دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نور در ادیان مختلف  مقدس شمرده شده است.«بنا بر روایت فصل اول از سفر تکوین ،نخستین کتاب تورات،خداوند با این کلمات:«وخدا گفت روشنایی بشود وروشنایی شد» آفرینش را آغاز کرد.کار اصلی خلقت جدا کردن روشنایی از تاریکی بود.»(بوا ، 1376 :15)

      دردین اسلام نیز نور دارای پاکی وقداست است .درقرآن کریم ، واژه ی نور، چهل وسه بار بیان شده است.درآیات زیادی از قرآن شریف واژه ی نور وتأثیرات در عالم خلقت و ویژگی روشنایی بخشی آن، به کار است.دراین کتاب مقدس، معانی واژه ی نور در موارد مختلف ، متفاوت است. این واژه گاه در مفهوم هدایت به کار رفته است.( مائده44 / 46 و انعام /91)گاه مساوی با پیامبر،دین حق، راه راست و کتاب آسمانی و قرآن آمده است .(شوری/52) ،( توبه/32 )، (صف/8) ، (تغابن/8)، ( اعراف/157)، (زمر/69)، (مائده /15) و (نساء/174) گاه در مفهوم نور حسی، (یونس/5) و (نوح /16) وگاه در معنی اجر و پاداش است.(حدید/19) در برخی از آیات نیز به مفهوم ایمان، رهبر وراهنما به کار برده شده است.(تحریم/8 ،زمر/22، بقره/257،  مائده/16 ، ابراهیم/6، احزاب/43،  حدید /9، و طلاق /11).

 

2– 7تعریف لغوی ظلمت

  «ظلمت یا ظُلمه، تاریکی و ظلماء ، دجی ، تیرگی ، مقابل روشنا و روشنائی» (دهخدا /ذیل ظلمانی)

 

«ظلمت(ع .ظلمه) (اِ) تاریکی، مقابل روشنایی، ج.ظلم ،ظلمات، نقصان فعل حس بینایی(فرهنگ معین/ذیل ظلمانی)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-آیا ساختارشکنی شعرنو در قالب وسبک سرایش می تواند دلیلی بر نوگرایی وایجادچهار چوب های جدیدی دربه کارگیری  مفاهیمی چون « نور وظلمت »و«آب وآتش»  باشد؟

2-این عناصر در منابع  و علوم مختلف با چه تعابیری تعریف شده اند؟

3-تضاد وتقابل ذاتی عناصر« نور وظلمت »و«آب وآتش» در شعر نو چگونه به تصویر کشیده شده است؟

 پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

 پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»