دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

٢-اگر تشریع الهى نوعى اعتبار همراه با آثار و نتایج خاص خود باشد،این نوع‌اعتبار با سایر اعتبارات چه تفاوتى دارد؟قید دوم تعریف،پاسخ این پرسش است.

تشریع الهى براى تنظیم زندگى بشر و راهنمایى او در تمام ابعاد زندگى فردى واجتماعى است؛ولى این امر به معناى آن نیست که همواره متعلّق حکم شرعى فعل‌مکلف باشد و تشریع الهى به طور مستقیم جهت‌بخش و راهنماى رفتار مکلف باشد؛بلکه متعلق حکم شرعى،گاه خود مکلّف و گاه اشیاى خارجى مرتبط با زندگى اواست.تشریع الهى در این قبیل موارد به طور غیرمستقیم جهت‌دهنده و راهنماى‌رفتار مکلف است.در هردو صورت مى‌توان گفت حکم شرعى هدایتگر وسامان‌بخش زندگى بشر است.

٣-اشاره به اقسام حکم و اقسام متعلّق حکم،از دیگر خصوصیات تعریف مذکوراست.توضیح آن‌که:

گاه فعل مکلف-یعنى هرآنچه مى‌تواند منسوب به مکلف باشد و به اختیار از اوسرزده است اعم از فعل جوارحى و جوانحى-متعلق حکم شرعى قرار مى‌گیرد،چه‌مانند وجوب و حرمت که حکم تکلیفى است و چه مانند جزئیت و شرطیت که‌حکم وضعى انتزاعى است.

بنابراین وقتى مى‌گویند نماز واجب و شرک ورزیدن به خدا حرام است،در واقع‌نماز که عمل خارجى اختیارى منسوب به مکلف است،متّصف به وجوب و شرک که‌عمل قلبى مکلف است،متصف به حرمت مى‌شود و هنگامى که گفته مى‌شود سجده‌جزء نماز و وضو شرط نماز است،جزئیت و شرطیت به سجده و وضو،که دو فعل ازافعال اختیارى مکلف است،تعلق پذیرفته است.

البته خواهیم گفت که این‌گونه حکم وضعى به طور مستقیم مجعول نیست؛بلکه‌منتزع از جعل وجوب براى ماهیت مرکبى چون نماز است که مشروط به وضومى‌باشد.شهید صدر در مقام تعریف،حکم وضعى را اعم از حکم وضعى مجعول‌بالاستقلال و حکم وضعى انتزاعى در نظر گرفته است.

گاهى هم ذات مکلف متعلّق حکم شرعى است؛مانند زوجیت که شارع براساس‌شرایط و ضوابط خاصى حکم به زوجیت مرد براى زن و زن براى مرد مى‌کند وبراساس آن،یکى به زوجه بودن و دیگرى به زوج بودن متصف مى‌شود.

و گاه نه فعل مکلف و نه ذات او،هیچ یک متعلّق حکم شرعى نیست؛بلکه حکم‌شرعى به شى‌ء خارجى که مکلف در زندگى خود با آن سروکار دارد تعلّق مى‌پذیرد؛مثل این‌که گفته شود این خانه و اثاثیکی از مهمترین نوآوری های شهید صدر ارائه تفسیری نو از ماهیت احکام ظاهری وارائه راهکار تازه برای جمع میان انها واحکام واقعی است مشکلی که برمبانی مشهور هرگز حل وفصل نهایی درستی  نیافت.شهید صدر در تفسیر حقیقت حکم ظاهری براین است که خدای  متعال پس از بررسی ملاکهای

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه91

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده