دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل دانلود متن کامل پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و سال چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه از محل تحصیل خود را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیش گفتار

یک چکش را در نظر بگیرید . چکش به منظور ضربه زدن به میخ طراحی شده است . این کاری است که چکش به منظور انجام آن خلق شده است . حال تصور کنید که از چکش هرگز استفاده نشود و آن را در جعبه ابزار بگذارند برای چکش اهمیتی ندارد .

حال همین چکش را با روح و حس آگاهی تصور کنید . روزها پشت سر هم می گذرند و چکش درون جعبه باقی می ماند چکش از درون احساس مضحکی دارد اما مطمئن نیست دلیل این احساس چیست چکش احساس می کند چیزی کم دارد ولی نمی داند آن چیست .

بعد یک روز کسی او را داخل جعبه ابزار بیرون می کشد و برای شکستن شاخه های درخت جهت استفاده در شومینه به کار می گیرد . چکش از این که کسی او را در دستان خود گرفته است و می چرخاند و با او به شاخه ها ضربه می زند احساس شادی و نشاط می کند … چکش از این کار خیلی خوشش می آید . اما در پایان روز باز هم احساس می کند که آن رضایت کامل را ندارد . ضربه زدن به شاخه های مفرح بود اما کافی نبود ، هنوز هم چیزی کم است . در روزهای بعد نیز اغلب او را به کار می برند .او سپر ماشین ها را صاف می کند ، تخته سنگ ها را در هم می شکند و یا پایه میز را سر جای خود محکم می کند اما هنوز هم احساس رضایتمندی ندارد . بنابراین در آرزوی داشتن فعالیت بیشتر است چکش می خواهد تا جایی که ممکن است از او استفاده کنند . چکش می خواهد به اشیا پیرامون خود ضربه بزند ، آنها را بشکند ، چیزها را بترکاند و دندانه دندانه کند . او این گونه می پندارد که دلیل نارضایتی وی این است که به اندازه کافی این وقایع را تجربه نکرده است . او باور دارد که داشتن مقدار بیشتری از این تجربیات راه حل رسیدن به رضایتمندی است ما شبیه آن چکش هستیم ما نمی دانیم که چه چیزی است این احساس پوچی و عدم رضایت را در زندگی ما پر سازد ،( کری تن بوم 1928).

زندان نیز قادر بود تا رضایت مندی کامل را در خداوند بیابد :« بنیاد و اساس خوشحالی ما این بود که می دانستیم با مسیح در خداوند پناه داریم .

این تحقیق صرفا در رابطه با مسائل و میزان رضایت مندی دانشجویان رشته تجربی پایه اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه می باشد .

با توجه به بررسی ها و تحقیقاتی که در این زمینه می شود می توان مشخص نمود که چه عواملی می توانند در میزان رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه خود دخیل باشند و از این عوامل چه عواملی به میزان زیاد و چه عواملی به میزان کم در این امر موثرند .

با بررسی نمودن این عوامل و تحقیق و کار کردن بر روی آنها می توان علل رضایت مندی را در بین دانشجویان رشته تجربی پایه اول و چهارم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه را مشخص نمود.

با توجه به این که رضایتمندی دانشجویان از دانشگاه در طول سال های اخیر تبدیل به یکی از مهمترین اهداف دانشگاهها شده است . سعی بر این است که پروژه اجرای آیین نامه های مرتبط به مسائل و مشکلات دانشجویان به ساختار مکانیزه تبدیل شود تا دانشجو در حداقل زمان بتواند به امور دانشجویی خود رسیدگی نماید .

برای رضایت مندی دانشجویان باید نظارت و کنترل کافی بر رفتار پرسنل و کارمندان دانشگاه داشته باشند و راهکارهایی را نیز برای افرادی که نارضایتی از آنها بیش از حد هست پیش بینی شود . تا شاید میزان رضایت مندی دانشجویان از کارمندان دانشگاه واحد بیشتر شود .

در کل در این تحقیق سعی بر این است که تفاوت میزان رضایت مندی را در بین دانشجویان رشته تجربی سال اول و چهارم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه را مورد بررسی قرار دهیم تا شاید علل و عوامل نارضایتی را در بین دانشجویان و درصد میزان رضایت مندی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه مشخص نماییم و راهکارهای را ارائه بدهیم .

این که رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه محل تدریس خود سبب می شود که دانشجویان با علاقه و میل بیشتری به سمت دانشگاه و کلاس خود بیایند و چون در این محیط احساس امنیت و آرامش می کند پس تمام فکرشان را متوجه مسائل علمی می کند و زمینه مناسب را برای شکوفایی استعدادهای آنان را در رشته خود فراهم می شود و از لحاظ علمی غنی و بارور می گردند و از لحاظ شخصیتی و معنوی نیز رشد می کنند و با نگرش علمی بالاتری نسبت به موقعی که وارد دانشگاه شده بودند از آن خارج بشوند .

البته این که در انجام این تحقیق مشکلات وجود داشت که از جمله آنها عدم همکاری لازم دانشجویان دانشگاه و همچنین کمبود وقت لازم و کافی برای انجام تحقیق می باشد .

در سالهای اخیر توجه به رضایت مندی دانشجویان در جهان و خصوصاً کشورهای در حال توسعه ابعاد تازه تری یافته است یا وجود این نیاز مبرم به برنامه ریزی صحیح و جامع در تامین رضایت دانشجویان کاملاً محسوس است زیرا نقش بنیادی مهمی را در آینده در جامعه ایفا می کنند . تاثیر رضایتمندی ناشی از زندگی جدید و دگرگون شد شرایط اساتید در سطح دانشگاه و کتابخانه و سایت دانشگاه و مدیریت دانشگاه و کارکنان و کارمندان آزمایشگاه گزارش های متعددی از سال 1342 نشان می دهد طیف رضایت مندی در گروههای مورد بررسی از 7/11 درصد تا 54 درصد رشدتان بود البته درصد کسانی که از رضایتمندی خوبی برخوردار نیستند بسیار بیشتر از این آمار است . رضایت مندی عمومی از مباحث مهمی است که مورد توجه روان شناسان قرار گرفته و از آن تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است :

بیان می کند که سلامت روانی و عمومی حالتی غریزه است که موجب بالا رفتن سازگاری فرد با جامعه می شود . به طوری که پیشرفت تحصیلی که موقعیت های شخصی و ویژگی های اجتماعی برای وی است رضایت بخشی می شوند .

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 89-88 از دانشگاه محل تحصیل خود می باشد .

میزان رضایت مندی از اساتید ، کارمندان و کارکنان دانشگاه، آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته خود ، کارکرد مدیر گروه مربوطه ، مدیریت دانشگاه در رفع مشکلات مربوط به رشته خود ، قسمت پژوهش در برگزاری سمینارهای مربوط به رشته خود ، نماز خانه دانشگاه در برگزاری نماز اول وقت و فضای دانشگاه محل تحصیل خود از طریق پرسشنامه مشخص گردید .

برای حصول نتیجه و بررسی فرضیه ها از روشهای آماری   توصیفی و استنباطی گروههای مستقل از روش آماری SPSS استفاده شد . ابزار اندازه گیری پرسشنامه رضایت مندی می باشد .

جامعه آماری آن کله دانشجویانی دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه که تعداد کل آنها 80 نفر می باشد .

نمونه آماری به تعداد 28 نفر می باشد که 14 نفر دانشجویان دختر سال اول که شامل کلیه دانشجویان دختر سال اول است و 14 نفر دوم شامل دانشجویان دختر سال چهارم می باشند که جمعاً 66 نفر بودند . که به صورت ساده و تصادفی انتخاب شده اند .

هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم می باشد که در پایان خواهیم دید که بین رضایت مندی آنها تفاوتی وجود دارد یا ندارد که به قرار زیر موجود می باشند :

 1. در مورد فرضیه 1 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به برخورد اساتید دانشگاه وجود ندارد .
 2. در مورد فرضیه 2 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کارمندان وجود ندارد .
 3. در مورد فرضیه 3 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کارمندان و کارکنان دانشگاه وجود دارد .
 4. در مورد فرضیه 4 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کارکرد مدیر گروه وجود ندارد .
 5. در مورد فرضیه 5 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به مدیریت دانشگاه در رفع مشکلات دانشجویان وجود دارد . پس فرضیه مورد تایید قرار می گیرد و فرضیه صفر رد می شود .
 6. در مورد فرضیه 6 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کتابخانه دانشگاه وجود ندارد .
 7. در مورد فرضیه 7 که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کارکرد قسمت پژوهش وجود دارد .
 8. در مورد فرضیه 8که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به انجمن های علمی دانشجویی وجود ندارد.
 9. در مورد فرضیه 9که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به نمازخانه دانشگاه وجود ندارد .
 10. در مورد فرضیه 10که تفاوت معناداری میان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به فضای سبز دانشگاه وجود ندارد.

و در آخر این که :

یافته های این پژوهش متغیرهای را که با پدیده رضایت مندی در دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم مورد مطالعه رابطه وجود دارد یا ندارد را روشن می سازد و ضرورت ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی را برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب را در دانشجویان مطرح می نماید .

مقدمه

رضایت مندی نیز همانند نارضایتی شناختی متغیر است این اصطلاح متغیر است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن(1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره در آمده و بحث های بسیاری را بر انگیخت . گلمن طی مصاحبه ای (1996) رضایت مندی را چنین توصیف می کند :

رضایت مندی دانشجو عام پیش بینی مقاومت دانشجو می باشد که هر رضایت مندی از دروس و انجام کار او کمک به بشریت پیرامون خود می باشد .

مورنی و موریانی (1981) نیز عقیده دارند که خانواده همچنین موجب می گردد تا دانشجو بتواند از عهده محیط فشارهای درونیش بر آید .

یافته های تحقیقاتی منو (1993) نشان می دهد که علت بسیاری از نارضایتی های اجتماعی دانشجو را باید در نارسایی رابطه عاطفی دانشجو با خانواده یا جانشین او جستجوکرد .

رضایت مندی احساسی است که در اثر بر آورده شدن انتظارات یک فرد به وی دست می دهد .

رضایت مندی عمومی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود عامل مهمی در پیشرفت علمی و بالا رفتن سطح نگرش آنها دارد .

رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود سبب می شود که دانشجویان با علاقه و میل بیشتری به سمت دانشگاه و کلاس درس خود بیایند و چون در این محیط احساس امنیت و آرامش می کند .

در جهت اجرای قانون مندی و افزایش رضایت مندی دانشجویان ، ارتقای کیفیت خدمات رسانی ایجاد وحدت رویه بین معاونت های دانشجویی از جمله اهداف یک معاونت دانشجویی است .

دانشگاه طلایه دار و سرچشمه تحقیقات به شمار می آیند . دانشگاهها باید به آخرین متدهای تحقیقاتی مجهز باشند و معاونت دانشجویی با توجه به دانش و تکنولوژی در دانشگاه با اندیشه های نوع هم آواز شود

بنابراین باید از قالب سنتی فاصله بگیریم و نسبت به مکانیزه کردن تمام امور دانشجویی حرکت کنیم تا رضایت مندی در بین دانشجویان و غیره ایجاد شود .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  طی یک مصاحبه ای عنوان کرد که رضایت مندی دانشجویان باید در اولویت اول فعالیت های معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد قرار گیرد و به همین خاطر سعی شده تا امور دانشجویی از قالب سنتی و دستی خارج شده و برای تسهیل امور دانشجویان مکانیزه و به صورت نرم افزاری شود تا این افراد در حداقل زمان به نتیجه مطلوب دست پیدا کند .

هدف اصلی از انجام این تحقیق سنجش و ارزیابی میزان رضایت مندی در بین دانشجویان رشته تجربی سال های اول و چهارم از عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه می باشد . در این تحقیق محقق سعی بر این دارد که میزان رضایت مندی را در بین دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت های کارکنان دانشگاه و همچنین عملکرد استادان با دانشجویان و همچنین از کتابخانه دانشگاه و فضای داخلی و بیرونی دانشگاه و غیره را بسنجند و مورد بررسی قرار بدهد .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برای رضایت مندی بیشتر دانشجویان از دانشگاه باید نظارت و کنترل کافی بر رفتار پرسنل و کارمندان دانشگاه داشته باشد و راهکارهای را نیز برای افرادی که نارضایتی از آنها بیش از حد باشد پیش بینی کند .

ظفر نوایی (1388) (مقاله نور ) بیان می کند که وظیفه معاونت دانشجویی فقط نقل و انتقال و صدور مدارک فارغ التحصیلان نیست وی اظهار کرد : معاونت دانشجویی وظایف مختلفی دارد ولی از جمله مهمترین است که بار صد حوادث و آسیب های اجتماعی در بین جوانان و شناسایی رفتارهای نابهنجار البته با کمک فعالان دانشجویی درصدد رفع آنها بر آید و وی افزود که باید بستر مناسب برای ارائه خدمات به دانشجویان با رعایت سه اصل دقت ، سرعت و کیفیت ایجاد می شود .

افرادی که اهدافشان با ارزش ها و معیارهای فردی شان هم ردیف و هماهنگ باشد رضایت مندی و خشنودی بیشتری کسب می کنند . وقتی که ما به هدفی نائل می شویم که توسط نظام ارزشی ما یعنی آنچه که برایمان مهم و ارزشمند است سوق داده شده باشد در زندگی احساس شعف و رضایت مندی قلبی و ذهنی عمیق را تجربه می کنیم .

 بیان مسئله

ما در این تحقیق می خواهیم بدانیم که دانشجویان دختر رشته تجربی در مقاطع اول و چهارم این رشته در سال تحصیلی 89-88 تحصیل می کنند چه میزانی از دانشگاه محل تحصیل خود رضایت مندی دارند . که این رضایت مندی در موارد زیر می باشد :

 1. استفاده از اساتید مجرب و متخصص در این رشته
 2. وجود وسایل آزمایشگاهی مربوط به این رشته
 3. برخورد کارمندان و کارکنان دانشگاه در هنگام مراجعه دانشجویان این رشته برای انجام امور اداری
 4. مدیر گروه مربوطه در زمینه برنامه ریزی درست و بجا واحدهای ارائه شده در هر ترم
 5. مدیریت دانشگاه از لحاظ توجه به رفع مشکلات و وسایل مربوط به این رشته
 6. کتابخانه دانشگاه در زمینه وجود منابع و ماخذ مورد نیاز در این رشته
 7. قسمت پژوهش دانشگاه در ارتباط با برگزاری سمینارهای مربوط به این رشته
 8. برگزاری انجمن های علمی دانشجویی مربوط به این رشته
 9. نمازخانه دانشگاه از لحاظ برپایی نماز اول وقت
 10. فضای دانشگاه از لحاظ تمیزی و سرسبزی

چه میزان دانشجویان این رشته رضایت مندی دارند و آیا تفاوتی در میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی در پایه های اول و چهارم وجود دارد و این میزان رضایت مندی در هر یک از پایه ها بیشتر شده یا کمتر شده یا تغییری صورت نگرفته است و دقیقاً میزان رضایت مندی بین پایه های اول و چهارم در این رشته کاملاً روشن و مشخص گردد .

اهمیت و ضرورت تحقیق

رضایت مندی عمومی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود عامل مهمی در پیشرفت علمی و بالا رفتن سطح نگرش آنها دارد .

رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود سبب می شود که دانشجویان با علاقه و میل بیشتری به سمت دانشگاه و کلاس درس خود بیایند و چون در این محیط احساس امنیت و آرامش می کنند پس تمام فکرشان را متوجه مسائل علمی می کنند و زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادهای آنان را در رشته خود فراهم می شود . و از لحاظ علمی غنی و بارور می گردند و از لحاظ شخصیتی و معنوی نیز رشد می کنند و با نگرش علمی بالاتری نسبت به موقعی که وارد دانشگاه شده بودند از آن خارج می شوند و توانایی آن را پیدا می کند که بعد از فراغت در رشته خود یک فرد کار آمد و لایق هم برای خود و هم برای اجتماع مفید واقع گردند. و در جامعه علمی نیز حرفی را برای گفتن نداشته باشند و همچنین مشوق خوبی باشند برای کسانی که هنوز به دانشگاه وارد نشده اند و علاقه دارند در این رشته و در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند . با توجه به دلایل فوق در این تحقیق سعی شده به این مساله مهم پرداخته شود .

اهداف تحقیق

اهداف کلی:

در جمله اهداف این تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی89-88 می باشد .

اهداف جزیی:

 1. میزان رضایت مندی دانشجویان پایه اول و چهارم رشته تجربی را با هم مقایسه می کنیم .
 2. میزان رضایتمندی دانشجویان سال اول را مورد بررسی قرار می دهیم .
 3. میزان رضایت مندی دانشجویان سال چهارم را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و سال چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه از محل تحصیل خود

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif