دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

1-5- حیازت و قاعده سبق

تحقیق و تفحص بیانگر این امر می باشد که در بین فقها از اشتراک و تفاوت دو قاعده ی «حیازت» و «سبق» بحث مفصلی صورت نگرفته است. حتی در بین فقهای متاخر تنها کسی که دو قاعده را تفکیک نموده چه مرد چه روستایی و چه شهری» مال خصوصی، « مالی است که در نقطه مقابل مال عمومی است. بنابراین نباید چنین پنداشت که مال خصوصی فقط آن است که قابل تملک اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد. مفهوم مال خصوصی، شامل مال دولت و سازمان های عمومی غیر دولتی نیز می شود. زیرا اگر مالی در تملک دولت یا آن سازمان ها باشد. مال آنها به شمار می رود و جزء دارایی آنان است و می توانند آن را مورد تصرف حقوقی قرار دهند و مثلاً در مزایده آن را بفروشند یا اجاره دهند»(حمیتی واقف،1383)تفاوت این دو گونه مال در دسته بندی اموال می باشد که موجب پیدایش مقررات خاص شده است، بطوری که می توان گفت مقررات خاص راجع به اموال عمومی، مقررات عام مربوط به اموال را تخصیص زده است در صورت سکوت قانون و یا عدم وجود مقررات خاص اموال عمومی نیز تابع مقررات راجع به اموال خصوصی قرار می گیرند.

به تعبیر دیگر اموال عمومی به اعتبار مالک و یا مدیر آنها که یک شخصیت حقوق عمومی می باشد و همچنین به لحاظ هدف و غایت انتفاع از آنها متفاوت از اموال خصوصی بوده و شرایط و ضوابط ویژه ای برآن حکم فرماست، مثلاً ضمانت اجراها و تضمین های قانونی که در مورد اموال عمومی وضع شده است، اموال خصوصی را حمایت نمی کند.

اختلاف اصلی در نگرش حقوقی خصوصی و حقوق عمومی نسبت به مالکیت اموال است. گرچه با توجه به تحولات حقوق و گسترش حقوق عمومی و محدود شدن دامنه حقوق خصوصی، نظرات ارائه شده در قانون مدنی نسبت به مالکیت اموال توسط اشخاص حقوق عمومی تعدیل شده است، اما این تفاوت نگرش هم چنان وجود دارد به خصوص اینکه مسئله مالکیت کشور ممکن است از سوی حقوقدانان متأثر از قانون مدنی مورد تردید قرار گرفته و حق دولت را حق مالکیت تلقی ننموده و فاقد امتیازات سه گانه حق مالکیت(استعمال، استثمار و حق اخراج از مالکیت) بدانند(نجفی،بی تا). اراضی ملی یعنی جنگلها و مرتع جزء اموال عمومی و به تعبیر اصل 45 قانون اساسی، در زمره انفال هستند و هریک از این دو مفهوم بیانگر این امر است که اینگونه اراضی مالک خصوصی ندارد.

 بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده