دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  1. تداوم: «گاهی» در برابر «همیشه». افراد خوش‏بین علل رویدادهای ناگوار را موقتی و علل رویدادهای خوشایند را دایمی می‏دانند. برای مثال، فرد خوش‏بین در هنگام مواجهه با موقعیت شکست اظهار می‏دارد: «این بار موفق نشدم، در این مورد موفق نشدم.»
  2. فراگیر بودن: «خاص» در برابر «کلی». افراد خوش‏بین علل رویدادهای ناخوشایند را اختصاصی و مربوط به یک موقعیت خاص می‏دانند، اما علل رویدادهای خوشایند را فراگیر، پایدار و مربوط به تمام یا بیشتر جنبه‏های زندگی می‏دانند.

اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر