دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-2-7. الگوهای نظام راهبری شرکتی

در گذشته رفتار شرکت‌ها براساس مبانی نئوکلاسیک الگو برداری می شد . در این الگو شرکت‌ها فقط واحد های تولیدکننده فرض می شدند و تمام فعالیت شرکت در حداکثر کردن سود خلاصه می شد. ادبیات مدیریت مالی ، به شرح تئوری های مختلف شرکت‌ها و رفتارهای مربوط به آن‌ها می‌پردازد. اما با افزایش این باورکه فقط مبانی اقتصادی و تولید قادر به توضیح انگیزه های نظام راهبری نمی‌باشند، پژوهش ها، بربخش رفتاری عملکرد شرکت و در راستای توجیه منطق اقتصادی رفتارهای خاص مدیریت و نحوه کنترل آن متمرکز شد . این تحقیقات منجر به شناخت چهار نوع نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل گردید:

 

2-2-7-1 . الگوی مبتنی بربازار

ویژگی الگوی مبتنی بربازار آن می‌باشد که حقوق مالکیت  ، بین سهامداران مقطعی پخش گردیده است. بازار های سرمایه قوی شده اند و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از    سرمایه‌گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچ کدام از آن‌ها در موقعیتی قرار نگیرند که خود ، شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حرفه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت این الگو،سهولت جمع‌آوری  سرمایه وتوزیع ریسک سرمایه‌گذاران است. رسوایی‌های به وجودآمده در شرکت‌های بزرگی نظیر انرون ، ورلدکام ،جنرال الکتریک و…مشکلات این الگو را نمایان می‌کند. مشکلات نظام راهبری شرکتی زمانی رخ می‌دهد که مدیران باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی ودرنتیجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران می‌شوند. ازآنجاکه سهامداران جزء به علت میزان کم مالکیت از مدیریت فاصله گرفته‌اند ،مدیرانی که به‌طور روزمره عملیات شرکت را ملاحظه می‌کنند در موقعیتی قرار2-2-7-3 . الگوی نظام راهبری شرکتی در حال گذار

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق دارای   اقتصاد هایی از این نوع نظام راهبری شرکتی می‌باشند.

در این الگو ، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می‌باشد و شرکت‌ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت‌های دارای سهامداران جزء تبدیل می‌شوند. در این کشورها ، نظام های حقوقی به سوی نظام های رقابتی درحال حرکت است ، تشکیلات مقابله با مشکلات نظام راهبری شرکتی ضعیف می‌باشد ، سازوکارهای حمایت از سرمایه‌گذاری چندان قوی نیست ، عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکت‌های زیان ده را پشتیبانی کند وهمچنین ، سرمایه‌گذاران نهادی قوی وجود ندارند. اقتصاد های درحال گذار ، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به

بررسی اثر ساختار نظام راهبری بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد مازادومدیریت سود

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر