دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

آمد، شنزبه در آن بماند…بازرگان مردی را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تیمار می­دارد…مزدور یک روز ببود ملول گشت شنزبه را بر جای رها کرد و برفت و بازرگان را گفت: سقط شد. شنزبه را به مدّت انتعاشی حاصل آمد…چون یکچندی آن­جا ببود و قوّت بگرفت…به نشاط هر چه تمام­تر بانگی بکرد بلند و بادخانه­ای ساخت…چون دمدمه­ی دمنه در شیر اثر کرد گفت: در این کار چه بینی؟ جواب داد که: چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر به قلع…شیر گفت: به مجرد گمان، بی­وضوح یقین نزدیکان خود را مهجور گردانیدن و در ابطال ایشان سعی پیوستن، خود را در عذاب داشتن است و تیشه بر پای خویش زدن…دمنه گفت: فرمان ملک راست؛ اما هرگاه که این غدّار مکار بیاید آماده و ساخته باید بود تا فرصتی پیش نیاید…که تفاوت میان ملاحظت دوستان و نظرت دشمنان ظاهر است…و علامت کژی باطن او آن است که متلوّن و متغیّر پیش آید و چپ و راست می­نگرد و پس و پیش سره می­کند، جنگ را می­بسیجد. شیر گفت: صواب همین است و اگر از این علامات چیزی مشاهده افتد، شبهت زایل گردد…چون دمنه از اغرای شیر بپرداخت…چون سرافگنده­ای اندوه­زده به نزدیک شنزبه رفت…گفت: از معتمدی شنودم که شیر بر لفظ رانده­ست که: «شنزبه نیک فربه شده است و بدو حاجتی و ازو فراغتی نیست، وحوش را به گوشت او نیک­داشتی خواهم کرد.»…چون شنزبه سخن دمنه بشنود…گفت: واجب نکند که شیر بر من غدر اندیشد که از من خیانتی ظاهر نشده است لکن به دروغ او را بر آغالیده باشند…دمنه گفت: آن­چه شیر برای تو می­سگالد ازین معانی که برشمردی چون تضریب خصوم و ملال ملوک و دیگر ابواب نیست. لکن کمال بی­وفایی و غدر، او را بر آن می­دارد، که جباری­ست کامگار و غدّاری­ست مکار…شنزبه گفت در جنگ ابتدا نخواهم کرد اما از صیانت نفس چاره نیست. دمنه گفت: چون به نزدیک او روی علامات شرّ بینی که راست نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دم بر زمین می­زند…[سپس] دمنه شادمان و تازه­روی نزدیک کلیله رفت…پس هر دو به نزدیک شیر رفتند اتفاق را گاو با ایشان برابر برسید چون شیر او را بدید راست ایستاد و می­غرید و دم چون مار می­پیچانید…شنزبه دانست که قصد او دارد…چون شر تشمّر او مشاهدت کرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبین روان گشت…»(منشی،1383: 126-59)

 

بخش دوم: نمادشناسی:

طرفی «در اوستا به صورت روشنی پیش از طلوع خورشید ، یعنی به صورت میانجی تاریکی و روشنی می­یابیم و از طرف دیگر، در ادبیات میانه ایرانی، حرکت خورشید(= مهر) مشخص­کننده­ی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر