرا فرصت دادتا بجویم وحقیقتها را بیابم.

آژانس مسکن، طرحی است که به افراد یاری می رساند تا در امر فروش ،رهن،اجاره،خرید به صورت گسترده و  جامع و همراه با آمارگیری دقیق روبرو شوند . در سالهای اخیر این کار بصورت دستی انجام می گرفت و بایگانی

می شد که از نظر حجم، مشکلاتی را به همراه داشت اما امروزه با پیشرفت علم این کار کامپیوتری شده است و انجام هر کاری را برای افراد آسانتر کرده است ، لذا جهت طراحی آژانس مسکن،از نرم افزار اکسس استفاده شده است که طی فصلهای گفته شده چگونگی ایجادو نحوۀ فراگیری ،دیتابیس، فرم ،کوﺋیری و………. توضییح داده شده است .

در خاتمه بر خود واجب می دانم که سپاس خود را به حضور دوستانی که در تهیه این اثر مرا تشویق و یاری نموده اند تقدیم نمایم.

 مقدمه

 بهترین نوع اطلاعات ممکن ،اطلاعاتی هستندکه سازماندهی آنها امکان یافتن سریع وساده حقایق مورد نیاز و اضافه کردن آیتم های اطلاعاتی جدید را فراهم نماید.

هر پایگاه داده مجموعه ای سازماندهی شده از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع بخصوص است. منظور از عبارت << سازماندهی شده >> این است که به سادگی می توان آیتم های اطلاعاتی خاص مورد نظر را از میان اطلاعات موجود در پایگاه داده یافت وآیتم های جدید را به آن اضافه کرد.

نرم افزار مایکرو سافت اکسس ، برنامه ای است که کاربر را در جهت تولید و کارکردن با پایگاههای داده یاری می دهد.

فصل اول،کاربر را با اجزاء و مفاهیم پایگاههای داده آشنا می کند. در فصل دوم،کاربر ایجاد اولین پایگاه داده در اکسس وهمچنین کلیدها وایندکس ها وروش دیگر برای مشاهده پایگاههای داده که نمای دیزاین(طراحی )نام دارد را فرا خواهد گرفت.

.در فصل سوم،ملاحظه خواهید کرد که هر یک از فیلدهای یک جدول ،دارای نوع داده مشخصی است که نحوه تفسیر فیلد مزبور ،چگونگی نگهداری دادها در آن ونوع دادهایی را که وارد کردن آنها در فیلد مزبور مجاز می باشد،تعیین می کند.

در فصل چهارم ،به کارگیری یک برنامه پایگاه داده برای تولید یک جدول روش بسیار مفیدی جهت مدیریت اطلاعات و یافتن سریع آیتم های خاص مورد نظر می باشد .دراین فصل مراحل وشرایط مرتب سازی و ذخیره فیلترها در قالب یک معیار (کوﺌیری)توضییح داده شده است.

در فصل پنجم ،توضییح داده شده است که هر چیز ی که امکان انجام آن در نمای دیتا شیت وجود دارد در مورد یک فرم نیز قابل انجام است .برای مثال می توان رکوردهای جدید را در یک فرم اضافه کرده و رکوردهای موجود را تغییر داد وهمچنین می توان رکوردها را با ترتیبهای مختلف مرتب کرده و یا آنها را به نحوی فیلتر کرد که تنها رکوردهایی که شرط خاصی را ارضا می کنند به نمایش در آیند.

در فصل ششم ،نحوه استحصا ل اطلاعات و اراﺌه آن به صورتی مفید و قابل دسترس توضییح داده شده است و همچنین در انتهای این فصل کاربر قادر خواهد شد که اطلاعاتی را که از یک پایگاه داده استخراج کرده است ،در صفحه نمایش به نمایش درآورد.گزارشی ازیک پایگاه داده را به چاپ برساندو سر صفحه وپا صفحه های مورد نیاز خود را تولید وسفارشی کند.

 در خاتمه ،امید است که مطالب اراﺌه شده مفید و مورد رضایت واقع شود.

فصل 1

پایگاه داده چیست؟

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات

هر پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع خاص می باشد. این مجموعه معمولاً به نحوی سازماندهی می شود که کاربر بتواند:

  • آیتم های اطلاعاتی دلخواه خود را در آن دریابید.
  • آیتم های جدیدی را که با آنها مواجه می شوید، به آن اضافه کنید.

پایگاههای داده الزاماً در کامپیوتر نگهداری نمی شوند. برای مثال کتابچه های آدرس و فهرستهای تلفن پایگاههای داده ای هستند که روی کاغذ ثبت شده اند (هر چند ممکن است افراد بسیار معدودی آنها را پایگاه داده بنامند)

اما نگهداری یک پایگاه داده در کامپیوتر، باعث تسهیل و تسریع فرآیند دست کاری اطلاعات موجود در آن

می شود. برای مثال با بکارگیری یک فهرست تلفن (چاپ شده روی کاغذ) به راحتی می توان شماره تلفن افراد دلخواه خود را با در اختیار داشتن نام آنها پیدا کنید. اما عکس این موضوع صادق نبوده و یافتن نام افراد بر اساس شماره تلفن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اما با استفاده از یک فهرست تلفن کامپیوتری اطلاعات فوق الذکر را با سرعت سهولت بیشتری می توان دریافت کرد. همچنین با استفاده از چنین فهرست تلفنی نام تمام افرادی که در یک خیابان بخصوص زندگی می‌کنند یا تمام افرادی که نام کوچک آنها Paul می باشد، را به راحتی پیدا کرد.

پایگاههای داده کامپیوتری انعطاف پذیر هستند. بدین معنی که روشهای بسیار متعدد و متنوعی را برای کار کردن با اطلاعات (حتی مقادیر بزرگی از اطلاعات) تدارک می بینند. نرم افزار Microsoft Access نمونه ای از سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (برنامه هایی که امکان تولید و مدیریت پایگاههای داده در کامپیوتر را فراهم می کنند)

رکوردها و فیلدها

معمولاً اطلاعات موجود در یک پایگاه داده، به کوچک ترین اجزا تقسیم می شوند. هر یک از این اجزا در فیلد مخصوص به خود قرار می گیرد. برای مثال جهت وارد کردن نام و آدرس افراد در یک پایگاه داده کاربر،

نمی تواند تمام اطلاعات هر فرد را در یک فیلد واحد، نظیر آنچه در زیر نشان داده شده است را وارد نماید.

بلکه به طور طبیعی هر قطعه از اطلاعات را در فیلد جداگانه ثبت می کند تا امکان تشخیص و تمیز دادن آنها از یکدیگر فراهم شود.

جداول و پایگاههای داده

به مجموعه ای از رکوردها، جدول گفته می شود. چنانچه یک پایگاه داده تنها حاوی یک جدول ساده باشد، جدول مزبور خود در حکم پایگاه داده خواهد بود. در این مهارت ICDL تنها با پایگاههای داده سرو کار دارد که حاوی یک جدول هستند. تنها چیزی که باید در مورد دسته ای از پایگاه داده که حاوی بیش از یک جدول هستند بدانید،‌ این است که Access امکان ایجاد آنها را فراهم می کند.

هنگامی که با هزارها یا صدها هزار رکورد سروکار دارید، بحث به کارگیری یک سیستم مدیریت پایگاههای داده پیش می آید. برای مثال چنان چه از کامپیوتر خواسته شود، تنها رکوردهایی را (از میان صدها هزار رکورد موجود در پایگاه داده) استخراج کرده و نمایش دهد که نام خانوادگی (فیلد Last Name) آنها با حرف «S» و کد پستی (فیلد Zipcodes) آنها با عدد «60» آغاز می شود، مدیریت پایگاه داده این کار را با سرعتی فراتر از حد تصور و توانایی بشر انجام می دهد.

اما سیستمهای مدیریت پایگاه داده فاقد «قوه درک مرسوم» می باشند. برای مثال، چنان چه اطلاعات را در فیلدهای صحیح وارد نکرده باشید، سیستم مدیریت پایگاه قادر به تصحیح این اشتباه نخواهد بود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کامپیوتر با موضوع پایگاهای داده در Access


دیدگاهتان را بنویسید