دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :    بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • جنگ و اقتصاد جنگی

مقدار واقعی آن طی همین دوره 51/25 درصد است.

3- حد مطلوب فعالیت های دولت در هزینه های جاری دوره اول و دوره دوم به ترتیب 26/20% و 97/13% می باشد که در مقایسه با اندازه واقعی این نوع هزینه ها که برای دوره اول و دوم به ترتیب 27/19% و 38/13% است،کمتر از مقدار مطلوب می باشد.

4- اندازه مطلوب هزینه های سرمایه ای برای دوره های اول و دوم به ترتیب 177/5 و 881/5 می باشد که در مقایسه با متوسط اندازه واقعی این هزینه ها در دوره اول و دوم به ترتیب 53/6% و 13/7% از GDP رقم های کوچکتری را نشان می دهند.

ارزیابی تاثیر سیاست های اقتصادی و مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران در افق 1404 (علی حسین صمدی وشهرام عبدی زاده 1393) :

هدف اصلی مقاله حاضر، طراحی الگوی پویا برای نظام مالیاتی ایران بر اساس رهیافت پویایی شناسی سیستم است. برای این منظور، الگوسازی متغیرهای تلاش مالیاتی، درآمد مالیاتی و فرار مالیاتی پرداخته و پس از شبیه سازی الگو، وضعیت این متغیرهای طی سال های 1404-1388 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که با ادامه روند کنونی، وضعیت تلاش مالیاتی و فرار مالیاتی در اقتصاد ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نخواهد بود و در سال 1404 تنها 66 درصد از مالیات های مورد انتظار دولت وصول خواهد شد.

همچنین میزان فرار مالیاتی در سال پایانی،به میزان 35 درصد خواهد رسید، بنابراین به منظور بررسی شرایط لازم جهت دست یابی به وضعیت مطلوب، سناریوهای متفاوتی طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج سناریوها نشان می دهد که لازم است به طور همزمان تلاش هایی در زمینه کاهش نرخ تورم، افزایش وضعیت رفاهی مردم، کم کردن فعالیت اقتصادی غیررسمی در کشور، افزایش رشد جمعیت،

 بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت