دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– داده کاوی سری های زمانی

همانگونه که گفته شد، اطلاعات دیگری که برای پیش بینی باید به پایگاه داده اضافه گردند شامل سری های زمانی مشابه سری زمانی در دست بررسی می باشند. برای شناسایی شبیه ترین سری ها به سری قیمت های سهم مورد نظر، از داده کاوی سری های زمانی استفاده می گردد. برای داده کاوی سری های زمانی روشهای زیادی موجود هستند، در این پژوهش به دلیل حجیم بودن داده ها از روش Cross-Correlation استفاده می گردد. این روش که از روش های تأخیر زمانی[1] می باشد، سری های زمانی را دو به دو بررسی می کند؛ در هر بررسی تمام lagهای ممکن بین دو سری زمانی نیز بررسی می شود. برای مثال سری زمانی x(t) و سری زمانی y(t) با یکدیگر مقایسه می شوند. سپس سری زمانی x(t) با سری زمانی y(t-h) بررسی شده، سپس x(t) با y(t-h+1) مقایسه شده و این روند ادامه می یابد تا x(t) با y(t+h) مقایسه می گردد. در این میان بهترین نتیجه انتخاب شده و از آن سری زمانی با آن lag برای پیش بینی استفاده می گردد.

در واقع، در هر بار بررسی دو سری زمانی با یک lag مشخص، correlation میان دو سری مشخص شده و در نهایت پس از مقایسه دو سری در تمام lagها، بهترین correlation مشخص می شود. فرمول زیر نشان دهنده چگونگی محاسبه همبستگی دو سری زمانی x و y را با m، lag برای سری y می باشد :

رابطه 3-3

در این مرحله، سری زمانی قیمت هر سهم در هر صنعت با تمام سری های زمانی قیمتی سهام دیگر آن صنعت مقایسه شده و بهترین lag به عنوان یکی از ورودی های احتمالی برای پیش بینی انتخاب می گردد. فلسفه کار داده کاوی سری های زمانی به این صورت است که دو سری زمانی ممکن است در حالت عادی شبیه هم نباشند، اما با در نظر گرفتن lagهای ممکن بین این دو سری، شاید بتوان شباهتی پیدا کرد.

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده