دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مرور ادبیات جریان‌کارگاهی با محدودیت ‌عدم‌توقف

سهنی و چو [24] مسأله زمان­بندی با محدودیت عدم‌توقف را در محیط­های جریان‌کارگاهی، کار کارگاهی و کارگاه باز با تابع هدف کمینه کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و  نشان می­دهند که این گروه مسائل از نوع  هستند. همچنین در این تحقیقات نشان داده می‌شود که مسائل کارکارگاهی و کارگاه باز در حالت دو ماشینه حتی هنگامی که هیچ کاری با زمان پردازش صفر بر روی یکی از ماشین ها وجود نداشته باشد   هستند.

پانوالکر و وولام [25] حالت خاصی از مسأله  را با تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و قضیه‌هایی را در مورد مقدار بهینه تابع هدف مسأله مورد بحث مطرح کرده و اثبات می­کنند.

مون و همکارای [26] مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف را با هدف کمینه کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و مدل ریاضی خطی– عدد صحیح را برای حل آن ارائه می­دهند. در مسأله مورد نظر، زمان­های حمل و نقل و زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی ماشین­ها در نظر گرفته می­شود. همچنین به منظور بررسی عملکرد مدل ریاضی این مسئله ، نمونه­هایی از مسأله مورد بررسی حل شده و نتایج آن با مدل­های پیشین مقایسه می­شود.

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری