دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فاصله روی ردیف کاشت از 10 به 30 سانتی متر، عملکرد دانه از 6/2 به 2 تن در هکتار کاهش یافت. ادریس (2008) با انجام آزمایش دو ساله نشان داد که با افزایش فاصله روی ردیف کاشت از 10 به 30 سانتی متر، موجب افزایش تعداد غلاف در بوته از 30 به 32 و عملکرد دانه از 2/3 به 8/3 تن در هکتار گردید. گورونگ و کاتوال (1993) با بررسی تاثیر فواصل کاشت بر عملکرد دانه، اظهار داشتند که در صفت تعداد دانه در غلاف با افزایش فاصله بین ردیف کاشت، تعداد دانه در غلاف کاهش یافت به طوریکه بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به فاصله بین ردیف کاشت 30 سانتی متر و کمترین آن به فاصله بین ردیف کاشت 75 سانتی متر اختصاص داشت. در ضمن با توجه به اثرات جبرانی بین اجزا عملکرد، افزایش یک جز سبب کاهش در یکی از اجزا خواهد شد، طبق آزمایشات انجام شده بر فاصله بین و روی ردیف کشت بر روی باقلا، ملاحظه گردید که فاصله بین ردیف کاشت 30 سانتی متر که از کمترین تعداد غلاف در بوته برخوردار بود، بیشترین تعداد دانه در غلاف را به خود اختصاص داده است. همچنین فاصله بین ردیف کاشت 75 سانتی متر که2-8- تراکم بوته

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده