دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثارادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی  فرانسه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

این مطالب ، هرچند که قانون گذار آن را به سکوت برگزار کرده حکایت ازآن دارد که حق معنوی مرتبط با اثر است و در طول زمان جنبه جمعی پیدا کرده است که حراست ازآن توسط وراث ، دولت و انجمن های حضرت مسیح به حق معنوی مولفان کتاب مقدس متوسل شده است .

واقعیت این است که حق معنوی پس از مرگ مولفان تغییر طبیعت است تا مطابق اصطلاح استاد دبوا ، در خدمت اثر قرار گیرد .درمورد انتقال پس از مرگ به ویژه باید متذکر کرد که درحقوق فرانسه حق افشاء از قواعد خاص گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات

پرسشی که هر قانون گذاری می بایست ازخود بپرسید این است که آیا مولف به صرف خلق اثر مورد حمایت است ، یا برعکس جهت برخورداری از این حمایت رعایت یک سری تشریفات لازم است ، دراین مورد به وضوح مشاهده می شود که اجماع جهانی حاصل نشده است . موضع اکثر کشورهای جهان ازجمله اعضای اتحادیه برن این گونه است که هیچ تشریفاتی جهت برخورداری از حق مولف لازم نیست ، غالباً اصل با عبارتی عنوان شده که مطابق ان به صرف خلق اثر فکری حق تحقق می یابد . در بین سایرین اختلاف زیاد است ،در برخی کشورها رعایت تشریفات الزامی است ، در برخی دیگر رعایت تشریفات اختیاری است ، درپاره ای از کشورها برای انواع خاصی از آثار رعایت تشریفات الزامی است ویا برای تشریفات آثار محدود قائل اند .

در بین گروه اول – رعایت تشریفات الزامی است که چندین کشور آمریکایی لاتین قرار می گیرد : بدین سان در آرژانتین (ماده 58و بعدی قانون) کلیه آثار باید به دفتر ثبت ملی مالکیت فکری جهت انتشار در زوانمه رسمی اعلام شوند . چنانچه پس از انقضای یک ماه از تاریخ انتشار هیچ اعتراضی نسبت به آن صورت نگیرد ، دفتر اقدام به ثبت اثر منتشر شده می نماید و به مولف سند قطعی مالکیت می دهد . نتیجه ثبت اثر نسبت به حقوق آفریننده آن تا زمان اقدام به ثبت جنبه تعلیقی دارد . نظام مشابهی در نیکاراگوئه، پاراگوئه و اروگوئه وجود دارد . کشور پاناما با نظامی نسبتاً خاص در همین گروه قانون گذاری قرار می

 بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثارادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه