دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ساختار شبکه

برای درک مفهوم کارکرد شبکه عصبی و انتخاب طراحی مناسب برای آن، می توان شبکه عصبی را مجموعه ای از نرون ها دانست که هریک از آنها یک خط برای برازش به سری زمانی داده ها پیشنهاد می دهد. همانگونه که می دانیم، مجموع چند خط تشکیل یک نمودار غیر خطی را می دهد و لذا می توان شبکه های عصبی را به صورت مجموعی از چند خط که هر کدام در یک نرون ساخته شده اند دانست. در جریان آموزش نرون ها، هر نرون خطی بهینه را به داده ها برازش می کند و هر نرون قسمتی از داده ها را پوشش می دهد و در نهایت با جمع این نرون ها، یک نمودار غیر خطی که همه داده ها را پوشش می دهد به دست می آید. حال اگر شبکه عصبی بیشتر از یک لایه مخفی داشته باشد، در واقع هر چند خطی که توسط نرون ها در لایه اول ساخته و بهینه شده برای قسمتی از داده ها هستند، در لایه بعد در نرون های دیگر جمع می شوند. بنابراین در هر نرون لایه مخفی بعدی، یک نمودار غیر خطی خواهیم داشت و سپس چند نمودار غیر خطی با یکدیگر جمع خواهند شد.

باید دقت شود که لایه های میانی بالاتر از یک، برای زمانی است که بین ورودی های شبکه interaction وجود داشته باشد. برای مثال ورودی x و ورودی y تأثیر کمتری از x+y دارند، به این معنا که تأثیر هر دو ورودی ها در مجموع برابر x+y+xy خواهد بود. در این حالت، نرون های لایه های مخفی دوم، این فرصت را به شبکه می دهند که رابطه های مخفی شبیه xy را هم جداگانه تخمین بزنند.

با توجه به اینکه در بخش پیش پردازش داده ها، داده های مشابه حذف شده و در چند مرحله تلاش شده است که ورودی ها مستقل از یکدیگر باشند، در این پژوهش فرض را بر عدم وجود interaction بین ورودی ها گذاشته و از شبکه عصبی تک لایه استفاده می کنیم. دلیل این احتیاط این است که شبکه های عصبی چند لایه معمولا دچار بیش برازش شده و دقت مدل را کاهش می دهند.

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده