دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4) استقلال حسابرس

وجود برخی شرایط در محیط فرایندگزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کننده را بسیار مشکل می­سازد. وجود این شرایط، ارزیابی غیرمستقیم کیفیت اطلاعات را امری بسیار ضروری می­سازد. این شرایط که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :

1.تضاد منافع تهیه کنندگان واستفاده کنندگان

2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت

3.پیچیدگی اطلاعات

4.عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به منابع و مدارک اطلاعاتی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات

وجود روابط فی مابین و تاثیر متقابل چهار عامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی بریکدیگر، نیاز به یک قضاوت اگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هرچه مهمتر نشان می­دهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل برطرف می­شود.

از بین چهار عامل یادشده تضاد منافع بین استفاده کننده و تهیه کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی وچه متصور) بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه را اجباری می سازد. نتیجتا یکی از مهمترین ویژگی حسابرس استقلال اوست. در هرگونه بحث مرتبط با استقلال باید توجه داشت که اصل استقلال دارای دوبعد است: 1.استقلال واقعی 2.استقلال ظاهری

استقلال ظاهری (استقلال از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات ) به همان اندازه استقلال واقعی اهمیت دارد. وجود هردو نوع استقلال برای ایفای موثر نقش حسابرسی ضرورت دارد (نیکخواه آزاد،1377،ص31).

با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی، ملاحظه می­شود که تعریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) وهمچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را دربرمی­گیرد. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی می­تواند با کیفیت واقعی مرتبط باشد، اما لزوما یکسان نیست .

استقلال حسابرس، یک نگرش ذهنی غیرتعصبی در تصمیم­گیری مربوط به گزارش­های مالی و حسابرسی تعریف می­شود. همچنین استقلال به کیفیت بدون تاثیر، تورش یا تبعیض نیز اطلاق می­شود.

استقلال در فرهنگ وبستر[1](1986) رهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. کری[2] (1970) معنقد است استقلال در ساده­ترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده بگوید و اجازه ندهدهیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج کند.

هال و رنر[3](1991) معتقدند اگرچه جنبه باطنی استقلال قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهل انگاری حسابرسان نمایان می­شود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست می­آید (نوروش و رمضانی، 1389،ص2).

دراین تحقیق استقلال حسابرس به عنوان مجموعه ای :

از قواعد حرفه­ای و اخلاقی که حسابرس را در اجرای فرایند حسابرسی یعنی شناخت و ارزیابی سیستم­های کنترل داخلی و جمع آوری شواهد قابل اتکا و ارائه اظهار نظر همراهی می­کند تا حسابرس بتواند اظهار نظر عاری از تحریف ارائه نماید، تعریف شده است.

[1]. Webster

[2] . Carey

[3]. Hall and Renner

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید