دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-1-      روش‌های مبتنی بر مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی

 

بر خلاف آنالیزهای سری زمانی که غالباً بر روی ساختارهای داخلی داده، مانند همبستگی و تغییرات فصلی تکیه دارند، روش‌های شبکه عصبی قابلیت تطبیق با هر پایگاه داده و با بکارگیری توابع سیگمُید مختلف و لایه‌های مخفی کافی، دارند.

در سال 1998، برای پیش‌بینی سری‌های زمانی، شبکه‌های عصبی RBF [1] بکار گرفته شدند[9]. RBFN در واقع یک شبکه عصبی‌ایست که از توابع radial basis بعنوان تابع‌های activation استفاده می‌کند و خروجی آن یک ترکیب خطی از توابع radial basis اعمال شده به روی ورودی‌ها و پارامترهای نرون‌هاست. بطور معمول این شبکه‌ها در جهت تخمین تابع، پیش‌بینی سری‌های زمانی و کنترل سیستم‌ها استفاده می‌شوند. داده‌ی مورد استفاده در آن مطالعه، مشاهدات واقعی متعلق به نرخ ترافیکی آزاد راه‌ها بود که به بازه های 5-دقیقه‌ای در آمده بودند. این روش با متد [2]ESM و سری‌های تیلور[3] ، متد double exponential moothing  BPN[4] مقایسه شد که از میان آن‌ها RBFN با صرف زمان محاسباتی[5] کمتری نسبت به BPN، بهترین کارآیی را نتیجه داد[22] .

[1] Radial Basis Function (RBF)

[2] Eexponential smoothing(ESM)

[3] Taylor series

[4] Back-Propagation Neural Network (BPNN)

[5] Computational time

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده