Posted in فایل های رشته حقوق

خرید پایان نامه ارشد : خودداری شخص ثالث از تعیین داور

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور گفته شد که طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند، در…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته حقوق

منابع پایان نامه و مقاله در مورد ابلاغ رای داور و اجرای آن

گفتار اول: ابلاغ رأی داور بعد از تشکیل جلسه و صدور رأی اصحاب دعوا باید از تصمیمی که اتخاذ شده است اطلاع پیدا کنند و…

Continue Reading...