دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

برای دیدن لیست تمام فایل های دانلودی رشته حسابداری در سایت ما می توانید اینجا کلیک کنید.

 رشته :

حسابداری

مقطع کاردانی

گزارش کارآموزی

 موضوع:

نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

 محل کارآموزی:

شهرداری منطقه 11 تهران

 استاد راهنما:

جناب‌آقای رضا ارزیتون

 دانشجو:

رقیه اسدزاده کلجاهی

 

مقدمه:

پر واضح است که اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یک از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و … برای شهروندان در سطح کلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینکه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌کند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراکز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و … صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای که میانگین سنی کمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیکه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی که دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را که مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها که جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این که هر یک از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما کلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مرکزی کل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های کلان، در سطح شهر و در نهایت کل کشور تبعیت می‌کنند چنانچه ذکر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد که این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شرکت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی که توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌کند. آنچنان که ذکر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است که در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است که کلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

 تاریخچه منطقه 11 (معرفی و شناخت اجمالی منطقه):

منطقه 11 شهرداری تهران از بخشهای کلان شهر تهران است سابقه شکل گیری بافتهای مسکونی به اولین تجدید حیات تهران در دهه 1280 هجری قمری باز می گردد و مقارن با آن سالهاست و به پیکره سنتی شهر تهران مربوط می شود.

بدون شک رونق، توسعه و شکل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بین سالهای 1304 تا 1320 که به تدریج این عناصر یا در محدوده کنونی منطقه 11 ویا در جوار آن است. (عناصری چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارک شهر) به طور کلی تا سال 1342 بخشهای مهمی از منطقه 11 از مناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود اما همزمان به لحاظ موقعیت مرکزی منطقه فعالیت های کارگاهی و بازارهای تخصصی در بخشهای شمالی منطقه رونق یافته است.

قواعد کلیه:

 • مقصود اصلی از تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشینان است.
 • امور راجع بلدبه از قرار تفصیل است اولاً اداره کردن آنکه اهالی شهر آنچه برای حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون میدهد. ثانیاً اداره کردن اموال منقوله و غیر منقوله و سرمایه هائیکه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممکنه، رابعاً ساختن و پاک نگه داشتن کوچه ها و میدان ها و خیابانها از پیاده رو و کالسکه رو و باغهای عمومی و مجاری میاه و زیر آبها و پلها و معابر و غیره و همچنان روشن کردن شهر و تقسیم آبهای شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاکیزگی حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تکدی و تأسیس دارالمساکین و دارالمجز مریض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اینکه معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی بعمل آید و ثامناً بیمه ابنیه این متعلق به شهر از حریق تاسعاً معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایش گاههای تجاری و کلیه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی.
 • دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است.
 • انجمن و اداره بلدیه می تواند به اسم شهر بیع و شراع و هر گونه معاملات نماید و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمه عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شهود.
 • اراضی کوچه ها و میدان ها و پیاده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیرآبهاو غیره هر چند که متعلق به شهر است اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شود.
 • وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید به حکم قانون باشد
 • حاکم شهر باید مراقبت نماید که اقدامات بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد
 • اداره بلدیه حق دارد که مهر معینی با اسم شهر داشته باشد

وظایف شهردای:

وظایف شهرداری به شرح ذیل است

 • ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
 • تنظیف و نگاهداری و تسطیح و معاب و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه
 • مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها
 • مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله کوبی و تلقیح واکنس و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه
 • جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره
 • اجرای تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و … و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار
 • حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
 • برآورد و تنظیم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرمانداری یا بخشداری به وزارت کشور ارسال می شود.
 • انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها
 • اهداء وقبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات درآمد معاف می باشد.
 • نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها
 • تهیه آمار مربوطه به شهر موالید و متوفیات
 • ایجاد غسالخانه ها و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
 • اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی، خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر باشد
 • جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها و به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران قبلاً به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
 • تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران
 • پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعیین قیمت عادلانه اراضی ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل و یا خارج از شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر
 • تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف و سائط نقلیه و غیره
 • تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر
 • جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمات برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.
 • احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاهها و میدان ها وباغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختن خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر
 • تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد وغیره
 • اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی
 • صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود
 • ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر کوچه های عمومی و انهار و جداول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل
 • پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع از وزارت کشور
 • وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
 • صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

شرح وظایف شهر دار و معاونین شهردار:

شهردار منطقه: دارای گرید یا پست مرتبه 16 می باشد که اصطلاحاً رأی هرم می‌باشد و همچنین ذیحساب اول شناخته می شود که کلیه اختیارات و انتصاب و عذل پستهای پایین با دستورات شهردار انجام میشود که هر شهردار منطقه دارای 7 معاون تشکیل شده از: 1- معاون مالی و اداری، 2- معاون شهرسازی و معماری، 3-معاون فنی و عمرانی، 4- معاون حمل و نقل ترافیک، 5- معاون امور شهری و فضای سبز، 6- معاون فرهنگی و اجتماعی، 7- معاون هماهنگی و برنامه ریزی می باشد. ضمناً شایان ذکر است 4 واحد دیگر بطور مستقیم زیر نظر شهردار انجام وظیفه میکند که عبارتند از: 1- بازرس شهردار، 2- رئیس دفتر شهردار می باشد که یک نفر کارمند زیر نظر مسئول دفتر شهردار به انجام امور پیگیری رسیدگی می کند، 3- مسئول اجرای احکام4- مسئول روابط عمومی شرح وظایف معاونتهای زیر نظر شهردار: 1- معاون مالی و اداری: رسیدگی به امور مالی در خصوص حسابداری و درآمد امور مالی بربوط به سیستم اداری و کارگزینی و دبیرخانه می باشد.

2- معاون شهر سازی و معماری: مسئولیت این معاونت در خصوص مسائل فنی و معماری و شهر سازی می باشد که تشکیل پرونده طرح تفضیلی و بازرسی فنی و صدور پروانه و جواز ساخت زیر نظر این معاونت است.

3- معاون فنی و عمرانی : رسیدگی به امور عمران شهر و تکمیل و تحویل پروژه‌های در دست احداث می باشد نظیر مرمت و آ‌سفالت خیابانها و جدول بندی معابر

4- معاون حمل و نقل و ترافیک: این معاونت در خصوص بهبود وضعیت ترافیکی شهر، نصب علائم هشدار دهنده و چراغهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی معابر و محوری فعالیت دارد.

5- معاون امور شهری و فضای سبز: به این معاونت با توجه به تفیض بعضی از اختیارات شهردار منطقه اصطلاحاً قائم مقام شهر هم می گویند عملکرد این معاونت در خصوص خدمات شهری و ا یجاد فضای سبز مناسب می باشد که رؤسای نواحی مناطق رئیس فضای سبز و رئیس زیبا سازی و ساماندهی زیر نظر این معاونت می‌باشد.

6- معاون فرهنگی: همانطور که از نامش مشخص می باشد این معاونت در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی مناسب در پارکها و اماکن تفریحی در ماههای مربوط نظیر ماه مهر، رمضان و شعبانیه فعالیت دارد.

7- معاون هماهنگی و برنامه ریزی: این معاونت در خصوص هماهنگی در مسایل بودجه و اعتبارات و اصلاح بودجه و تفریح متمم بودجه و همچنین مسائل آموزشی پرسنل و انفورماتیک شهرداری فعالیت دارد.

نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار:

الف ) شهردار:

انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع کار، یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایط تعیین شده باشد برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانداری اعلام کند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزرات کشور، بلافاصله شروع به کار خواهد کرد. انتخاب وی بلامانع است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

پایان نامه های رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید