دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اهداف داده کاوی

داده کاوی منحصر به گردآوری و مدیریت داده‌ها نبوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات و پیش بینی را نیز شامل میشود. برنامه های کاربردی که با بررسی فایل‌های متنی و یا چند رسانهای به کاوش داده‌ها می پردازند، پارامترهای گوناگونی را در نظر می‌گیرند تا به یکی از الگوهای زیر برسند:

رابطه:  الگوهایی که بر اساس آن یک رویداد به دیگری مربوط می‌شود، مانند خرید قلم به خرید کاغذ.

ترتیب : الگویی که به تجزیه و تحلیل توالی رویدادها پرداخته و مشخص می‌کند کدام رویداد، رویدادهای دیگری را در پی دارد، مانند تولد یک نوزاد و خرید پوشک.

طبقه بندی:  شناسایی الگوهای جدید، مانند همزمانی خرید چسب و پوشه.

برای فهم و برقراری ارتباط با محیط اطرافمان در جهان همواره اشیا ، موجودات و چیزهایی را که با آنها سر‌و‌کار داریم، دسته بندی، درجه بندی و طبقه بندی میکنیم تا بهتر بتوان روی آنها آنالیز و پردازش انجام داد. می‌توان به عنوان مثال حیوانات را به گروه‌ها و نژادهای مختلف ، مواد را به عناصر سازنده آنها و مایعات مختلف را با توجه به درجه غلظت آنها دسته بندی کنیم.

بر طبق تعریف طبقه‌بندی عبارت است از : آزمایش ویژگی‌های اشیاء جدید و قرار دادن آنها در مجموعه کلاس‌های از پیش تعریف شده .

به طور معمول اشیایی که طبقه بندی می‌شوند در قالب رکوردهای پایگاه داده‌ها و فیلدهای آنها پیاده سازی می‌شوند. پایگاه داده هایی که از اطلاعات ذخیره شده قبلی استفاده می‌کند ، پایگاه داده آموزشی نامیده می‌شود و رکوردهای آن دربرگیرنده چندین خصیصه متفاوت می‌باشد.

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده