دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بیندیشد و چگونه رفتار کند. و به همین دلیل هر کس سعی می‌کند رفتار خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار نماید تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد.[1]

قوانین، طرز لباس پوشیدن، مقررات رسمی و اداری، احکام فقهی و شرعی، برنامه تحصیلی، قواعد ورزش‌ها و بازی‌ها، آداب و رسوم و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه محسوب می‌شوند.[2]

هنجار به‌عنوان شیوه تنظیم اجتماعی از زمان دورکیم تا به حال مورد توجه جامعه‌شناسان بوده است. با این حال تاریخ مفهوم هنجار، به زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها به ثبت و ضبط رفتارهای خود پرداختند و این مفهوم در تحلیل‌های فلسفی و اخلاقی مورد توجه قرار گرفت، هرچند که واژه هنجار، از نظر مفهوم‌سازی، جدید به‌شمار می‌رود.[3]

ابن منظور نیز سنت را این گونه معنا می کند: سنت به معنای صورت و آن قسمت از چهره است که به تو رو می کند . سنت خدا ، یعنی احکام و امر و نهی او و سنت به معنای سیره و روش ( نیز آمده است ) خواه پسندیده باشد و خواه ناپسند. در حدیث کلمه سنت و مشتقات آن فراوان تکرار شده و معنای اصلی آن راه و روش وسیره است.[4]

با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد، سنت به معنای راه و روش مستمر می باشد و پسندیده بودن یا ناپسند بودن آن نیاز به قرینه دارد، چنان که در برخی از روایات معصومین علیهم السلام نیز مشهود است.

حضرت علی، علیه السلام، در نامه ای به مالک اشتر، اشاره به سنتهای پسندیده و راه وروشهای خوب گذشتگان می نمایند.[5]

 

سنت در معنای نیکوترین کارها نیزآمده:« نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارها آن است که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست .»[6]

معنای اصطلاحی سنت:«سنت» در اصطلاح علوم مختلف ، تعاریف گوناگونی دارد که در این قسمت به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

الف) سنت در اصطلاح متکلمان و فقها:متکلمان و فقها، «سنت» را در دو معنا به کار می برند که عبارتند از :

فعل مستحب و مندوب  : هر عملی که انجام آن ، نزد شارع مقدس ، از ترک آن بهتر و مناسب تر باشد ، استحباب دارد و سنت است.[7]

سنت در مقابل بدعت : هر چیزی که با اصول شریعت مخالف باشد بدعت گویند و در مقابل آن « سنت » قرار دارد و به معنای تمامی احکام و اعمالی است که به گونه ای با اصول شریعت وابستگی دارند. [8]

[1] فرجاد، محمدحسین؛ «آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات»، بی‌جا، بدر، 1374، چاپ ششم، ص12-11.

[2]  همان، ص19 و محسنی، منوچهر؛« جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی»، تهران، طهوری، 1386، ص30

[3] محسنی، منوچهر؛ پیشین، ص31.

[4] ابن منظور،« لسان العرب» ج 6، ص 398، تصحیح امین محمد عبدالوهاب محمد الصادق العبیدی، موسسه التاریخ العربی، 1416ق.

[5] نهج البلاغه دشتی، نامه 53 «و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه ا لامه و اجتمعت بها الالفه، و صلحت علیها الرعیه و لا تحدثن سنه تضربشی ء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها و الوزر علیک بما نقضت منها؛آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند، وملت اسلام با آن پیوند خورده، ورعیت با آن اصلاح شدندبر هم مزن، وآدابی که به به سنتهای خوب گذشته زیان وارد می کند پدید نیاور،که پاداش برای آورنده سنت، وکیفر آن برای تو باشد که آنها در هم شکستی. »

[6] نهج البلاغه دشتی، خطبه 145

[7] مراد خانی ، احمد ، «سنت های اجتماعی الهی در قرآن »، قم ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1386 ، ص 87 , 88.

[8] ر.ک : همان ، ص 88

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده