دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                        

سود به عنوان مهمترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از مباحث حسابداری است که از دیرباز جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده است( خالقی مقدم و آزاد، 1383). پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کندتا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند. بیور می گوید: «پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد». روش های مختلفی برای پیش بینی سود هر سهم از جمله پیش بینی توسط مدیران و تحلیل گران وجود دارد. در سال 1381 بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند چ ماده5 آیین نامه افشای اطلاعات ، شرکت ها را مکلف به ارائه پیش بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه کرد. نتایج اکثر تحقیقات نشان می دهد پیش بینی مدیران یا تحلیل گران نسبت به پیش بینی بر اساس مدل های سری زمانی دقیق تر است. در کشور ما سرمایه گذاران یا از پیش بینی مدیران استفاده می کنند یا اینکه خود راسا” اقدام به پیش بینی سود می نمایند( مشایخ و شاهرخی 1386).

با توجه به اهمیت پیش بینی توسط مدیران، به بررسی رابطه بین توانایی مدیران و پیش بینی سود توسط ایشان پرداختیم. در الگوی ترومن(1986) بیان شده است که مدیران توانمند نسبت به مدیران غیر توانمند در پیش بینی تغییرات آینده در اقتصاد شرکت تحت نفوذشان بهتر هستند. در مقابل معیار های ما برای توانایی مدیر کلی تر هستند و شامل توانایی استراتژیک و عملیاتی می باشند. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است.

در واقع با استفاده از روش بازده دارایی های تعدیل شده توسط صنعت ، ارتباط بین  توانایی مدیران  و  احتمال افشای پیش بینی و دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت و همچنین میزان ارتباط بین توانایی مدیران و  دقت پیش بینی سود را  مورد بررسی قرار دادیم.به طور کلی مطالعه ما ادبیات ارتباط بین ویژگی شخصی مدیر و تصمیمات مهم شرکت را تکمیل می کند. به طور ویژه، این ادبیات مستند می کند که توانایی مدیر با سیاست های شرکت که مستلزم تصمیمات رسیدگی و تأمین مالی می باشد وهمچنین پاداش مدیران در ارتباط است.

1-5- فرضیه های تحقیق

با توجه به طرح کلی و بیان موضوع، فرضیه های این پژوهش به شرح زیر مطرح می گردد:

فرضیه اول

بین توانایی مدیر و احتمال افشای سود پیش بینی شده در بازه زمانی مقرر رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه دوم

بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیر رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم

بین توانایی مدیر و دقت سود پیش بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق، بررسی ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به بررسی مطالعاتی که تا کنون در ایران در حوزه ادبیات مربوط به پیش بینی سود انجام گرفته، پژوهشی مطابق تحقیق حاضر صورت نگرفته است.نزدیکترین تحقیقات به بررسی ارتباط بین پیش بینی سود و خطای پیش بینی و یا ارتباط بین پیش بینی سود و قیمت سهام و همچنین دقت پیش بینی سود توسط مدیران پرداخته است. تحقیق حاضر با به کارگیری متغیری تحت عنوان توانایی مدیر، با تحقیقات پیشین متفاوت است و به بررسی ارتباط بین توانایی مدیر و مواردی چون احتمال افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی می پردازد. هدف ویژه این طرح به شرح زیر است:

کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهای ناظر بازار سرمایه، تحلیل گران و…. در ارزیابی سود های پیش بینی شده مدیریت و پی بردن به نقش توانایی مدیر در ارزیابی های صورت گرفته.

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید