دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با  الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه سازی هزینه بیکاری ماشین ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مفروضات مسأله

مفروضات زیر در ارائه مدل مسأله در نظر گرفته می­شود:

  • کارها با توجه به زمان دسترسی خود در دسترس قرار می گیرند و لزوماً در مبدأ زمان ( لحظه صفر ) برای پردازش آماده نیستند.
  • کارها با توجه زمان آماده سازی خود آماده می شوند و لزوماً در مبدأ زمان ( لحظه صفر ) برای پردازش آماده نیستند.
  • زمان نصب هر کدام از کارها وابسته به توالی آنها بر روی ماشین هاست.
  • هر ماشین در هر لحظه حداکثر می تواند یک کار را پردازش کند.
  • هر کار در هر لحظه حداکثر می تواند بر روی یک ماشین پردازش شود.
  • ماشین ها به طور پیوسته در دسترس نیستند.
  • برش کار به این مفهوم که پردازش یک کار قبل از پایان زمان پردازش آن قطع شود ودر زمان­های بعدی بر روی ماشین­های دیگر پردازش آن ادامه یابد، مجاز نمی باشد.

طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه سازی هزینه بیکاری ماشین ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 طراحی یک مدل ریاضی وحل آن با  الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه سازی هزینه بیکاری ماشین ها