دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • شاخص پایداری محیط زیست (ESI)

شاخص(ESI)که اولین بار در سال 2000 منتشر گردید، شاخصی است که بر اساس مفاهیم توسعه پایدار ساخته شده است.

این شاخص توانایی کشورها برای مدیریت چالش های مختلف زیست محیطی را اندازه می گیرد. موهبت منابع طبیعی، سطح آلودگی گذشته و حال، استفاده از منابع طبیعی و ظرفیت های اجتماعی برای حل مشکلات حال و آینده از جمله مسا یلی هستند که چالش های مختلف کشورها درباره محیط زیست را منعکس می نمایند.(همان منبع).

  • شاخص جامعه ی پایدار (SSI)

کرک و مانویل( 2008) با اضافه نمودن ملاحظات اجتماعی زندگی انسان به تعریف ارائه شده توسط مجمع برانتلند، شاخص جامعه ی پایدار را معرفی نمود هاند. این محققان برای ساختن شاخص مذکور، 22 زیر شاخص را به 5 گروه تقسیم کرده اند 8. به منظور محاسبه ی هر یک از 5 شاخص اصلی باید زیر شاخص های مربوط به آن ها، ابتدا بین 0 تا 10 مقیاس بندی شده وسپس با هم جمع گردند.(همان منبع).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

مشکلات اصلی بافت فرسوده شهری محله عالی قاپوی اردبیل چیست؟

راه حل هایی برای رفع مشکل این بافت با استفاده از رویکرد اصول توسعه پایدار برای ساماندهی بافت های فرسوده وجود دارد؟

 نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر اردبیل  با فرمت ورد