منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، پرسش نامه، سبک زندگی

کل به دست آورد و در تصحیح احتمالی مقیاس ساخته شده و حذف مواردی که همبستگی پایین دارند از آن بهره برد(نیرومند,1392). به این منظور محقق ابزار طراحی شده را با یک گروه 30 نفره به اجرا درآورده و سپس با نرم افزار آماری اس پی اس اس, ضریب آلفای ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد جنس مخالف، پرسش نامه، اوقات فراغت

مورگان NSNSNSNSNS1010100802801628002602800338151411086290165850265300034120191209230016990026935002462524130973201759502744000351302814010334018110002784500351353215010836018611002855000357403616011338018112002916000361454018011840019613002977000364504419012342020114003028000367554820012744020515003069000368605221013246021016003101000037365562201364802141700313150003757059230140500217180031720000377756324014455022519003203000037980662501486002342000322400003808570260152650242220032750000381907327015570024824003317500038295762701597502562600335100000384در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز در اختیار نباشد می توان از جدول فوق برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد. ویژگی جدول مزبور این است که حداکثر تعداد نمونه را می دهد. 3-5- روش نمونه گیریصرف نظر از این که از چه روش آمار استنباطی استفاده شود ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، پردازش اطلاعات، زیبایی شناختی

پاسخ گوی نیازهای حرفه ای دنیای امروز است می تواند فرصت های شغلی جدید ایجاد کند و از سویی دیگر مهارت های تفکر انتقادی را ارتقا داده و توانایی حل مسائل را که برای اقتصاد دنیای امروز و نیز برای آینده لازم است فراهم آورد(حبیبی نیا,1385,ص20). البته جهان اطلاعاتی که ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد جنس مخالف

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحهجدول نمونه گیری کرجسی و مورگان ………………………………………………………………………………………………………………..48جدول نتایج پایایی شاخص ها بر حسب ضریب آلفای کرون باخ ……………………………………………………………………….54جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………….59جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………….60جدول توزیع فراوانی گروه های سنی بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………….62جدول توزیع درصدی پاسخ ها به گویه های ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، محدودیت ها

لباس پوشیدن رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. واژگان کلیدی: سواد رسانه ای, سبک زندگی, نوجوان فهرست مطالبعنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….2مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31-1- طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41-2- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….71-3- هدف های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81-4- سئوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………91-5- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………101-6- پیشینه ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد روانشناسی، نقطه مرجع، حافظه کاری

افراد این اجازه را می دهد تا احتمال وقوع اتفاقی را بر اساس اینکه این اتفاق تا چه حد رایج و معمول می باشد ، پیش بینی کنند. افرادی که دچار این تورش هستند عموماً اتفاقاتی که به نظر آن ها معمول نمی باشد را نسبت به اتفاقاتی که تصور ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد مالی رفتاری، بازده سهام، ارزش دفتری

گروه پائین P/E ، 12 ماه پس از خرید مورد توجه قرارداده است. از آن جائیکه نسبت P/E جزء اطلاعات شناخته شده بود و احتمالاً در قیمت منعکس گردیده است، در صورت کارا بودن بازار نبایستی بین نسبت P/E و بازدهیهای بعدی رابطهای وجود داشته باشد. نتایج مطالعات باسو نشان ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، مالی رفتاری، آزمون فرضیه

9-4-2)برگشت بلند مدت 315-2)حوزه مالی رفتاری 311-5-2)محدودیت در آربیتراژ 331-1-5-2)ریسک بنیادی 342-1-5-2)ریسک معامله گران اخلال گر 343-1-5-2)هزینه های اجرا 344-1-5-2)ریسک مدل 352-5-2)روانشناسی 351-2-5-2)تورش های گروه عاطفی 371-1-2-5-2)تورش خود کنترلی 382-1-2-5-2)تورش خوش بینی 383-1-2-5-2)تورش پشیمان گریزی 384-1-2-5-2)تورش ضرر و زیان گریزی 385-1-2-5-2)تورش بخشش 396-1-2-5-2)تورش حفظ وضع موجود 397-1-2-5-2)تورش واکنش افراطی به ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان نامه نقدشوندگی، بورس اوراق بهادار، ارزش بازار

اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام ادامه مطلب…