دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

لین و چنگ [28] مسأله  را در حالت دو ماشینه با تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار می­دهند. آنها فرض زمان خرابی یا تعمیر ماشین­ها را در مسأله مورد بررسی در نظر گرفته، پیچیدگی را بررسی کرده و روش­های ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند. الله وردی و آیدوسان [44] مسأله  در حالت دو ماشینه را با فرض زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی ماشین­ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش کار مورد بررسی قرار می­دهند.

چنگ و لیو [45] مسأله  در حالت دو ماشینه را با محدودیت زمان خرابی یا تعمیر ماشین‌ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و یک الگوریتم ابتکاری برای حل تقریبی آن ارائه می­دهند.

آیدوسان و الله وردی [46] روش ابتکاری برای حل مسأله  تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار ارائه می­دهند. کوبزین و استراسویچ [47] مسأله  در حالت دو ماشینه را با فرض خرابی ماشین­ها و با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار در نظر می­گیرند و یک روش ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند. وانگ و همکاران [48] مسأله  انعطاف‌پذیر دو مرحله ای را مورد برررسی قرار می­دهند. آنها پیچیدگی مسأله را مورد بحث قرار داده و الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند.  بوقارد و همکاران [49] مسأله  را با هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرارداده و روشی تقریبی برای حل آن ارائه می­دهند.

لی و همکاران [50] مسأله  را با تابع هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار مورد بررسی قرار داده و یک الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند.

کالشینسکی و کامبوروسکی [51] مسأله  را با  هدف کمینه‌کردن زمان تکمیل پردازش آخرین کار را مورد بررسی قرار می­دهند و یک الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه می­دهند و نشان می‌دهند این الگوریتم قابل استفاده برای مسأله جریان‌کارگاهی انعطاف­پذیر نیز می­باشد و یک حد پایینی برای آن تعیین می­کنند. 

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده