دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-1-خلافت

حکومت بر مبنای نظریه خلافت ، در یک معنا در مقابل حکومت بر مبنای نظریه امامت قرار گرفته و بر همین اساس ، تسنن و تشیع از هم متمایز می شوند . از این روست که غزالی در آثار متعددش با شیعیان ، خصوصاً باطنیه ، به محاجه نشسته و از خلافت دفاع نموده است. نمایند و پادشاهان را برگزید ، تا ایشان را از یکدیگر نگاه دارند و مصلحت زندگانی ایشان ، در ایشان بست به حکمت خویش و محلی بزرگ نهاد ایشان را . چنان که در اخبار می شنوی ،((السطان ظل الله فی الارض ))، سلطان سایه هیبت خداست در روی زمین ، یعنی که بزرگ و برگماشته خدای است بر خلق خویش . پس بباید دانستن که کسی را که او پادشاه و فر ایزدی داد. باید دوست داشتن و پادشاه را منتابع باید بودن و با ملوک ،منازعه نشاید کردن ودشمن نباید داشتن ، که خدای تعالی گفته است ،((اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم ..)) پس بباید دانستن که آبادانی و ویرانی جهان از پادشاهان است که اگر پادشاه عادل بود ، جهان ، آبادان بود و رعیت ، امین بود. (غزالی ، 1361 ، 83-81).

در این اثر هم چنین آمده است :

رسول (ص) گوید ، دوست ترین و نزدیک ترین کس به خدای تعالی ، سلطان عادل است و دشمن ترین و خوارترین کس به خدای تعالی ، سلطان ظالم است و نیز گفت ، بدان خدای که جان محمد به فرمان اوست ، که هر روزی سلطان عادل را چندان عمل به آسمان برند که برابر عمل جمله رعیت او باشد ، هر نمازی از آن وی ،به هفتاد هزار نماز برآید  (غزالی ، 1361).

 

نظر نگارنده

در جمع بندی بحث از ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی از نگاه غزالی ، بر نکات زیر می توان پای فشرد :

1  –  در نظریه غزالی ، الگوی اصلی حکومت ، خلافت است و بر مبنا واقع گرایی ، سلطانی که مورد تأئید خلیفه باشد ، مشروع است . از نگرش غزالی درباره شیوه حکومت چنین تعبیر می شود :

او نسبت به حکومت یک نفره ، گرایش نشان می دهد ، ولی مقصود وی به وضوح ، یک حکومت چند جانبه است ، نه یک حکومت واحد .

 بررسی تطبیقی تعامل مردم با حاکم از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی وامام محمدغزالی