دسته‌بندی نشده

– مدل­های مرکب (اتورگرسیو و میانگین متحرک) ARIMA

–  مدل­های مرکب (اتورگرسیو و میانگین متحرک) ARIMA روشی که هم از تکنیک اتورگرسیو و هم میانگین متحرک برای پیش بینی استفاده می­کنند توسط جورج باکس و ویلیم جنکینز مطرح شده است و به روش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مدل­های ARIMA تشخیص مدل آزمایشی پیش بینی با مدل ARIM

مدل­های ARIMA   برای استفاده از مدل­های ARIMA، لازم است که سری­های مدل سازی شده ایستا باشند. منظور از ایستا (ثبات) آن است که متوسط فرآیند در طول زمان تغییر نکند. دلیل اینکه فرآیند باید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

واحدهای توپوگرافی در استان کرمانشاه

  3-5-2-1-کوهپایه این واحد توپوگرافی حدفاصل بین دشت و نواحی کوهستانی را تشکیل می دهد و با وسعت کم وبیش متغییر در پای تمام نواحی کوهستانی قابل مشاهده است. بخش عمده­ای از این اراضی به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

متن کامل در سایت baharfile.com   1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی در این حالت از فعل، علی رغم مادی و غیر اصابتی بودن، صدمه وارده بر جسم مجنی علیه فیزیکی و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

متن کامل در سایت baharfile.com   موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

متن کامل در سایت baharfile.com   انواع جنایت جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعی است : به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

متن کامل در سایت baharfile.com در قانون مجازات اسلامی تعریف مستقلی از واژه جنایت ارائه نگردیده ولی در مواد متعددی که از این واژه نامبرده شده، معانی متفاوتی قابل استنتاج است .در برخی مواد، منظور بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل در سایت baharfile.com   وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

متن کامل در سایت baharfile.com     ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی از آنجائی که قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد ضروری است تا از نظرات فقهاء اسلامی نیز مطلع گردیم لذا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل