دانلود پایان نامه

میان افراد،گروه‌ها، ملت‌ها ، حیوانات با یکدیگر در طبیعت است. برخورد ممکن است جسمانی(فیزیکی)یا فکری و ایدئولوژیکی باشد. دلیل اهمیت این ارزش خبری دزر این است که در برخوردها، همواره احتمال برهم‌خوردن توازن موجود در جامعه می‌رود که تاثیر بر امنیت مادی و معنوی افراد دارد. برخورد همچنین ممکن است مثبت مثل رقابت‌های ورزشی یا برخورد آراء و عقاید یا منفی نظیر جنگ‌ها و زد و خوردها باشد»(بدیعی،قندی،1383،ص 23).

پیامد، نتیجه و تأثیر یا در بر گیری 76
رویدادهایی که بر عده‌ی زیادی از مردم تأثیر دارد دارای ارزش خبری است. یک رویداد وقتی دارای ارزش دربرگیری است که بر تعداد زیادی از افراد جامعه در زمان حال یا آینده تأثیر داشته باشد. این دربرگیری ممکن است برای افراد دارای نفع مادی یا معنوی و یا ضرر مادی یا معنوی باشد (مسعودی، 1383،ص 51). گرچه این احتمال می‌رود که خبری خیلی تکان دهنده نباشد، اما این مهم است که دربرگیرنده نکته‌ جدید و جالبی باشد. این دسته از اخبار، احساساتی چون تعجب، تعالی بخشی، هیجان‌ و حس کنجکاوی را در مخاطب برمی‌انگیزند.

بزرگی، فراوانی، تعداد و مقدار77
«این ارزش خبری به آمار و ارقام مربوط است. ذکر اعداد و آمار در اخبار به خبر ارزش بزرگی تعداد و مقدار را می‌بخشد. ارقام ممکن است میزان خسارت‌های مالی و جانی، کثرت افراد، میزان وزن، میزان ظرفیت، میزان سرعت، درجه ریشتر و غیره باشند» (نصراللهی1382،ص 53). در این صورت هرچه تعداد یا مقدار زیادتر باشد، اهمیت این ارزش خبری بیشتر جلوه می‌کند. باید توجه داشت که در یک خبر فقط یک عنصر یا یک ارزش وجود ندارد بلکه یک خبر مجموعه‌ای از عناصر و ارزش‌ها است.

سبک‌های خبری78
در نگارش و تنظیم خبر این‌که بهترین بهترین روش انتقال آگاهی و اطلاعات کدام است و خبرنگار چگونه می‌تواند آگاهیهای خبری را به بهترین صورت به مخاطبان ارائه دهد به استفاده از روش‌هایی بستگی دارد که اصطلاحا به سبک‌های خبری مشهور هستند. وقتی صحبت از سبک‌های خبری به‌میان می‌آید معمولا روش‌های معروف هرم‌ وارونه، تاریخی و شعبات آن به ذهن متبادر می‌شود اما در این پژوهش، ملاک ما برای تشخیص سبک زبان خبر است. به عبارت دیگر مدیریت اخبار از کدام‌یک از زبان‌های رایج در جامعه برای انتقال موثر پیام استفاده می‌کند. سبک‌های متعدد اما نزدیک به همی در خبرنویسی و مقوله بندی اخبار وجود دارد. در این تحقیق سبک زبان نوشتاری خبر مورد نظر است و در قالب سخت خبر و نرم خبر شناخته می‌شود.

نرم خبر79
مطلب خبری نرم، سبکی است که می‌تواند رنگین‌تر، بذله‌گویانه‌تر و توام با انعطاف نسبی ارائه گردد. نرم خبر بر نقل قول و جزئیات واقعی مبتنی است. تا حدودی از رویداد فاصله می‌گیرند تا مردم، مکان‌ها و چیزهایی را که به جهان یا یک ملت و یا یک جمع شکل می‌دهند، بررسی کنند (پیوند،1381،ص 130). نرم خبرها دریافتی دوباره از مقولاتی هستند که در چرخه خبری قرار داشته‌اند. در واقع این نوع خبرها را می‌توان نوعی گزارش کوتاه یا اخبار ویژه‌ای دانست که همدلی، تردید و یا تعجب مخاطب را برمی‌انگیزد؛ در عین حال سرگرم کننده بوده و مخاطب از آن لذت برده و آن را دوست می‌دارد.« معمولاً این نوع خبرها در نقطه‌ای به پایان می‌رسند که آغاز شده‌اند. بدین معنا که نکته مهم موجود در خبر اغلب در پایان آورده می‌شود. زبان غیر رسمی تری دارد، راوی خبر اول شخص است یعنی شاهد عینی یک رویداد که این مسئله خود را در نقل قول‌های مستقیم و تحلیلی این نوع خبر نشان می‌دهد. نرم خبر به خواننده نگاهی تحلیلی، منتقدانه و پرسشگر می‌دهد و در حقیقت او را ترغیب به تعقیب رویداد می‌کند» (توکلی، 1389،ص 25-19).

سخت خبر80
گزارش مسائل و رخدادهای گذشته و یا در شرف وقوع است که بر پایه صحت، عینیت و بی‌طرفی درصدد ارائه اطلاعات است. «سخت خبر مبتنی بر نقل قول و جزئیات منتخب رویدادها است. در این سبک خبر ساختار غالب، ساختار هرم وارونه است. در این ساختار، خبر با جزئیات برگزیده یک رویداد آغاز می‌شود و هر چه به نوک هرم نزدیک می‌شویم از اهمیت اطلاعات کاسته می‌شود. خبر دارای یک منبع بوده و از نقل قول‌های غیر مستقیم استفاده می‌شود» (پژوهش و سنجش، شماره 12،ص 23-22).

قالب‌های خبری
خبر مکتوب:
متن خبر یا رویدادی که از سوی گزارشگر ویا دبیر خبر به‌رشته تحریر درآمده و برا
ی پخش از تلوزیون آماده شده است و همراه با تصاویر، عکس یا کپشن از صحنه رویداد پخش می شود. محتوای این خبرها و نوع ارزش خبری ان ملاک تعیین اولویت و مدت پخش آن است.

گزارش81
«بسیاری از صاحب‌نظران گزارش یا رپرتاژ را تلفیقی از خبر و تحقیق به اضافه تشریح هنرمندانه واقعیات یک رویداد میدانند» (قربانی،1385،ص 33). براساس فرهنگ عمید (1363) گزارش عبارت است از شرح و تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا کاری که انجام یافته است. گزارش نوعی خبر تصویری و توصیفی است و گزارشگر کسی است که حواس خود را به خوانندگان روزنامه، شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون و سینما قرض می‌دهد (توکلی، 1376،ص23). و از قول معتمدنژاد در کتاب روزنامه‌نگاری میخوانیم: گزارش، «بیان توصیفی،تشریحی و تصویری از یک رویداد،واقعه یا موضوع اجتماعی است»(معتمدنژاد،1368 ). «گزارش خبری درواقع تشریح، توضیح و توصیف یک رویداد خبری است که گزارشگر با دستمایه خبر به جزئیات وقوع آن می‌پردازد و اطلاعات تازه را با شیوه‌ای توصیفی ارایه می‌دهد و حس کنجکاوی مخاطب را با خواندن خبر ارضاء نشده و پرسش‌های برجای گذاشته، اقناع می‌کند»(بدیعی،1383 ،ص 277). بنابراین تهیه گزارش خبری از یک واقعه یا رویداد به عوامل مختلفی بستگی دارد که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر گزارش نهایی آماده شده برای پخش تاثیر می‌گزارد.مهارت و آگاهی گزارشگر،شناخت وی از مخاطبانش،عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی عواملی هستند که می‌توانند بر کمیت و کیفیت گزارش تاثیر بگذارند.
در اخبار تلویزیون علاوه بر گزارش خبری گزارش‌های دیگری تحت عنوان گزارش‌های تولیدی ، مستند خبری و ویدئو کلیپ خبری تولید می‌شود. از آنجا که برخی از گزارش‌های خبری نیازمند شرح و توضیح بیشتری برای مخاطبان است و یا اینکه موضوع و محتوای رویداد بگونه‌ای است که در قالب گزارش خبری همه جوانب و یا زوایای آن بیان نمی‌شود از گزارش تولیدی استفاده می‌شود در این نوع گزارش گزارشگر فرصت بیشتری برای انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات دارد و نسبت به توصیف کامل ماجرا در قالب گفتار متن، مصاحبه با عاملان، شاهدان، مسئولان و افراد مرتبط با رویداد با استفاده از تصاویر آرشیوی خواهد پرداخت.

مستند خبری
معمولا برای بازنمایی رویدادهایی که مدت زیادی از زمان آن گذشته و انتقال پیام در آن مستلزم ارایه استناداتی است از این شیوه استفاده می شود. مستندهای خبری گزارش‌هایی فرایند محور به‌شمار می‌روند. در این گزارش معمولا گزارش‌گران خود بخشی از سوژه هستند که به روایت داستان از زیان انسان یا اشیاء می پردازند. سازندگان داستان‌ها و شاهدان زنده، آثار مکتوب، عکس، تصویر، اماکن طبیعی و غیر طبیعی و آثار و اشیاء برجای مانده مربوط به رویداد از عناصر مهم مستند خبری هستند.
ویدئوکلیپ: 82 «نوانما یا بریده‌فیلم، بریده‌های کوتاه ویدیو است که گاه بخشی از قطعه طولانی‌تری هستند. همچنین به‌طور تقریبی می‌توان آن را به هر ویدیویی که کوتاه‌تر از برنامه‌های تلویزیونی معمولی باشد، اطلاق کرد»(ویکی‌پدیا،دانش‌نامه‌ی آزاد). اما در خبر به نوعی گزارش اطلاق می‌شود که نه در صحنه حادثه بلکه در اتاق تدوین تهیه می شود.امکانات نیوزروم گزارشگران و خبرنگاران را قادر می سازد تا با استفاده از یک سری از تصاویر آرشیوی(مصاحبه‌ها و نقل‌قول های افراد سرشناس یا مردم عادی)که قبلا ضبط و پخش شده و بر موضوعی واحد دلالت دارد و با استفاده از نریشن به عنوان عامل واسطه،پیوند دهنده و کامل کننده به تولید وی سی اقدام نمایند.

مصاحبه‌ خبری
دکتر معتمدنژاد،1368،مصاحبه را یک نوع ارتباط شخصی دوجانبه می‌داند که به‌منظور به‌دست آوردن اطلاعات برقرار می‌شود. «مصاحبه گزارش و حاصلی است از فراگرد ارتباط میان دو سوی این ارتباط،به منظور دستیابی به واقعیتی که دارای یک یا چند ارزش خبری است.این گزارش ضمن آنکه تحت تاثیر ویژگیهای دو سوی این فراگرد ارتباطی است، احتمالا از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیز تاثیر می‌پزیرد» (عباسی، 1386، ص89). مصاحبه‌ها به منظور متفاوتی انجام می‌گیرید. سه مورد اصلی آن، دریافت اطلاعات بیشتر از رویداد، اطلع یافتن از عکس‌العمل افراد در مورد رویداد و انعکاس عقاید، آراء،افکار و اطلاعات ویژه شخصیت‌های خبرساز است. «در مصاحبه خبری،هدف مصاحبه‌گر کسب اطلاعات دقیق و مشخص از منبع خبر برای روشن شدن موضوع یا موضوع‌های خبری روز است.در این نوع مصاحبه،مطالب تنظیم شده حاوی اطلاعات جدیدی است که قبلا انتشار نیافته است» (بدیعی، قندی، 1383، ص 185).در مصاحبه خبری تلویزیونی خبرنگار یا گزارشگر با حضور به‌موقع در صحنه رویداد ضمن گفتگو با افراد حاضر در صحنه اعم از کسانی که به‌طور مستقیم در فرایند شکل‌گیری رویداد نقش یا مشارکت دارند و یا اینکه ناظر بر صحنه رویداد هستند به توصیف اجزاء و عناصر خبر می‌پردازد.

تصویر (تصاویر خبری)
جایی که تصویر به جای واژه‌ها می‌نشیند و یا به تکمیل واژه کمک می‌کند و بر عینیت، جامعیت، شفافیت، دقت و صحت و درستی خبر می افزاید گزارش یا خبر تصویری شکل می‌گیرد. همان‌گونه که در مطبوعات قرارگرفتن عکس‌ها کنار یکدیگر گزارش مصور را شکل می‌دهند. در تلویزیون معمولاً میزان، نوع و کیفیت موضوع‌های دیداری هر گزارش تعیین می‌کند که تولید کننده برنامه خبری چه مدت تصویر را به خبر اختصاص ‌دهد. در واقع گاهی گزارش‌هایی که ارزش خبری ندارند فقط
به دلیل تصاویر خوبشان پخش می‌شوند. معمولاً تولیدکنندگان برنامه‌ها از خبرنگاران می‌پرسند «در گزارش‌تان چه نوع تصویر ویدئویی دارید؟». بدیهی است بعد بصری مهم است، چنانکه پخش بعضی از تصاویر اخبار تلویزیون عمیقاً در حافظه ملی ثبت و حفظ می‌شوند. در ارائه گزارش‌های خبری تلویزیونی باید از هماهنگی و


دیدگاهتان را بنویسید