دانلود پایان نامه

مکمل بودن کلمات و تصاویر اطمینان داشت» (پژوهش و سنجش، شماره12،ص 123 و147). تهیه یک تصویر جذاب و بدون عیب و نقص به چند عامل بستگی دارد.از جمله این عوامل می‌توان به تجهیزات تصویربرداری، دانش و تخصص تصویربردار، لوکیشن‌ها، سوژه یا موضوع، سناریو و تدوین تصاویر اشاره کرد. نقص در هر یک از مراحل فوق می تواند به کاهش کیفیت،جذابیت و تاثیر تصویر در مخاطب بیانجامد.
ماهیت مطلب
خبرهای رویدادمدار83
خبر محض بوده و صرفاً به پوشش خبری رویدادهای مشخص و معین، به عنوان منشأ حادثه می‌پردازد.
خبرهای تازه و گزارش رویدادهای روزانه(گزارش‌های خبری) در این تقسیم‌بندی قرار دارد.

خبرهای فرایندمدار84
«خبرهای پیچیده‌ای هستند که از یک گزارش یا مسئله مجرد و منفک فراتر می‌روند تا درکی منظم، قاعده‌مند و جامع را منتقل سازند، نظیر گزارشهای مربوط به پیامدهای عملکردهای یک دولت» (شکرخواه،1388 ،ص74). به عبارت دیگر به پیامدهای ناشی از عملکردی خاص در جامعه یا چرایی و چگونگی شکل‌گیری رویداد‌ها، می‌پردازد. از خبرهای فرایندمدار، به عنوان اخبار توسعه نیز یاد می‌شود.

برجسته‌سازی85
«نکته قابل توجه این است که در بسیاری از موارد، تاریخ تحقیق در ارتباطات، در واقع تاریخ تحقیق در تاثیرات است. در مرحله آغازین، تصور می‌شد ارتباط‌جمعی دارای تاثیرات نیرومندی است. این نظریه در سال‌های بین دو جنگ جهانی برتری داشت. اصطلاحاتی مانند گلوله جادویی86 یا سوزن تزریق87 برای توصیف این مرحله بکار می‌رود» (دهقان، 1387،ص 334). مرحله دوم زمانی آغاز شد که محققان نسبت به تاثیر نامحدود رسانه‌ها تردید کردند و نظریاتی با محوریت رسانه‌های محدود مطرح گردید88 . محققان مدت این دوره را از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 1970 برآورد کردند.از آن زمان تاکنون محققان بسیاری از بازگشت به مفهوم رسانه‌های جمعی نیرومند جانبداری کرده‌اند.
همان‌گونه که در مقدمه و بیان مسئله اظهار شد صاحب نظران، چینش خبر تلوزیونی را برجسته‌سازی برای تاثیر و تغییر در رفتار مخاطب معنا کرده و برجسته‌سازی را نزدیک‌ترین مفهوم به چینش خبر می‌دانند و در روند چینش و برجسته‌سازی عواملی چون دروازه بانی خبر، اولویت‌بندی و داشتن تعادل را سه عامل موثر در مواجهه با انتخاب موضوعات خبری عنوان می‌کنند. « اصطلاح برجسته‌سازی را نخست «مک‌کومبز و شاو» (1972) بکار بردند تا پدیده ای را که سال‌ها بود در جریان مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شناخته‌شده و مورد مطالعه قرار گرفته بود شرح دهند. لازارسفلد89 و همکاران (1944) از آن به عنوان قدرت استراتژیک نام بردند» (مک‌کوایل، 1388،ص 388-389)‌. لذا می‌توان برجسته‌سازی را یکی از تکنیک‌های موثر در فرایند انتقال پیام برای تاثیر بر مخاطبان دانست که برایند آن با توجه به دیدگاه مک کوایل، 1388 با هدف: 1- ایجاد تغییر عامدانه2- ایجاد تغییر ناخواسته 3- ایجاد تغییرات صوری4- تسهیل در ایجاد تغییرات 5- تقویت نگرش‌ها و باورهای موجود 6- و در نهایت ممانعت از ایجاد تغییرات اجرا می‌شود.
«کلپر90،1960» بر این باور است که ارتباط جمعی معمولا علت تامه برای تاثیر بر مخاطب نیست، بلکه به‌صورت میان‌جی عمل می‌کند. «میان‌جی بودن رسانه‌ها را می‌توان ضرورت فعالیت‌های اطلاعاتی و ارتباطی آن‌ها در دنیای پیچیده و رمزآلود جهان کنونی بر شمرد. شرایطی که امکان کسب همه نوع اطلاعاتی که نیازمند آن هستیم بدون رسانه‌ها به‌طور مستقیم مقدور نیست. میان‌جی بودن می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد که همگی به انواع شیوه‌های ارتباط میان ما و واقعیت توسط رسانه‌ها باز می‌گردد» (گنجی،1387، ص31). گلدینگ (1981) به منظور تمایز میان مفاهیم مختلف اخبار و تاثیر رسانه‌ها، اثرات رسانه‌ را به سه دسته تقسیم می‌کند. وی آثار خواسته و کوتاه‌مدت را جهت‌گیری و آثار کوتاه‌مدت ناخواسته را جهت‌گیری ناآگاه و آثار درازمدت و آگاهانه را سیاست و آثار درازمدت و ناآگاه را ایدئولوژی می‌نامد (مک‌کوایل، 1388،ص 362). بر اساس تحقیقات ترنامان (1967) دلایلی وجود دارد که باور کنیم پیام‌هایی که از منابع مقتدر و معتبر سرچشمه می‌گیرد به‌طور نسبی موثرترند،همین‌طور پیام‌هایی که از منابع مورد علاقه و نزدیک به دریافت‌کننده صادر می‌شود. در مورد محتوا تاثیر با تکرار، ثبات و نبود جایگزین ملازمه دارد و وقتی مورد نظر، بدون ابهام و عینی باشد احتمال تاثیر افزایش خواهد یافت (همان ،ص 367). درمیان نظریه‌های مربوط به آثار رسانه‌ها دیدگاه راجرز و شومیکر هم در خور توجه است. مدلی که آنان ارایه کرده‌اند شامل چهار مرحله است که عبارت است از: اطلاع‌رسانی، اقناع، تصمیم‌گیری یا پزیرش و تایید. در این دیدگاه، نقش رسانه به عنوان اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی، بیشتر در مرحله اول قرار دارد و مراحل دیگر روابط فردی، مهارت سازمان‌یافته، مشاوره و تجربه عملی فرایند پزیرش را بوجود می‌آورد. البته نظریه‌های دیگر توسعه نقش نسبتا کوچکی برای رسانه‌های جمعی قائلند و اثر‌بخشی آن را مشروط به نزدیکی هرچه بیش‌تر آن با پایه‌های جامعه و فرهنگ بومی می‌دانند.یافته‌های تحقیقاتی ترنامان و مک‌کوایل (1961) نشان می‌دهد شواهد موجود قویا بر این موضوع دلالت دارد که مردم در باره‌ی آنچه به ‌آنها گفته می‌شود فکر می‌کنند، اما در هیچ سطحی مردم آنطور که ‌به ‌آنها گفته شده فکر نمی‌کنند. شواهد موجود در آن موقع و بعد از آن از نوعی تطاب
ق میان میزان اهمیت موضوع‌ها در رسانه و نزد مردم و سیاست‌مداران خبر می‌دهد. این جوهر فرضیه برجسته‌سازی است (همان‌، ص388). مک‌کوایل در ادامه تاکید می‌کند برای نشان دادن ارتباط علی میان انواع برجسته‌ها نیازمند ترکیبی از تحلیل
محتوا هستیم که علاوه بر اینکه نشانگر توجه رسانه به موضوع‌های مختلف در دوره‌های مرتبط است، نشانه‌هایی از استفاده مخاطبان موردنظر از رسانه‌ها را نیز در‌‌بر داشته ‌باشد.

دروازه‌بانی91
«مفهوم گزینش‌گری یا دروازه‌بانی که نخستین‌بار از سوی کورت‌لوین یک کارشناس علوم اجتماعی امریکا در زمان جنگ جهانی دوم مطرح شد فرایندی پیچیده‌ و چند مرحله‌ای را در بر می‌گیرد. لوین دریافت بر فرایند انتقال خبر و مطلب از رویداد تا خواندن آن توسط مخاطب عوامل گوناگونی دخالت دارد. به نظر وی آنچه به نام خبر یا مطلب درروزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌ها درج می‌شود حاصل انتخاب‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اعمال‌نظرهای افراد مختلف است»(نصرالهی، 1390،ص 45-39).
«استوارت هود92 در فصل سیاست تلویزیون از کتاب جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌جمعی، ویراسته دنیس مک‌کوئیل می‌نویسد: یک برنامه تلویزیونی حاصل چندین انتخاب است که توسط طیفی از دروازه‌بانان یا گزینش‌گران93 صورت گرفته است. این دروازه‌بانان شامل این افراد می‌شوند: دبیری که موضوع مورد پوشش را تعیین می‌کند. سازمان دهنده‌ای که عکاسان و گزارش‌گران را برای تهیه موضوع توجیه می کند تدوین‌کننده‌ی فیلم که دست به انتخاب می‌زند. سازنده نهایی که مقولات را از نوارها استخراج می‌کند و معاون فردی که مسئول سوژه است و مسئول طرح که شکل نهایی کار را تایید می‌کند» (شکرخواه،138،ص 59). «دروازه‌بانی فرایند گسترده‌ای از کنترل اطلاعات، شامل تمام جنبه‌های رمزگذاری پیام، نه‌ فقط انتخاب بلکه ممانعت از نشر، انتقال، شکل‌دهی، ارائه، تکرار و زمان‌بندی در طول مسیر انتقال از منبع به گیرنده است» (فرقانی، 1373،ص 12). از این منظر دروازه‌بانی شامل تمامی جنبه‌های انتخاب، نگه‌داشت و کنترل پیام است. در یک تحلیل دقیق‌تر«دروازه‌بانی، فرایند دوباره‌سازی یک چارچوب ضروری برای رویداد و تبدیل آن به خبر است. ارتباط‌گران، عناصری از پیام را انتخاب و بقیه را رد می‌کنند. عناصر انتخاب شده به‌طور برجسته، با بیشترین سرعت و به‌طور مکرر نمایش داده می‌شوند» (گنجی، 1387،ص 40).

گرافیک خبری
استفاده از گرافیک خبری امروزه یکی از اجزاء ثابت ارائه خبر در رسانه‌های خبری به‌شمار می‌آید. همه رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا به‌نحوی بر عینیت خبرها بیفزایند و مخاطبان بیشتری را جذب کنند. لذا گرافیک خبری را می‌توان به عنوان تکنیکی یاد کرد که رسانه را قادر می‌سازد هنگام مواجهه با انبوهی از خبرها، بخشی از محتوای خبر را در قالبی غیر از گفتار و نوشتار محض منعکس نماید تا ضمن برجسته‌کردن نکات مهم و کاهش مدت زمان پخش خبر، عینیت آن را حفظ نموده و بر جذابیت آن بیفزاید. همچنین گرافیک خبر رسانه‌ها را قادر می‌سازد تا به خلق صحنه‌هایی بپردازند که خارج از چشم هر خبرنگاری در حال وقوع است و هیچ دوربینی قادر به ثبت آن نیست. به عبارت دیگر«گرافیک خبری به مدد رسانه‌ها می‌شتابد و تصاویری پرجازبه برای عینیت بخشیدن به رویداد خلق می‌شود تا مخاطب، خود را در صحنه واقعه بیابد و آن را حس کند» (بدیعی،قندی1383 ،ص 375).

5-2 مدل مفهومی از رابطه مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی در اتاق خبر:
مدل زیر فرایند رابطه متغیرهای مستقل و وابسته را در چارچوب نظریه سیستم‌های عمومی نشان می‌دهد. بر اساس این نظریه همه اجزاء سازمان به‌صورت ارگانیک با هم در ارتباط هستند و بر روی هم اثر میگذارند و در درون کلیت خویش به سمت اهداف متعالی تعیین شده حرکت می‌کنند. البته در این تحقیق ما بر آن نیستیم تا تاثیر همهی اجزاء درون سیستم یا عناصر اتاق خبر را که ممکن است دوسویه باشد باهم بسنجیم بلکه هدف ما شناخت نقش و رابطه بین عوامل درونسازمانی و کمیت و کیفیت اخبار است.

1-5-2 مدل مفهومی متغیرهای مورد بررسی

2-5-2 مدل مفهومی از رابطه متغیرها در اتاق خبر

اتاق خبر
کیفیت خبر

کمیت خبر کارکنان اتاق خبر

فصل سوم:
روش پژوهش

3-روش شناسی تحقیق
1-3 طرح تحقیق
با توجه به موضوع و اهداف پژوهش حاضر مبنی بر کشف رابطه بین عوامل درون سازمانی اتاق خبر نظیر عوامل فرهنگی، ساختاری، سرمایه ای و نیروی انسانی بر کمیت وکیفت خبر، روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش زمینه یابی بوده و با استفاده از توصیف دادهها وضعیت موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با عنایت به تعداد و پراکندگی اتاق‌های خبر در کشور و عدم تاثیر بزرگی جامعه نمونه نسبت به جامعه کوچکتر در یافته‌های تحقیق، جامعه مورد نظر را به نیوزروم واحد مرکزی خبر که مسئولیت و مدیریت تامین اخبار شبکه‌های تلویزیونی یک، دو، سه، چهار و شبکه تهران را بر عهده دارد محدود نموده و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته نسبت به اجرای تحقیق اقدام ‌گردید.

2-3 جامعه آماری:
جامعه تحقیق حاضر شامل افراد مرتبط با حرفه ژورنالیسم تلویزیونی94 است. تمامی کارشناسان و کارکنان فعال در واحدهای مرکزی خبر شبکههای تلویزیون
ی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد

3-3 نمونه و روش نمونه گیری:
تاثیر چگونگی تعیین حجم و اندازه گروه نمونه در روند اجرا و فرایند پژوهش از جمله مسائلی است که معمولا محققان با آن مواجه هستند.کوکران95، 1977 در این زمینه تا حد امکان به انتخاب حجم نمونه بزرگتر توصیه میکند.زیرا در آن صورت یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در صفت یا متغیر مورد نظر با میانگین و انحراف استاندارد جامعه مادر بیشتر است. با توجه به روشهای متفاوت نمونهگیری، نبود چارچوب مشخص و ویژگیهای جامعه نمونه روش غیر احتمالی دسترسپذیر مناسبترین روش نمونهگیری برای این پژوهش است.

4-3 حجم نمونه
با توجه به اینکه جامعه آماری ما یعنی تعداد کارکنان واحد مرکزی خبر برابر با 530 نفر شامل 55 نفر سردبیر و 475 نفر کارمند از مشاغل مختلف بودند با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد بررسی به شرح فرمول زیر تعیین گردید.

530 N=
t=1.96
n=(N〖t^2 S〗^2)/(〖N d〗^2+t^2 s^2 )
0.09 S2=
d=0.05
n=(530×〖1.96〗^2×0.09)/([530×〖0.05〗^2 ]+[〖1.96〗^2×0.09] )
111.496 n=
112 n≃

مطابق فرمول مورد


دیدگاهتان را بنویسید