نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی

: وظایف مدیران دفاتر گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ماده 300 :مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یانماینده قانونی آنها حضور دارند ادامه مطلب…

احزاب و انتخابات

– احزاب و انتخاباتانتخابات، امروزه، اصل بنیادین دموکراسی های نمایندگی و ضامن مشروعیت سیاسی دولت هاست. در واقع، انتخابات به عنوان تنها ابزار مشروع برای تعیین حاکمان در اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته، و تفاوت نگرش در خصوص انتخابات، تنها مربوط به انتخاب ادامه مطلب…

مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها

– مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها یکی از موارد افتراق بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، شیوه‌ی ثبت اختراع در بین این دو حوزه می‌باشد. هر کشور ممکن است از یکی از این شیوه‌ها تبعیت نمایند. هر کدام از این شیوه‌ها یک سری ادامه مطلب…

تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری

  .  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری   تاسیس دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه یکی از موضوعات مهم و حیاتی است که باید مورد توجه قانونگذاران تجاری‌سازی آثار دانشگاهی قرار گیرد. تاسیس دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه یک موضوع نوین و جدید در دنیا محسوب می شود ادامه مطلب…

مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب

– مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجابگفتار اول- معنا و مفهوم ایجابایجاب « offer» در لغت به معنی اثبات است و در اصطلاح حقوق مدنی رضای عاقد است که حالت فعلی (= تأثیری) دارد. در برابر رضای طرفی که جنبه انفعالی دارد و آن را قبول می گویند. یا ادامه مطلب…

خا نواده و اهمیت آن در حقوق اساسی

–  خا نواده و اهمیت آن بدوا ضروری است که مفهوم خانواده در علم حقوق و اهمیت آن در منابع حقوق روشن گردد.تا رشته حقوق خانواده ازسایر گرایش های علم حقوق متمایز شودمبحث اول :تعریف خانواده وحقوق خانوادهخانواده ازدیدگاه جامعه شناسی وروانشناسی وسایر علوم تعاریف متفاوتی دارد ولی در این ادامه مطلب…

ضرورت ابراز رضایت بیمار برای درمان و انواع آن

ـ ضرورت ابراز رضایت و انواع آنگفتار اول ـ ضرورت ابراز رضایتآنچه مهم است اینکه بایستی قرینه ای مبنی بر رضایت باطنی وجود داشته باشد و رضایت درونی باید ابراز گردد تا مؤثّر واقع شود و بدیهی است که ملاک عمل پزشک، رضایت اعلام شده ی بیمار است؛اراده ی ظاهری ادامه مطلب…

احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت

احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقتهمانطور که در مبحث اول این فصل اشاره شد؛ احکام از جهتی به احکام واقعی و احکام ظاهری تقسیم­بندی می­شدند. حال از این میان، احکام واقعی خود دارای دو شق ” احکام اولی یا احکام اولیه” و ” احکام ثانوی یا احکام ثانویه “ هستند ادامه مطلب…

هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت

هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانتاین فصل شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول، هزینه‌های دوران حضانت بررسی می‌شود و در گفتار دوم به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در نهاد حضانت می‌پردازیم.گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانتهزینه‌های دوران حضانت را می‌توان به اجرت حضانت، اجرت رضاع و نفقه و هزینه ادامه مطلب…

جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری

جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری در این مبحث ابتدا به عملکرد نیروی انتظامی به عنوان اولین نهاد قانونی که از در برابر وقوع جرم سرقت و مبارزه با آن واکنش نشان می­دهد، پرداخته می­شود و سپس عملکرد دادسرا و دادگاه و اجرای احکام کیفری به عنوان نهادهای کیفری که ادامه مطلب…