دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

5-1- مقدمه

در این فصل ابتدا خلاصه­ای از پژوهش انجام شده آورده شده است و پس از آن به مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات در قسمت بحث و بررسی پرداخته در انتها نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات را خواهیم داشت.

 

5-2- خلاصه پژوهش

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدیدبر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن بود. به این منظور 20 مرد دارای اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه (تجربی=10، کنترل=10) تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم از آزمودنی­ها نمونه­های خونیجمع آوری شد. گروه تجربی 3 جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد، که شامل 3 ست برنامه پر حجم تناوبی شدید (4 دقیقه با شدت 90 درصد ضربان قلب ذخیره با 2 دقیقه ریکاوری فعال) در هفته­ای اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می­شد. برای مقایسه متغیرهای پژوهش در دو گروه تجربی و کنترل از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیه­ها و تصمیم­گیری درمورد پذیرش و یا رد فرضیه­ها، سطح معنی‌داری (05/0 =) در نظر گرفته شد. کلیه روش­های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.  نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داده در بین دو گروه تجربی و کنترل پس از دوره تمرینی اختلاف معنی­داری در سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین وجود دارد (05/0 =≥p). این نتایج بیان گر این است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد دارای اضافه وزن می­شود.

اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی رشته تربیت بدنی: اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده