دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مساله مکان یابی  تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مفروضات تحقیق

فرضیات مساله پیشنهادی بصورتذیل در نظر گرفته شده اند:

  1. با مسئله مکان یابی-تخصیص چند تسهیله با ظرفیت محدود بهمراه تقاضاهای برنولی و منابع فرعی سروکار داریم، یعنی هدف یافتن مکان های بهینه مجموعه ای از تسهیلات در میان تعداد محدودی از نقاط کاندید و تخصیص مشتریان موجود با تقاضاهای برنولی به تسهیلات احداث شده می باشد، بطوریکه مجموع هزینه های مکان یابی، تخصیص مشتریان، هزینه انتظاری سرویس دهی به مشتریان و هزینه مقدار انتظاری تابع برونسپاری مینیمم گردد.
  2. مساله برای کل افق برنامه ریزی در ابتدای دوره سیاست گذاری می کند، یعنی مسئله مکان یابی ایستا می باشد.
  3. فضای حل مسئله گسسته بوده و تعداد نقاط کاندید برای مکان تسهیلات معین می باشد.
  4. هر تسهیل دارای یک منبع فرعی بوده که می تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند.
  5. هرتسهیل و منبع فرعی آن دارای ظرفیت محدود هستند.
  6. هر مشتری موجود دارای مکان ثابت و تقاضای احتمالی با تابع توزیع برنولی می باشد.
  7. در این مدل علاوه بر تعامل میان تسهیلات احداث شده و مشتریان موجود، تعامل بین تسهیلات احداث شده با یکدیگر و همچنین تعامل میان یک تسهیل و منبع فرعی خودش ومنبع فرعی دیگر تسهیل نیز امکان پذیر می باشد.

پایان نامه مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی

پایان نامه مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مساله مکان یابی  تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی