دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی

قسمتی از متن پایان نامه :

شیوع مثل بیشتر از حکمت.

2- درستی وصحت مضمون حکمت ودقت نظر عموما ومنقح ومبرا از الفاظ قبیحه و زشت برخلاف مثل که شامل اندیشه محکم وقوی نبوده بسیارعامیانه حتی الفاظ قبیحه هم در آن استعمال می شود.

3- اصل در مثل تشبیه اما در حکمت درستی معنا ومفهوم است.

4-مثلها برخلاف حکمت معمولاٌ موجز ومختصر هستند.

5-هدف در مثل دلیل آوردن برای اثبات چیزی اما در حکمت موعظه ونصیحت است.

باز ایشان می فرماید:

با وجود تفاوتهای فوق بیشتر حکمتها با شیوع پیدا کردن مثل شده اند تا جائیکه گاهی نمی توان حکمت را از مثل تشخیص داد ومعیار دقیقی در دست نیست که بتوان گفت این حکمت سائر است.پس به مثل  تبدیل شده یا سائر نیست.

شادروان استاد احمد بهمنیار مثل را به تمثیلی وحکمی تقسیم کرده ومی گوید: واما تمثیلی آنست که مبتنی بر واقعه تاریخی ویا حکایاتی واقع یا افسانه ای باشدمانند:”به روباه گفتن کو شاهدت گفت دمم”.

فهمیدن معنی مورد استعمال مثلهای تمثیلی موقوف به داشتن اصل ومنشأ بلکه شناختن.نخستین گوینده هر مثل است.

اما مثل حِمکْی عبارتست از جمله حکیمانه سودمندی که مقبول عام ومشهور گردیده واغلب آن را در یاد دارند ودرمورد مناسب ایراد کنند. اصل منشأ نام اول گوینده این قسم امثال غالباٌ مجهول است و اگرهم معلوم باشد دانستنش شرط نیست.امثال وحکم کلام متکلم یا نویسنده را مبرا ومنقح گردانده واز خشکی وجمود بیرون می آورد حتی به جد می توان اذعان نمود که امثال سایره در هر زبانی نمک وبه عنوان چاشنی سخن وبرای طراوت کلام واستحکام بخشیدن به نیروی استدلال در نزد متکلمان وکاتبان رایج بوده ونویسنده یا گوینده با استناد واستشهاد به یک ضرب المثل منطق خویش را بس نافذتر و کوبنده تر گرداند. وهمین طور در محاورات عامیانه وعادی نیزهمواره بکار می برده وبرای مطالعه وتحقیق ادب وفرهنگ پیشینیان مثمرثمر بوده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا امثال هر قومی بیانگر فرهنگ آن هم هست؟

2-آیا می توانیم غنای فرهنگی یک قوم را در امثال آنها بیابیم ؟

3-آیا شناخت امثال یک قوم می تواند در ایجاد ارتباط بهتر با آنها کمک کند؟

 پایان نامه تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در زبان فارسی

 پایان نامه تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در زبان فارسی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی