دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان   بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی  در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  1. اعتماد نکردن که در این صورت هیچ تغییر سودمندی برای وی حاصل نمی شود و اعتماد کردن که در این مورد بستگی به کنش طرف مقابل دارد، تصمیم گیری کند. اعتماد از عناصر و مؤلفه های اصلی مدرنیته است. موضوع ریسک و مخاطره با انواع اعتماد در ارتباط است. اعتماد بنیادی اضطراب را کاهش داده، نوعی احساس تداوم و نظم در رویدادها یا امنیت وجودی در فرد به وجود می آورد. اعتماد، شیوه ضروری و اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی است و جزو لاینفک زندگی اجتماعی در نظر گرفته شده، ماهیت نهادهای مدرن وابسته به ساز و کارهای اعتماد به نظام های انتزاعی به ویژه نظام های تخصصی است (قلی پور و پیران نژاد، 1386).

 

 

2-2-1-5- کارکردهای عدم اعتماد

اما کار کردهای عدم اعتماد نیز می تواند به صورت زیر مدنظر قرار گیرد (آراسته و رزقی، 1388)

  1. تمایل به بدگمانی در مورد ایجاد تعاملات جدید و در نتیجه از دست دادن فرصت ها و امکانات بی شماری که در صورت اعتماد به دست می آمد.
  2. بررسی تمام حرکات افراد توسط دیگران و ایجاد لاک دفاعی در برابر آن ها و پیروی از شیوه های قبلی و منع هرگونه نوآوری.
  3. پایین آمدن کارهای داوطلبانه و مشارکت اندک فعالانه افراد و محدود شدن آزادی عمل  آن ها.
  4. انتظار بی اعتمادی متقابل از دیگران داشتن که این انتظار خود مضرات ویژه ای دارد.
  5. رفتارهای مثبت دیگران نیز با تردید نگریسته می شود.

 

2-2-1-6- سطوح اعتماد

سطوح اعتماد را در مجموعه روابط در چهار دسته مورد بررسی قرار می دهند: (اسکندری و موسوی، 1390)

  1. اعتماد سطحی یک جانبه: اعتماد سطحی یک جانبه زمانی اتفاق می افتد که نتیجه مطلوب یکی از طرفین منوط به انجام کاری یا عدم انجام آن از سوی فرد متقابل باشد.

 تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد: تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه