دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :    بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  1. تغییرات برنامه‌ریزی نشده: همان‌طور که می‌دانیم سازمان و محیط خارج سازمانی به‌طور پیوسته در حال تغییر می‌باشند. گاهی این تغییرات، بدون برنامه‌ریزی قبلی و به‌صورت خودبه‌خودی به وجود می‌آیند که عمدتاً منشأ برون‌سازمانی دارند. این تغییرات ممکن است در جهت منافع سازمانی بوده و به‌عنوان فرصت تلقی شوند و برخی اوقات هم برای سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌نمایند؛ مانند تغییر در عملکرد رقبا، تغییر قوانین و مقررات دولتی، تغییر سیاست کشورها و بروز تحولات اقتصادی (همان منبع).

2- 10. عناصر نگرش به تغییر سازمانی

آلپورت بر این باور است که می‌توان در بیشتر تعریف‌های ظاهراً متفاوت نگرش، فصل‌های مشترکی پیدا کرد. هرکدام از تعریف‌ها به صورتی، خصوصیت اصلی نگرش را آمادگی برای پاسخ دادن می‌دانند. به اعتقاد توماس مفهوم چندبعدی از نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری است، مقبول‌ترین مفهوم برای تعریف نگرش است. نگرش یک حالت روانی و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه سازمان‌یافته، در برابر کلیه اشیا با موقعیت‌هایی که به آن مربوط می‌شود، تأثیری هدایتی یا پویا بر پاسخ‌های فرد دارد (آلپورت، 1937). نگرش عبارت است از واکنش عصبی، مثبت یا منفی نسبت به یک معنی انتزاعی یا شی‌ء ملموس (کریمی، 1388). 2- 10- 3. جزء آمادگی برای عمل در نگرش

بعد رفتارى نگرش آمادگى شخص براى عمل را در نظر دارد؛ یعنی، نگرش شخص را آماده می‌کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد. آماده است که کمک کند، ستایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهد (همان منبع).

2- 11. اهداف سازمانی تغییر

معمولاً مدیران توجه خود را به مجموعه وسیعی از اجزای سازمانی معطوف می‌دارند. ازجمله مهم‌ترین اهداف تغییر سازمانی عبارت‌اند از (عبودی، 1388):

  1. بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید
  2. به‌روزرسانی مکانیم مای هماهنگی طراحی سازمانی
  3. بهبود فن‌آوری و تسهیل و تسریع روند کاری
  4. به‌روزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی
  5. تبیین یا ایجاد طرح‌های عملیاتی و استراتژیک
  6. روشن‌سازی یا ایجاد باورها و ارزش‌های مهم
  7. به‌روزرسانی امور گزینش و استخدام
  8. بهبود دانش و مهارت کارکنان
  9. ارتقای سطح زندگی و رفاه معیشتی کارکنان

 بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92