دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بستر های تکوینی گفتمان دولت اسلامی و تأثیر آن بر تحیکم و تداوم هویت سرزمینی ایران

گفته می شود با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد همان چهره قدرتی پدیدار شد که قبلا” در فرآیند انقلاب اسلامی نقش بازی کرده است و قدرت حاکم را مقهور و مجذوب خود نموده و انقلاب را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، دولت جدیدبازگشتی به دوران انقلاب 1357 و تلاشی بود برای انشای دوباره گفتمان فراگیر انقلاب اسلامی در ظرف زمانه خود و مسلما” آنچه به مثابه ریسمانی در این پراکندگی وکثرت، نوعی نظام و وحدت ایجاد نمود، گفتمان فراگیر، سقف گونه و هژمونیک احمدی نژاد تحت عنوان دولت اسلامی بود.

دراین گفتمان حکومت خادم مردم و مسئول در مقابل مردم و منبعث از اراده مردم تلقی گردیده و ضوابط دینی به عنوان ضوابط ارزیابی عملکرد های عام حکومت مطرح می شود.

 

4-24) تأثیرگفتمان نخبگان سیاسی با مشارکت توده ای بسیج سیاسی بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی

4-24-1) تطابق گفتمان نخبگان سیلسی انقلاب اسلامی با مشارکت توده ای و بسیج سیاسی و تأثیر آن بر تحکیم و تداوم ناسیونالیزم ایرانی طی مقطع 68-1357

برخی معتقدند که انقلاب اسلامی ایران از جمله انقلاب های نادری است که بطور آگاهانه براساس ایدئولوژی اسلامی و به ویژه گفتمان شیعی امکان تحقق یافته است. خانم «تدا اسکاچیل» در این ارتباط می‎نویسد: مراحل اولیه انقلاب ایران، نظرات قبلی مرا نسبت به موجبات انقلاب اجتماعی زیر سؤال برده و بی تردید این امر را به ذهن انسان متبادر می سازد که اگر بتوان گفت که یک انقلاب در دنیا وجود داشته که به طور عمد و آگاهانه توسط یک «نهضت اجتماعی توده ای» ساخته شده تا نظام پیشین را سرنگون کند، مطمئنا” چنین انقلابی همان انقلاب ایران علیه محمد رضا شاه پهلوی می باشد، چرا که تا پایان سال1978 میلادی (1356 شمسی) کلیه بخش های جامعه شهری ایران تحت نظر اسلام شیعی گرد آمده بود و از رهنمودهای یک روحانی عالی مقام شیعه آیت الله روح الله خمینی در جهت مخالف سازش ناپذیر علیه شاه و کلیه افراد وابسته به او پیروی می کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا گفتمان نخبگان سیاسی بر جغرافیای سیاسی ایران تاثیر گذار بوده است؟

 تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : تحلیل تاثیرنقش گفتمان نخبگان سیاسی برجغرافیای سیاسی ایران  با فرمت ورد