دانلود پایان نامه

مبانی توسعه آنها، مبتنی بر فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است. درواقع مدرسه هوشمند مدرسه ایی فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام می گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است، در چنین مدرسه ایی یک دانش آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیت های اجرایی خود را توسعه و تغییر می دهد و این نکته ایی است که به مسئولان مدرسه اجازه می دهد تا با توجه به تغییرات بوجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش آموزان، آنها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند(مهری،1391،2).
1-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس
اولین مدرسه هوشمند در سال 1996 در انگلستان تاسیس شد و سپس طرح راه اندازی مدارس هوشمندیا Smart School در کشور مالزی به اجرا در آمد و با ارائه الگویی موفق، توانست تجربه خود را به سایر کشورها نیز منتقل کند و امروزه علاوه بر مالزی کشورهای ایرلند، مصر و استرالیا و… نیز برای هوشمندسازی مدارس خود اقدام کرده اند. استفاده از فناوری در آموزش ایران به زمان بهره گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی و بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم های آموزشی درکلاس باز می گردد و پس از آن، تلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت، پس از ورود صنعت رایانه به ایران، فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز گشت و بیش از ده سال است که در این زمینه فعالیت می شود و این امر با تولید لوح های فشرده آموزشی آغاز گردیده است. بطور کلی از نیمه دوم 1380 به بعد، رویکرد به این مقوله جدی تر و فعالیتهای عملیاتی در زمینه آموزش اینترنتی و بهره گیری از پهنای باند مخابراتی برای ارائه دوره های آموزشی در گوشه و کنار کشور آغاز شد تا اینکه طبق مصوبات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 84-1383 پایلوت مدارس هوشمند به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول گردید. پس از طرح موضوع در شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات تعداد 4 دبیرستان در 4 منطقه تهران انتخاب و از سال تحصیلی بعد اجرای آزمایشی طرح در این مدارس آغاز شد. برای اجرای طرح مدارس از لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی بررسی شدند و پس از تجهیز شبکه واحدهای داخلی و نحوه محتوای الکترونیکی، آموزش معلمان (زبان انگلیسی و مهارتهایICDL ) به انجام رسید و بتدریج آمار مدارس هوشمند در کل کشور افزایش پیدا کرده است بطوریکه در تیرماه 1390 تعداد 840 مدرسه الکترونیک و 2800 مدرسه نیمه الکترونیک و 20 مدرسه نیمه هوشمند در کشور وجود داشته است(همان،1391 ،4-3).
2-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند
1- رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)2-ارتقاء تواناییها و قابلیت های فردی3- تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری اطلاعات و ارتباطات4- افزایش ارتقاء مشارکت مردمی5- استمرار فرآیند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه6- ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان7- افزایش حضور، پشتیبانی و مشارکت والدین و گروههای ذینفع در فرآیندهای یادگیری 8- همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندی های جامعه دانش بنیان9- ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی مستمر و متناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان10- فراهم نمودن فضای مشارکتی و تعامل دانش آموزان و معلمان در فرآیندهای یاددهی – یادگیری11- ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرآیندهای آموزشی12- توسعه مهارتهای ادراکی، کلاسی، اجتماعی، حرفه ایی و تخصصی دانش آموزان13- تربیت دانش آموزان فاخر برای ورود به میدان های بین المللی با تکیه بر هویت ایرانی – اسلامی(همان،1391،5).

3-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند
1- برای هر کلاس درس یک دستگاه دیتا پروژکتور (اینتراکتیو) همراه با یک پرده نمایش یا یک برد هوشمند.2- رایانه شخصی به تعداد مورد نیاز 3- تجهیزات Active/Passive شبکه 4- اینترنت پرسرعت5- وب سایت مدرسه6- نرم افزارهای آموزشی چند رسانه ایی7- نرم افزار اتوماسیون مدرسه8- سایر نرم افزارهای کاربردی(همان،1391 ،6).

1-3 – پیش درآمد
علم جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که از ویژگی های نواحی مختلف سطح زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون اعم از طبیعی و انسانی و روابط انسان و محیط طبیعی بحث می نماید. محیط طبیعی شامل آب وهوا (اقلیم)، نوع ناهمواری ، جنس خاک، منابع آب، پوشش گیاهی و زندگی جانوری می باشد و محیط طبیعی در شکل گیری فرهنگ و آداب و رسوم مردم و سایر مسائل انسانی تأثیر دارد. یکی از مهمترین خصوصیات هر تحقیق بررسی قلمرو مکانی پژوهش و رابطه تنگاتنگ آن با ویژگیهای طبیعی و انسانی است. برای بهتر به نتیجه رسیدن از مباحث علمی می بایست اطلاع کافی و دقیق از منطقه مورد مطالعه داشته باشیم. از این جهت در فصل سوم این تحقیق ابتدا به معرفی موقعیت، حدود و وسعت و سپس ویژگیهای طبیعی و انسانی منطقه مورد مطالعه بررسی می گردد. در انتهای این فصل نیز روش تحقیق شامل روش مورد استفاده در این تحقیق، جامعه آماری، ابزار گردآوری داده ها، مراحل انجام تحقیق، شاخصها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار می گیرند.

شکل 1-3- نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان
(مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان- گروه نقشه)
2-3- موقعیت، حدود و وسعت محدوده مورد مطالعه
منطقه سیستان که شامل بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان است از 5 شهرستان به نامهای شهرستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون تشکیل شده است، منطقه سیستان از شمال، مشرق و جنوب شرقی با کشور افغانستان، از جنوب غربی با شهرستان زاهدان و از شمال غربی به شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی محدود می شود و مساحت کل منطقه سیستان 15197 کیلومتر مربع می باشد. شهرستان هامون تا اسفند ماه سال 1391تحت عنوان بخش شیب آب یکی از بخش های شهرستان زابل محسوب می شد، اما در تاریخ مذکور، بخش شیب آب شهرستان زابل با عنوان شهرستان هامون به صورت یک شهرستان مستقل در استان سیستان و بلوچستان تغییر نام داد. شهرستان هامون در موقعیت جغرافیایی 30 درجه و 5 دقیقه تا 31 درجه و یک دقیقه عرض شمالی و 60درجه و 55 دقیقه تا 61 درجه و 35 دقیقه طول شرقی قرار دارد و مساحت این شهرستان حدود 4072 کیلو متر مربع است. شهرستان هامون بر اساس تقسیمات کشوری سال 1391 دارای 2 بخش به نامهای مرکزی و تیمورآباد و 4 دهستان به نامهای محمد آباد و لوتک از بخش مرکزی و تیمور آباد و کوه خواجه از بخش تیمور آباد می باشد. در جدول 1-3- مساحت دهستان های شهرستان هامون ذکر شده است.
جدول 1-3- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال 1391
ردیف
نام دهستان
مساحت به کیلومتر مربع
1
محمد آباد
292
2
لوتک
2752
3
تیمور آباد
192
4
کوه خواجه
836

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق،دهستان محمد آباددر بخش مرکزی شهرستان هامون است. دهستان محمد آباد با مساحت تقریبی 292 کیلومتر مربع در شمال شرقی شهرستان هامون و در موقعیت جغرافیایی 30 درجه و 47 دقیقه تا 31 درجه و یک دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و 12 دقیقه تا 61 درجه و 35 دقیقه طول شرقی قرار دارد. دهستان محمد آباد از شمال به دهستان قائم آباد شهرستان نیمروز، از غرب به دهستان بنجار بخش مرکزی شهرستان زابل و دهستان جزینک شهرستان زهک، از جنوب به دهستان لوتک و از شرق به دهستان تیمور آباد شهرستان هامون محدود می شود. با توجه به نتایج سر شماری سال 1390تعداد روستاهای دهستان محمد آباد 70 مورد می باشد.
3-3- ویژگیهای طبیعی منطقه
با توجه به اینکه از نظر ویژگیهای جغرافیای طبیعی کل منطقه سیستان شرایط تقریباً یکسانی را دارا است و از این لحاظ منطقه سیستان یک واحد جغرافیایی محسوب می شود لذا ویژگیهای طبیعی منطقه سیستان در این قسمت از پژوهش ارائه می شود.
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی
سیستان از نظر زمین شناسی یک دشت آبرفتی هموار و نسبتاً مسطح حاصل از رسوبات رودخانه ایی است. کف رسوبات از سنگهای کرتاسه و کنگلومرای اواخر دوره ترشیاری شکل گرفته است. بر روی گدازه های مارن قرمز دوره ترشیاری، تنها برجستگی بازالتی سیستان به نام کوه خواجه مشاهده می شود. چاه نیمه های سیستان، حاصل فعالیت دوره کواترنری است، جلگه سیستان از غرب به رشته کوههایی محدود می شود که از فلیش های کرتاسه و رسوبات تبخیری و آهکهای الیگو سن و سازند پلیوسن تشکیل شده و در ضلع جنوبی رشته های فوق، سنگهای متامورفیک مشاهده می شود (سازمان برنامه بودجه، 1376، 11).
بررسی سیمای زمین شناسی منطقه نشان از وجود نواحی سخت و محکم در زیر رسوبات دوره کواترنر دارد، این نواحی مانند بلوک لوت در خلال کوهزایی آلپی به عنوان توده سختی عمل نموده و د شکل گیری کنونی سیمای توپوگرافیک منطقه نقش به سزایی داشته است وجود نواحی سخت و محکم در زیر رسوبات دشت سیستان موجب شده است که این منطقه همانند بلوک لوت از نظر زمین شناسی بسیار پایدارتر از دیگر مناطق کشور باشد، و به همین علت بسیار کم در معرض خطر وقوع زمین لرزه شدید و مخرب در منطقه سیستان باشد. همچنین در منطقه سیستان با سرزمین همواری مواجه می شویم که در تمامی وسعت آن اختلاف ارتفاع به زحمت از 130متر تجاوز می نماید. این منطقه دارای شیب ملایمی است (کمتر از 2 درصد) که جهت عمومی آن از طرف جنوب شرقی به شمال غربی است. تپه های ماسه ای، از جمله عوارض ژئومورفولوژی مشخص منطقه سیستان هستندکه حاصل عمل بادهای منطقه محسوب می شوند( ذاکری، 1381، 131).
2-3-3- آب وهوا( اقلیم)
اقلیم منطقه به روش کوپن خشک بسیار گرم با تابستان خشک bwh می باشد، تعداد روزهای خشک سالیانه بطور متوسط بیش از 300 روز است. خصوصیات مهم اقلیمی منطقه عبارتند از: تابش زیاد آفتاب، دامنه زیاد تغییرات دما در شبانه روز و طول سال، بارش کم 60-50 میلی متر، وزش بادهای تند، بالا بودن درجه حرارت و تبخیر بالقوه سالانه بسیار زیاد (5000 میلی متر). با بررسی های انجام شده، جهت باد غالب، شمال غربی بوده که بیشتر در تابستان می وزد و در سایر فصول جهت وزش باد، بیشتر شمالی است (هادر بادی، 1380، 121).

شکل 2-3- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان
منبع:(ابراهیم زاده، 1388 ،65)
جدول 2-3- وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال 1389

ماه

دمای هوا (درجه سانتی گراد)

معدل حداکثر
معدل حداقل
حداکثر مطلق
حداقل مطلق
متوسط
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
5/31
4/37
5/40
6/44
2/41
8/36
4/35
7/25
0/20
5/15
3/18
4/20
8/14
8/20
3/24
0/29
0/28
0/23
9/19
9/
9
8/1
9/0
8/4
1/7
3/38
1/44
9/46
2/48
4/46
3/42
0/40
8/31
8/24
4/20
3/22
9/35

8/6
0/14
2/21
9/22
4/24
1/14
8/14
4/2
5/2-
4/6-
9/0-
9/1
1/23
1/29
4/32
8/36
6/34
9/29
7/27
8/17
9/10
2/8
5/11
8/13
منبع : (سالنامه آماری سیستان و بلوچستان، 1389، 59)

جدول 3-3- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان

ماه

بارندگی ماهانه (میلیمتر)

حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)
رطوبت نسبی (درصد)

تعداد روزهای یخبندان

میانگین ساعات آفتابی (ساعت)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)

ساعت


پاسخی بگذارید