دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-    مدل اولیه سولو و مزد کارایی

3-2-1-  فرضیه مزد کارایی سولو

برای اولین بار لیبن اشتاین[1](1857 و 1958) بحث مزد- کارایی را بیان نمود. طبق نگرش وی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، کارگران باانگیزه تر و با بهره‌وری بالاتر را جذب می‌کنند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[2] (1984) داشت. آنها در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیکاری غیرارادی استفاده نمودند[3].

همانگونه که بیان شد لیبن اشتاین (1957) بحث سلامت فیزیکی کارگر و بهره وری نیروی کار را مرتبط با مزد حقیقی دانست. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، کارگران سالم‌‌تر و با بهره‌وری بالاتر را جذب می‌کنند. سولو (1979) مدل ساده‌ای را برای اقتصاد‌های پیشرفته مطرح نمود که در آن مزدهای بالاتر موجب بهبود روحیه و از این رو بهره‌وری را از طریق افزایش در تلاش کارگران تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرض کنید در کوتاه مدت هستیم و موجودی سرمایه بنگاه برابر است. نکته اصلی مدل سولو آن است که مانند یک تابع تولید معمولی، مقدار تولید تابعی از تعداد نیروی کار نمی‌باشد. بلکه تولید تابعی از تعداد کارگران موثر یا کارا است. لذا مسأله تعداد کارگران نیست بلکه مسأله میزان تلاش و بهره‌وری آن‌ها است. فرض کنید ‌باشد، که میزان تلاشی است که تابعی از مزد می‌باشد.

یعنی افزایش ‌موجب افزایش تلاش می‌شود اما با نرخ نزولی.

برای یک بنگاه تابع تولید عبارت است از:

 

نمودار3-2-1- رابطه مزد و تلاش

‌= نیروی کار موثر است.

در این جا سوال آن است که چه سطحی از مزد را بنگاه باید انتخاب نماید به گونه‌ای که حداکثر تلاش نیروی کار و حداکثر سود برای بنگاه را به همراه داشته باشد؟

فرض کنید که  و قیمت محصول  باشد. تابع سود بنگاه عبارت است از:

برای تعیین مزد بهینه و تعیین تعداد کارگر بهینه لازم است نسبت به مزد حقیقی و تعداد نیروی کار مشتق بگیریم.

با ساده نمودن معادلات فوق داریم

با تقسیم طرفین این 2 معادله بر یکدیگر داریم:

که این رابطه به عنوان شرط سولو شناخته می‌شود و بیانگر کشش تلاش نسبت به مزد است. این شرط بیان می‌کند که اگر سطح تلاش کارگر را وارد تابع تولید کنیم، بنگاه در صورتی سودش حداکثر خواهد شد که مزد را به گونه‌ای انتخاب نماید که کشش تلاش نسبت به مزد برابر یک باشد.

مشاهده شد که شرط سولو بیانگر حداکثر سود بنگاه در شرایطی است که مزد بهینه برای افزایش بهره‌وری نیروی کار انتخاب شده است. اگر مزدی که شرط سولو را تأمین می‌کند باشد بر اساس معادله حداکثر کننده سود داریم:

با حل این معادله برای ‌بنگاه، سطح اشتغالی که سودش را حداکثر می‌کند را به دست می‌آوریم که برابر  است. فرض کنید که  بنگاه یکسان داشته باشیم که مقدار  یکسانی از نیروی کار را با مزد  تقاضا می‌کنند. بر این اساس کل نیروی کار برابر است با:

در این مدل هدف  تسویه بازار نیست بلکه تعیین مزدی است که حداکثر تلاش بازاری هر  واحد مزد را ایجاد نماید و مادامی که ‌باشد بیکاری غیرارادی به اندازه  در بازار کار وجود خواهد داشت.

[1] leibenstein

[2] Shapiro and Stiglitz

[3] K.Basu and J.Felkey (2004), A Theory of efficiency wage with community –based income sharing ,   Bread  working paper, no.73

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاهها افزایش داشته است. حال پرسش این است که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی وجود دارد به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم است چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار  مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران با فرمت ورد